Текстове на песни на Lili Ivanova

Текстове на песниПреводиЗаявки
Amore twistиталиански
Recital Lili Ivanova (1964)
Au nom de la foiфренски
В името на вярата (2010)
английски
български
Bulutlarтурски
Bulutlar/Nisan Şakası (1968)
български
Bunte Wagenнемски
Lili Ivanova (1981)
български
Camino (Камино)испански
Камино (1969)
английски
български
румънски
турски
Cara miaбългарски
Ветрове (2000)
Chrysanthemenнемски
Lili Ivanova (1981)
Come te non c'è nessunoиталиански
Recital Lili Ivanova (1964)
Cuoreиталиански
Ако имах чух/Сърце (1964)
Der Himmel schweigtнемски
Feuer wird sein und Eisнемски
Lili Ivanova (1981)
Imagineанглийски
Хазарт (1993)
Kein Film war schönerнемски
Lili Ivanova (1981)
Kleines Kleeblattнемски
Lili Ivanova (1981)
Liebesbriefe schreibenнемски
Lili Ivanova (1981)
Mademoiselle Tristesseнемски
Tschau-tschau und komm wieder/Mademoiselle Tristesse (1970)
български
More Than I Can Sayанглийски
Woman in Love/More Than I Can Say (1981)
Morir al lado de mi amorиспански
Един живот/Morir al lado de mi amor (1981)
Nessuno al mondoиталиански
Recital Lili Ivanova (1964)
руски
Nie wieder Liebeнемски
Lili Ivanova (1981)
Nisan Şakasiтурски
Bulutlar/Nisan Şakası (1968)
Non siamo più insiemeиталиански
Recital Lili Ivanova (1964)
Tschau-tschau und komm wiederнемски
Tschau-tschau und komm wieder/Mademoiselle Tristesse (1970)
Vola, vola da meиталиански
Recital Lili Ivanova (1964)
Vorrei sapere perchéиталиански
Recital Lili Ivanova (1964)
Was fehlt uns mehrнемски
Lili Ivanova (1981)
български
Wie die Zeiger eilenнемски
Lili Ivanova (1981)
Will wie ein Vogel seinнемски
Lili Ivanova (1981)
Woman in Loveанглийски
Woman in Love/More Than I Can Say (1981)
български
Yo creo en tiиспански
Dova y Lili Ivanova (1973)
английски
Абракадабра (Abrakadabra)български
Абракадабра/Розата (1973)
Адажио (Adažio)български
Адажио/Бялата лодка (1966)
италиански
Аз си тръгвам (Az si trǎgvam)български
Вечност (1973)
Ако знам (Ako znam)български
Обичам те (1972)
Ако изчезнеш (Ako izčezneš)български
Предупреждение (1981)
английски
транслитерация
Ако имах чук (Ako imah čuk)български
Ако имах чук/Сърце (1964)
английски #1 #2
Ако ме забравиш (Ako me zabraviš)български
Лили Иванова '86 (1986)
Ако можеш, настигни ме (Ako možeš, nastigni me)български
Моят град (1979)
Ако някой ден (Ako nyakoy den)български
Искам те (1984)
Ако спра да обичам (Ako spra da običam)български
В името на вярата (2010)
английски
Алеята на влюбените (Aleyata na vlyubenite)български
Този свят е тъй прекрасен (1970)
Амазонка (Amazonka)български
Панаири (1973)
Антипесен за себе си (Antipesen za sebe si)български
Песни за белия град – 3 (1988)
Априлска шега (Aprilska šega)българскианглийски
Аугуста (Augusta)български
Обичам те (1972)
Без контрол (Bez kontrol)български
Чуй душата ми… (2021)
английски
Без правила (Bez pravila)български
Без правила (2006)
английски
руски
Без радио не мога (Bez radio ne moga)български
Поёт Лили Иванова (1968)
английски
гръцки
транслитерация
Без теб (Bez teb)български
Ти ме повика (1987)
Безсъние (Bezsǎnie)български
Лили Иванова '86 (1986)
Бели манастири (Beli manastiri)български
Хазарт (1993)
Бенк-бенк (Benk-benk)български
Поёт Лили Иванова (1968)
Боянският майстор (Boyanskiyat maystor)български
Камино (1969)
английски #1 #2
