Lifeline (превод на виетнамски)

  • Изпълнител/група: Amber Liu (엠버 || Birth Name: Liu Yi Yun (刘逸云) English Name: Amber Josephine Liu Korean Name: Yoo Eun Young (유은영))
  • Песен: Lifeline 2 превода
  • Преводи: виетнамски, руски
Реклама
английски

Lifeline

I was searching for a lifeline
Anything to grab onto
Hopes of someone out there listening
But you just stood
 
You said time heals wounds
So take them anyway
You said time heals wounds
So take them anyway
 
When all I need is you
When all I need is you
You said time heals wounds
So take them anyway
You’re all I need
 
When all I need is you
All I need is you
 
On the surface, you were right there
Yes, you were right there
Tell me something I don’t know
Tell me something I haven’t heard before
 
You said time heals wounds
So take them anyway
You said time heals wounds
So take them anyway
(When all I need is you
All I need is you
When all I need is you
All I need is you)
You’re all I need
 
When all I need is you
All I need is you
When all I need is you
All I need is you
 
Публикувано от ΩΔΦΓИ ЄГОΩΔΦΓИ ЄГО в пон., 21/05/2018 - 12:42
превод на виетнамскивиетнамски
Подравни параграфите
A A

Lẽ Sống

Em đã tìm lẽ sống của đời mình
Thứ gì để níu kéo
Hy vọng ai đó ngoài kia lắng nghe
Nhưng anh đứng ở đó
 
Anh nói, thời gian sẽ xoá nhoà vết thương
Nên cứ để vậy đi
Anh nói, thời gian sẽ xoá nhoà vết thương
Nên cứ để vậy đi
 
Khi mọi thứ em cần là anh
Khi mọi thứ em cần là anh
Anh nói, thời gian sẽ xoá nhoà vết thương
Nên cứ để vậy đi
Anh là mọi thứ em cần
 
Khi mọi thứ em cần là anh
Mọi thứ em cần là anh
 
Trên mặt đất, anh ở ngay đấy
Vâng, anh ở ngay đây
Nói với em những điều em không biết
Nói với em những điều em chưa nghe nói trước đây
 
Anh nói, thời gian sẽ xoá nhoà vết thương
Nên cứ để vậy đi
Anh nói, thời gian sẽ xoá nhoà vết thương
Nên cứ để vậy đi
(Khi mọi thứ em cần là anh
Mọi thứ em cần là anh
Khi mọi thứ em cần là anh
Mọi thứ em cần là anh)
Anh là mọi thứ em cần
 
Khi mọi thứ em cần là anh
Mọi thứ em cần là anh
Khi mọi thứ em cần là anh
Mọi thứ em cần là anh
 
Благодаря!
Публикувано от ΩΔΦΓИ ЄГОΩΔΦΓИ ЄГО в пон., 21/05/2018 - 12:45
Още преводи на „Lifeline“
виетнамски ΩΔΦΓИ ЄГО
Коментари