Lexie Liu
Lexie Liu
ТекстовеПреводи
3.14159китайски
818(浙江卫视818晚会主题曲) (818(zhè jiāng wèi shì818wǎn huì zhǔ tí qū))
Bad Dream
Bygoneфренски
Coco Made Me Do It
dance danceанглийски
немски
китайски
Deep Down
delulu
DIABLOанглийски
китайски
Dripping Sauceфренски
Fortuna
Gaiaанглийски
китайски
GANMA 干嘛английски
португалски
иврит
Good Girls
Hat Trick
i wanna tell uанглийски
френски
китайски
Like A Mercedesанглийски
френски
транслитерация
Lil Life
Love and Run
Magician
Manta
Metropolisанглийски
Mind Reader
MIRAанглийски
френски
китайски
Mulanанглийски
Nada
Outta Time
RRRкитайски
SHADOW
Shantiанглийски
транслитерация
китайски
Sleep Awayанглийски #1 #2
Strange Things
Watch Me
Wheneverанглийски
Woods
了 L (le L)английски
китайски
佳人 (jiā rén)английски
френски
корейски
健忘 (Amnesia) (jiàn wàng)английски
地球蓝 (aqua blue) (de qiú lán)
好吗, 好啦, 好吧 (OK, OK, OK) (hǎo ma, hǎo la, hǎo ba)английски
巴别塔的猫 A BABEL CAT (bā bié tǎ de māo A BABEL CAT)английски
捉迷藏 (Hide and Seek) (zhuō mí cáng)
有吗炒面 (ALGTR) (yǒu ma chǎo miàn)английски
китайски
潘洛斯阶梯 (Penrose) (pān luò sī jiē tī)руски
猪猪锤 Chu Chu (zhū zhū chuí Chu Chu)
玫瑰星云 (Holy) (méi guī xīng yún)английски
香芋色的错觉 CAROUSEL (xiāng yù sè de cuò jué CAROUSEL)
Lexie Liu е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Hua Chenyu - 渴不停 [Thirsty] (kě bù tíng)английски, китайски
Sprite adv 2020
руски
Коментари