Брезичките и момчето (Brezičkite i momčeto)български
Пее Лили Иванова (1965)
Бурната река (Burnata reka)български
Севдана (2019)
английски
руски
Българка (Bǎlgarka)български
Българка/Мечта (1972)
Бялата лодка (Byalata lodka)български
Адажио/Бялата лодка (1966)
италиански
румънски
Бялата птица (Byalata ptica)български
Предупреждение (1981)
английски
руски
В безкрайността (V bezkraynostta)български
Камино (1969)
Ваканцията свърши (Vakanciyata svǎrši)български
Пее Лили Иванова (1965)
Венера (1967) (Venera)български
Пее Лили Иванова (1967)
Венера (1969) [Venus] (Venera)български
Камино (1969)
Ветер злой (Veter zloy)руски
Ветре, клех те (Vetre, kleh te)български
Илюзия, наречена любов (2003)
английски
Ветрове (Vetrove)български
Ветрове (2000)
английски
арабски
гръцки
руски
хърватски
Вечерна птица (Večerna ptica)български
Щурче (1982)
Вечерно танго (Večerno tango)български
Моят град (1979)
Вечност (Večnost)български
Вечност (1973)
Видение (Videnie)български
Искам те (1984)
Вик (1973) [Nonostante lei] (Vik)български
Вечност (1973)
Вик (1979, 1989) (Vik)български
Моят град (1979), Тежка сватба (1989)
английски
Витоша (Vitoša)български
Пее Лили Иванова (1967)
Вкусът на греха (Vkusǎt na greha)български
Лили Иванова 2017 (2017)
Влюбен свят (Vlyuben svyat)български
LI (2012)
Влюбените от София (Vlyubenite ot Sofiya)български
Камино (1969)
Влюбеният оркестър (Влюбеният джаз) (Vlyubeniyat orkestǎr (Vlyubeniyat džaz))български
Recital Lili Ivanova (1964)
Вместо посвещение (Vmesto posveštenie)български
Тежка сватба (1989)
транслитерация
Вместо сбогуване (Vmesto sboguvane)български
Една любов (2008)
Връщаш се (Vrǎštaš se)български
Обичам те (1972)
Всичко стана изведнъж (Vsičko stana izvednǎž)български
Камино (1969)
Всяка мъка изтръгни (Vsyaka mǎka iztrǎgni)български
Вечност (1973)
Вълшебно цвете (Vǎlšebno cvete)български
Обичам те (1972)
Вяра (Vyara)български
Стари мой приятелю (1976)
Вярвай ми (Vyarvay mi)български
Топлият вятър/Вярвай ми (1977)
Главна роля (Glavna rolya)български
Севдана (2019)
английски
Главният вход (Glavniyat vhod)български
В името на вярата (2010)
Горчива чаша (Gorčiva čaša)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
руски
Готови ли сте за Любов? (Gotovi li ste za Lyubov?)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
Грешница на любовта (Grešnica na lyubovta)български
Любовни балади (1997)
английски
Гълъбът (Gǎlǎbǎt)български
Гълъбът (1977)
Да вярвам ли (Da vyarvam li)български
Невероятно (2015)
Да има всичко смисъл (Da ima vsičko smisǎl)български
Танго (1975)
Да уловиш мига (Da uloviš miga)български
Дали (Dali)български
Лили Иванова 2017 (2017)
английски
есперанто
италиански
руски
транслитерация
чешки
Дали за теб съм пак онази същата (Dali za teb sǎm pak onazi sǎštata)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
английски
руски
Дансингът на самотата (Dansingǎt na samotata)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
английски
руски
Дантелената примка на нощта (Dantelenata primka na noštta)български
Лили Иванова 2017 (2017)
английски
Две хубави очи (Dve hubavi oči)български
Хазарт (1993)
английски
Девет кръга (Devet krǎga)български
Илюзия, наречена любов (2003)
английски
есперанто
испански
италиански
транслитерация
Ден (Den)български
