Русия води позорна война срещу Украйна.     Бъдете с Украйна!
Hamilton (Musical)
Hamilton (Musical)
Заглавие, Албум, Език
Всички текстове на песни
A Winter's Ballанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Aaron Burr, Sirанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Aaron Burr, Sir (German)немски
Alexander Hamiltonанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Alexander Hamilton (German)немски
Best of Wives and Best of Womenанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Blow Us All Awayанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Burnанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Cabinet Battle #1английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Cabinet Battle #2английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Cabinet Battle #3 (Demo)английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Congratulationsанглийски
Hamilton
Превод
Dear Theodosiaанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Dear Theodosia (Reprise)английски
The Hamilton Mixtape
Die Schuyler Schwestern [The Schuyler Sisters]немски
Ein Schuss [My Shot]немски
Es ist ruhiger uptown [It's Quiet Uptown]немски
Farmer Refutedанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
First Burnанглийски
First Burn (Single)
Guns and Shipsанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Helplessанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
History Has Its Eyes On Youанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Hurricaneанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
I Know Himанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
It's Quiet Uptownанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Laurens' Interludeанглийски
Let it Goанглийски
Meet Me Insideанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
My Shotанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
No John Trumbullанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Non-Stopанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
One Last Timeанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Right Hand Manанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Satisfiedанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Say No To Thisанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Schon bald [You'll Be Back]немски
Schuyler Defeatedанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Stay Aliveанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Stay Alive (Reprise)английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Take A Breakанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Ten Duel Commandmentsанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Ten Things One Thingанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
That Would Be Enoughанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
The Adams Administrationанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
The Election of 1800английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
The Reynolds Pamphletанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
The Room Where It Happensанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
The Schuyler Sistersанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
The Story of Tonightанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
The Story of Tonight (Reprise)английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
The World Was Wide Enoughанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Tomorrow There'll Be More of Usанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Wait For Itанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Was hab ich verpasst? [What'd I Miss?]немски
Washington On Your Sideанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
We Knowанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
What Comes Next?английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
What'd I Missанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Storyанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Yorktown (The World Turned Upside Down)английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
You'll Be Backанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Превод
Your Obedient Servantанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Zufrieden [Satisfied]немски
Hamilton (Musical) е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Studio Accantus - Przyjdzie czas [You'll Be Back]полски
Коментари
Read about music throughout history