Текстове на песни на Hamilton (Musical)

Hamilton (Musical)
Текстове на песниПреводиЗаявки
A Winter's Ballанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
италиански
немски
руски
сръбски
турски
унгарски
фински #1 #2
френски
хърватски
шведски
Aaron Burr, Sirанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
датски
испански
италиански
немски
руски
турски
унгарски
фински #1 #2
френски #1 #2
Alexander Hamiltonанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
арабски
български
испански #1 #2
италиански
немски
нидерландски
норвежки
португалски
руски
турски
унгарски
фински #1 #2
френски #1 #2
хърватски
шведски
кхоса
Best of Wives and Best of Womenанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
руски
сръбски
турски
фински #1 #2
френски
шведски
Blow Us All Awayанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
унгарски
френски
фински
Burnанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български #1 #2
испански #1 #2 #3
италиански
немски #1 #2
руски
сръбски
турски
унгарски
фински #1 #2
френски #1 #2
хърватски
шведски
Cabinet Battle #1английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
турски
френски
хърватски
фински
Cabinet Battle #2английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
турски
френски
шведски
фински
Cabinet Battle #3 (Demo)английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
Congratulationsанглийски
Hamilton
български #1 #2
испански #1 #2
италиански #1 #2
немски
руски
турски
унгарски
филипински/тагалог
фински
френски
шведски
арабски
корсикански
Dear Theodosiaанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански #1 #2
италиански
немски
сръбски
турски
унгарски
фински #1 #2
френски
арабски
Dear Theodosia (Reprise)английски
The Hamilton Mixtape
испански
италиански
Farmer Refutedанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
италиански
немски
фински
френски
шведски
First Burnанглийски
First Burn (Single)
испански
италиански
сръбски
турски
френски
шведски
Guns and Shipsанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
руски
словенски
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
Helplessанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
италиански
немски
руски
унгарски
фински
френски
History Has Its Eyes On Youанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
датски
испански #1 #2
италиански #1 #2
немски
руски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
Hurricaneанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански #1 #2
италиански
немски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
I Know Himанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански #1 #2
италиански
немски
нидерландски
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
It's Quiet Uptownанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
датски
испански #1 #2
италиански
немски
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
шведски
Let it Goанглийскииспански
италиански
руски
френски
Meet Me Insideанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
унгарски
френски
фински
My Shotанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
италиански
немски
унгарски
фински
френски #1 #2 #3
фински (савонски)
No John Trumbullанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
хърватски
френски
Non-Stopанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански #1 #2
италиански
немски
руски
унгарски
фински
френски
шведски
One Last Timeанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
унгарски
френски
шведски
фински
Right Hand Manанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
италиански
немски
унгарски
фински
френски
Satisfiedанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
датски
испански
италиански
китайски
немски
руски
турски #1 #2
унгарски
фински #1 #2
френски
шведски
арабски
Say No To Thisанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански #1 #2
италиански
немски
турски
унгарски
фински
френски
шведски
руски
Schuyler Defeatedанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
френски
фински
Stay Aliveанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
фински
френски
Stay Alive (Reprise)английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
датски
испански #1 #2
италиански
немски
турски
унгарски
френски
фински
Take A Breakанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански #1 #2
италиански
немски
унгарски
френски
фински
Ten Duel Commandmentsанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
руски
турски
фински
френски
Ten Things One Thingанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
италиански
That Would Be Enoughанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
френски
хърватски
фински
The Adams Administrationанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
руски
турски
френски
The Election of 1800английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
френски
хърватски
шведски
The Reynolds Pamphletанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
турски
унгарски
френски
The Room Where It Happensанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
датски
испански #1 #2
италиански
немски
руски
турски
унгарски
френски
The Schuyler Sistersанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
датски
испански
италиански
немски
турски
унгарски
фински
френски
шведски
The Story of Tonightанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
италиански
немски
турски
унгарски
фински
френски
The Story of Tonight (Reprise)английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
италиански
немски
унгарски
френски
The World Was Wide Enoughанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански #1 #2
италиански
немски
турски
френски
Tomorrow There'll Be More of Usанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
немски
руски
френски
шведски
Wait For Itанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански
италиански
немски
норвежки
руски
турски
унгарски
френски
японски
Washington On Your Sideанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански
италиански
немски
унгарски
френски
хърватски
шведски
We Knowанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
турски
унгарски
френски
What Comes Next?английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански #1 #2
италиански
немски
руски
унгарски
френски
шведски
What'd I Missанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
унгарски
френски
хърватски
Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Storyанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански #1 #2
италиански
немски
турски
унгарски
френски
хърватски
шведски
Yorktown (The World Turned Upside Down)английски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
турски
унгарски
френски
шведски
You'll Be Backанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
български
испански
италиански
немски
руски #1 #2
турски
унгарски
фински
френски
шведски #1 #2
Your Obedient Servantанглийски
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
испански #1 #2
италиански
немски
унгарски #1 #2
френски
шведски
Hamilton (Musical) е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Studio Accantus - Przyjdzie czas [You'll Be Back]полски
Hamilton (Musical) заявки за транскрипция
Descansa (Take A Break) испански 
Коментари
Read about music throughout history