Вечност (1973)
Детелина (Detelina)български
Предупреждение (1981)
английски
руски
Детство (Detstvo)български
Вечност (1973)
Джелем, джелем (Dželem, dželem)български
Частен случай (1999)
транслитерация
Довиждане, момчета (Doviždane, momčeta)български
Пее Лили Иванова (1967)
Догадка (Dogadka)български
Лили Иванова '86 (1986)
италиански
транслитерация
Другото лято (Drugoto lyato)български
LI (2012)
английски
руски
транслитерация
Дуел (Duel)български
Този свят е жена (2010)
Дъжд от мечти (Dǎžd ot mečti)български
Ветрове (2000)
Един живот (Edin život)български
Един живот/Morir al lado de mi amor (1981)
Единствена прошка (Edinstvena proška)български
Моят град (1979)
Една любов (1979) (Edna lyubov)български
Моят град (1979)
английски #1 #2
италиански
руски
Една любов (1989) (Edna lyubov)български
Тежка сватба (1989)
транслитерация
Една мечта (Edna mečta)български
Ти ме повика (1987)
Едната любов (Ednata lyubov)български
Лили Иванова 2017 (2017)
английски
руски
транслитерация
Експрес танго (Ekspres tango)български
Гълъбът (1977)
Ела (Ela)български
Вечност (1973)
руски
Ела с пролетта (Ela s proletta)български
Пее Лили Иванова (1967)
Ела, любов (Ela, lyubov)български
Искам те (1984)
Есен и море (Esen i more)български
Поёт Лили Иванова (1968)
Жажда (Žažda)български, руски
Моят град (1979)
Желание (Želanie)български
Моят град (1979)
Жена (Žena)български
Стари мой приятелю (1976)
Живата вода (Živata voda)български
Ветрове (2000)
Животе мой (Živote moy)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
Животът (Životǎt)български
Частен случай (1999)
английски
италиански
За всичко (Za vsičko)български
Искам те (1984)
За да те има (Za da te ima)български
Хазарт (1993)
За две ръце (Za dve rǎce)български
За две ръце/Светъл дъжд (1978)
За обич съм родена (Za obič sǎm rodena)български
Този свят е тъй прекрасен (1970)
За тебе бях (Za tebe byah)български
Без правила (2006)
английски #1 #2
арабски
индонезийски
испански
италиански
полски
румънски
руски
унгарски
френски
хърватски
Забудь обратную дорогу (Zabud' obratnuyu dorogu)руски
Забудь обратную дорогу (1980)
английски
български
Заклинание (1981) (Zaklinanie)български
Предупреждение (1981)
английски
Заклинание (1993) (Zaklinanie)български
Хазарт (1993)
Заклинание [Не отминавай никое „обичам те“] (Zaklinanie [Ne otminavay nikoe „običam te“])българскианглийски
Закъснение (Zakǎsnenie)български
Лили Иванова '86 (1986)
руски
транслитерация
Залез (Zalez)български
Вечност (1973)
Защо не сме едни и същи (Zašto ne sme edni i sǎšti)български
Искам те (1984)
Защо така (Zašto taka)български
Сопот '66 (1966)
Защото си любов (Zaštoto si lyubov)български
Ветрове (2000)
Звезда (Zvezda)български
Камино (1969)
Звезден час (Zvezden čas)български
Лили Иванова '86 (1986)
Земя (Zemya)български
Гълъбът (1977)
Зимна приказка (Zimna prikazka)български
Пее Лили Иванова (1967)
Златен ключ (Zlaten klyuč)български
Предупреждение (1981)
Златно сърце (Zlatno sǎrce)български
Обичам те (1972)
Знаеш ли? (Znaeš li?)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
руски
Зора зори (Zora zori)български
Песни от Найден Андреев (1972)
И пак тръгни (I pak trǎgni)български
Хазарт (1993)
английски
Идва буря (Idva burya)български
Този свят е жена (2010)
Иди си (Idi si)български
Този свят е тъй прекрасен (1970)
Изгарям (Izgaryam)български
Ветрове (2000)
Изгаряща любов (Izgaryašta lyubov)български
Ветрове (2000)
Измислица (Izmislica)български
Стари мой приятелю (1976)
Изповед (1977) (Izpoved)български
Гълъбът (1977)
Изповед (1984) (Izpoved)български
Искам те (1984)
Икар (Ikar)български
LI (2012)
английски
италиански
Икона (Ikona)български
Гълъбът (1977)
Илюзии (Ilyuzii)български
Искам те (1984)
Илюзия (Ilyuziya)български
Ветрове (2000)
Илюзия, наречена любов (Ilyuziya, narečena lyubov)български
Илюзия, наречена любов (2003)
Интимно (Intimno)български
Ти ме повика (1987)
Искай докрай (Iskay dokray)български
В името на вярата (2010)
английски
Искам любов (Iskam lyubov)български
В името на вярата (2010)
Искам те (Iskam te)български
Искам те (1984)
английски
есперанто
италиански
руски
Каданс (Kadans)български
Лили Иванова 2017 (2017)
руски
транслитерация
Как така (Kak taka)български
LI (2012)
Какво е щастието (Kakvo e štastieto)български
Какво си ти (Kakvo si ti)български
Тежка сватба (1989)
английски
италиански
транслитерация
Както никой друг (Kakto nikoy drug)български
Искам те (1984)
Както онзи ден (Kakto onzi den)български
Пее Лили Иванова (1967)
Какъв си ревнив (Kakǎv si revniv)български
Този свят е тъй прекрасен (1970)
Капитан (Kapitan)български
Моят град (1979)
Като птица (Kato ptica)български
Моят град (1979)
Като спомен (Kato spomen)български
Щурче (1982)
Когато първи път те срещнах (Kogato pǎrvi pǎt te sreštnah)български
Моят град (1979)
английски
руски
Когато си отиде любовта (Kogato si otide lyubovta)български
Хазарт (1993)
Кой ражда болката (Koy ražda bolkata)български
Гълъбът (1977)
Колко думи (Kolko dumi)български
Лили Иванова '86 (1986)
Коя бе ти (Koya be ti)български
Лили Иванова изпълнява песни от Алекандър Йосифов (1977)
Коя е тя (Koya e tya)български
Ти ме повика (1987)
Крадецът на мъка (Kradecǎt na mǎka)български
В името на вярата (2010)
Към теб (Kǎm teb)български
Танго (1975)
Листопад (Listopad)български
Щурче (1982)
Лодка ли е любовта (Lodka li e lyubovta)български
Илюзия, наречена любов (2003)
Луи (Lui)български
Пее Лили Иванова (1967)
Лунната соната (Lunnata sonata)български
Песни от конкурса „Златният Орфей“ – 1968 г. (1968)
есперанто
италиански
френски
Любов (1970) (Lyubov)български
Този свят е тъй прекрасен (1970)
английски
Любов (1975) (Lyubov)български
Танго (1975)
Любов няма синоним (Lyubov nyama sinonim)български
Лили Иванова '86 (1986)
Любовта е живот (Lyubovta e život)български
Щурче (1982)
Любовта е по-силна от всичко (Lyubovta e po-silna ot vsičko)български
Любовта е по-силна от всичко (2001)
Любовта не чезне (Lyubovta ne čezne)български
Обичам те (1972)
Люлка (Lyulka)български
Танго (1975)
Майка ми (Mayka mi)български
Хазарт (1993)
английски
руски
Макове (Makove)български
Моят град (1979)
Малка част от мен (Malka čast ot men)български
Без правила (2006)
Малък шанс (Malǎk šans)български
Хазарт (1993)
Маргарита (Margarita)български
Предупреждение (1981)
Март (Mart)български
Искам те (1984)
Маската (Maskata)български
Илюзия, наречена любов (2003)
английски
Между стените на вятъра (Meždu stenite na vyatǎra)български
Една любов (2008)
есперанто
италиански
Мечта (Mečta)български
Обичам те (1972)
Миг на безвремие (Mig na bezvremie)български
LI (2012)
Мигът и любовта (Migǎt i lyubovta)български
Севдана (2019)
Минах край една любов (Minah kray edna lyubov)български
Искам те (1984)
Мираж (Miraž)български
Ветрове (2000)
Много ли струва една нежна дума (Mnogo li struva edna nežna duma)български
Камино (1969)
английски
руски
Молба (Molba)български
Обичам те (1972)
английски
Море на младостта (More na mladostta)български
Пее Лили Иванова (1967)
есперанто
Морското момиче Варна (Morskoto momiče Varna)български
Recital Lili Ivanova (1964)
транслитерация
Моят град (Moyat grad)български
Моят град (1979)
Музика (Muzika)български
Гълъбът (1977)
На добър път (Na dobǎr pǎt)български
Стари мой приятелю (1976)
На загиналите ремсисти (Na zaginalite remsisti)български
Стари мой приятелю (1976)
На И. (Na I.)български
Частен случай (1999)
На сбогуване (Na sboguvane)български
Предупреждение (1981)
На сцената (Na scenata)български
Частен случай (1999)
английски
На теб (Na teb)български
Ветрове (2000)
Наесен (Naesen)български
Щурче (1982)
Наше лято (Naše lyato)български
Вечност (1973)
английски
есперанто
руски
таджикски
Не всичко е пари, приятелю (Ne vsičko e pari, priyatelyu)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
английски
руски
Не ме кори (Ne me kori)български
Тежка сватба (1989)
Не мога да ти вярвам (Ne moga da ti vyarvam)български
Гълъбът (1977)
английски
Не остарява този свят (Ne ostaryava tozi svyat)български
Моят град (1979)
Не отнемай всичко (Ne otnemay vsičko)български
Щурче (1982)
Не се сърди (Ne se sǎrdi)български
Обичам те (1972)
Не си отивай (Ne si otivay)български
Танго (1975)
Невероятно (Neveroyatno)български
Ти ме повика (1987)
английски
есперанто
италиански
румънски
руски
френски
чешки
Недей ме пита (Nedey me pita)български
Искам те (1984)
Нежност (Nežnost)български
Камино (1969)
Нека си говорят (Neka si govoryat)български
Поёт Лили Иванова (1968)
Нека спре (Neka spre)български
Този свят е жена (2010)
Необяснимо е (Neobyasnimo e)български
Тежка сватба (1989)
Неспокойно сърце (Nespokoyno sǎrce)български
Поёт Лили Иванова (1968)
Нестинарски припев (Nestinarski pripev)български
Златният Орфей '82 (1982)
Никой (Nikoy)български
Обичам те (1972)
Ноктюрно (Noktyurno)български
Обичам те (1972)
Нощта на късите разстояния (Noštta na kǎsite razstoyaniya)български
Частен случай (1999)
Някога, някъде (Nyakoga, nyakǎde)български
Някой ден (Nyakoy den)български
Ти ме повика (1987)
Няма бряг за любовта (Nyama bryag za lyubovta)български
В името на вярата (2010)
Няма да заспя (Nyama da zaspya)български
Ветрове (2000)
Няма кой (Nyama koy)български
LI (2012)
английски
италиански
румънски
Нямам въпроси (Nyamam vǎprosi)български
Моят град (1979)
Нямо кино (Nyamo kino)български
Моят град (1979)
О, Чили (O, Čili)български
Обич (1977) (Obič)български
Гълъбът (1977)
Обич (1984) (Obič)български
Искам те (1984)
Обич за омраза (Obič za omraza)български
Предупреждение (1981)
Обичай ме (1999) (Običay me)български
Частен случай (1999)
Обичай ме днес (Običay me dnes)български
Лили Иванова '86 (1986)
Обичай ме! (2017) (Običay me!)български
Лили Иванова 2017 (2017)
английски
руски
Обичам те (Običam te)български
Обичам те (1972)
Огнище (Ognište)български
Моят град (1979)
Огън за двама (Ogǎn za dvama)български
Предупреждение (1981)
Огънят (Ogǎnyat)български
Обичам те (1972)
Одна любовь (Odna lyubov')руски
Моят град (1979)
български
английски
Омагьосана душа (Omagyosana duša)български
Моят град (1979)
Оставете ме, много ви моля (Ostavete me, mnogo vi molya)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
английски
Осталась ли я для тебя всё той же? (Ostalas' li ya dlya tebya vsyo toy že?)руски
Остани (1977) (Ostani)български
Гълъбът (1977)
Остани (1984) (Ostani)български
Искам те (1984)
Остани (1995) (Ostani)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
Осъдени души (Osǎdeni duši)български
Стари мой приятелю (1976)
английски #1 #2
испански
норвежки
полски
португалски
турски
хърватски
От векове за векове (Ot vekove za vekove)български
Една любов (2008)
английски
От град на град (След концерта) (Ot grad na grad (Sled koncerta))български
Обичам те (1972)
От любов да умра (Ot lyubov da umra)български
The Best 1 (2002)
Отивай си (Otivay si)български
Лили Иванова '86 (1986)
Откраднати мигове (Otkradnati migove)български
Искам те (1984)
Пак ще те обичам (Pak šte te običam)български, френски
Танго (2004)
английски
руски
Панаири (Panairi)български
Панаири (1973)
английски
руски
Письмо (Pis'mo)руски
Песни Арно Бабаджаняна (1968)
Плачейки в нощта (Plačeyki v noštta)български
Илюзия, наречена любов (2003)
По жицата (Po žicata)български
Танго (1975)
По жътва (Po žǎtva)български
Щурче (1982)
Под пепелта (Pod pepelta)български
Хазарт (1993)
Поетът (Poetǎt)български
Поетът (2014)
Покруса (Pokrusa)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
английски
Посвещение (Posveštenie)български
Предупреждение (1981)
Последна нощ (Posledna nošt)български
Обичам те (1972)
Последната любов (Poslednata lyubov)български
Тежка сватба (1989)
Последното листо (Poslednoto listo)български
Искам те (1984)
Потерянное счастье (Poteryannoe sčastye)рускибългарски
Преди да тръгнеш (Predi da trǎgneš)български
Този свят е тъй прекрасен (1970)
Предупреждение (Predupreždenie)български
Предупреждение (1981)
английски
Предчувствие (Predčuvstvie)български
Ветрове (2000)
Преображения (Preobraženiya)български
Моят град (1979)
Пристанала (Pristanala)български
Частен случай (1999)
Присъда (Prisǎda)български
Чуй душата ми… (2021)
английски
есперанто
италиански
Пролет щом цъфти (Prolet štom cǎfti)български
Песни от Тончо Русев и Дамян Дамянов (1972)
Просто съдба (Prosto sǎdba)български
Поетът (2014)
италиански
Прощаване (Proštavane)български
Танго (1975)
Прощално (Proštalno)български
Стари мой приятелю (1976)
Птицата (Pticata)български
Обичам те (1972)
Пътеките (Pǎtekite)български
Обичам те (1972)
Равносметка (Ravnosmetka)български
Частен случай (1999)
Разговор с вятъра (Razgovor s vyatǎra)български
Тежка сватба (1989)
Размисъл (Razmisǎl)български
Танго (1975)
Разпилей ме ти цялата (Razpiley me ti cyalata)български
Камино (1969)
Разсъмване (Razsǎmvane)български
Предупреждение (1981)
Река (Reka)български
Стари мой приятелю (1976)
Реквием (1970) (Rekviem)български
Този свят е тъй прекрасен (1970)
английски
есперанто
италиански
немски
полски
португалски
румънски
руски
френски
чешки
японски
Реквием (1975) (Rekviem)български
Танго (1975)
Родина (Rodina)български
Розата (1973) (Rozata)български
Абракадабра/Розата (1973)
Розата (2008) (Rozata)български
Една любов (2008)
Рокля на цветя (Roklya na cvetya)български
В името на вярата (2010)
английски
Романс (Romans)български
Стари мой приятелю (1976)
Ръцете ти (Rǎcete ti)български
Обичам те (1972)
английски
арабски
италиански
полски
румънски
С малко обич (S malko obič)български
Обичам те (1972)
Сам (Sam)български
Този свят е жена (2010)
английски
Само тази нощ (Samo tazi nošt)български
Частен случай (1999)
Самота (1982) (Samota)български
Щурче (1982)
английски
италиански
Самота (1987) (Samota)български
Ти ме повика (1987)
руски
Самсон и Далила (Samson i Dalila)български
Обичам те (1972)
Сбогом, море (Sbogom, more)български
Пее Лили Иванова (1967)
Севдана (Sevdana)български
Севдана (2019)
английски
испански
руски
Седемнадесетгодишните (Sedemnadesetgodišnite)български
Този свят е тъй прекрасен (1970)
Сезони и дни (Sezoni i dni)български
Сенки в нощта (Senki v noštta)български
Илюзия, наречена любов (2003)
Синя лагуна (Sinya laguna)български
Ветрове (2000)
Скитница (Skitnica)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
След теб (Sled teb)български
Обичам те (1972)
След чудото (Sled čudoto)български
Моят град (1979)
Смълчано море (Smǎlčano more)български
Искам те (1984)
Спектакъл (Spektakǎl)български
Без правила (2006)
италиански
Спомен (Spomen)български
Гълъбът (1977)
Спомен мой (Spomen moy)български
Обичам те (1972)
Спомени за птици (Spomeni za ptici)български
Моят град (1979)
Спри (Spri)български
LI (2012)
Среднощен влак (Srednošten vlak)български
Тежка сватба (1989)
италиански
Срещна ни случаен ден (Sreštna ni slučaen den)български
Вечност (1973)
Стари мой приятелю (Stari moy priyatelyu)български
Стари мой приятелю (1976)
английски
гръцки
норвежки
полски
руски
турски
хърватски
Старият град (Stariyat grad)български
Вечност (1973)
Странен сериал (Stranen serial)български
Ветрове (2000)
Стрелките се въртят (Strelkite se vǎrtyat)български
Моят град (1979)
английски
Студ (Stud)български
Тежка сватба (1989)
Стъклени стени (Stǎkleni steni)български
Лили Иванова 2017 (2017)
английски
полски
руски
Стъпки (Stǎpki)български
Панаири (1973)
Суета (Sueta)български
Счупена чаша (Sčupena čaša)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
френски
Събота вечер (Sǎbota večer)български
Забавна и танцова музика (1965)
Съдба за двама (Sǎdba za dvama)български
Искам те (1984)
Сълза (Sǎlza)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
италиански
Сънувах те (Sǎnuvah te)български
Частен случай (1999)
Сърце (Sǎrce)български
Камино (1969)
Сърцето е чупливо (Sǎrceto e čuplivo)български
Поетът (2014)
английски
Така живея (Taka živeya)български
Ти ме повика (1987)
Така ужасно е да си момиче (Taka užasno e da si momiče)български
Пее Лили Иванова (1967)
английски
Такава ще остана (Takava šte ostana)български
Частен случай (1999)
Танго (Tango)български
Танго (2004)
английски
турски
Танго със спомена (Tango sǎs spomena)български
Танго (1975)
английски
Твоята магия (Tvoyata magiya)български
Хоризонт 11 (1977)
Тежка сватба (Težka svatba)български
Тежка сватба (1989)
унгарски
Ти (Ti)български
Поёт Лили Иванова (1968)
руски
Ти дойде (Ti doyde)български
Една любов (2008)
английски
есперанто
италиански
чешки
Ти за всичко си едно (Ti za vsičko si edno)български
Обичам те (1972)
Ти идваше (Ti idvaše)български
Искам те (1984)
английски
Ти ме повика (Ti me povika)български
Ти ме повика (1987)
италиански
Ти не си за мен (Ti ne si za men)български
LI (2012)
английски
есперанто
италиански
румънски
руски
френски
Ти сън ли си (Ti sǎn li si)български
Камино (1969)
английски
Това съм аз (Tova sǎm az)български
Диско 1 (1978)
Този миг (Tozi mig)български
Лили Иванова 2017 (2017)
руски
Този свят е жена (Tozi svyat e žena)български
Този свят е жена (2010)
английски
руски
Този свят е тъй прекрасен (Tozi svyat e tǎy prekrasen)български
Този свят е тъй прекрасен (1970)
чешки
Топлият вятър (Topliyat vyatǎr)български
Топлият вятър/Вярвай ми (1977)
Точно затова (Točno zatova)български
Илюзия, наречена любов (2003)
Трики-трики (Triki-triki)български
Вечност (1973)
Трудният танц (Trudniyat tanc)български
Поёт Лили Иванова (1968)
Тъга (Tǎga)български
Щурче (1982)
Ты мне песню подари (Ty mne pesnyu podari)руски
Забудь обратную дорогу (1980)
български
Тя си купи билет (Tya si kupi bilet)български
Изпълнения на Лили Иванова (1966)
У дома (U doma)български
Стари мой приятелю (1976)
Уличката малка (Uličkata malka)български
Пее Лили Иванова (1967)
Упование (Upovanie)български
Щурче (1982)
Утеха (Uteha)български
Танго (1975)
английски
Хазарт (Hazart)български
Хазарт (1993)
английски
Хризантеми (Hrizantemi)български
Стари мой приятелю (1976)
английски
литовски
полски
руски #1 #2
турски
Хубава си, моя горо (Hubava si, moya goro)български
Любовта е по-силна от всичко (2001)
Целувай ме (Celuvay me)български
Искам те (1984)
Часове (Časove)български
Танго (1975)
Частен случай (Časten slučay)български
Частен случай (1999)
Черната овца (Černata ovca)български
Този свят е жена (2010)
Чико (Čiko)български
Готови ли сте за Любов? (1995)
Чудо (Čudo)български
Златният Орфей '82 (1982)
английски
есперанто
италиански
Чуждо щастие (Čuždo štastie)български
Щурче (1982)
Чуй душата ми (Čuy dušata mi)български
Чуй душата ми… (2021)
английски #1 #2
португалски
Шепот (Šepot)български
LI (2012)
английски
есперанто
италиански
руски
френски
Ще се намерим (Šte se namerim)български
Хазарт (1993)
Ще се повтаря любовта (Šte se povtarya lyubovta)български
Искам те (1984)
Ще танцуваме заедно (Šte tancuvame zaedno)български
Пее Лили Иванова (1967)
Щрих (Štrih)български
Илюзия, наречена любов (2003)
Щурче (Šturče)български
Щурче (1982)
английски
норвежки
руски
Южно момиче (Yužno momiče)български
Гълъбът (1977)
…и гори (…i gori)български
Една любов (2008)
английски
Lili Ivanova е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Sylvie Vartan - Abracadabraиталиански
Abracadabra/La Maritza (1969)
Rita Pavone - Amore twistиталиански
Rita Pavone (1963)
турски
Engelbert Humperdinck - Another Time, Another Placeанглийски
Another Time, Another Place (1971)
испански
румънски
руски
турски
Demis Roussos - Becauseанглийски
The Demis Roussos Magic (1977)
румънски
френски
Oscar Benton - Bensonhurst Bluesанглийски
Bensonhurst Blues (1973)
гръцки
испански
италиански #1 #2
немски
персийски
румънски
руски #1 #2 #3
турски
унгарски
френски
Peppino di Capri - Boom!… Boom!… Surf!…английски, италиански
Solo due righe/Boom!… Boom!… Surf!… (1964)
Adriano Celentano - Ciao ragazziиталиански
La festa (1966)
английски
немски
Rita Pavone - Clémentine, chérieиталиански
Rita Pavone (1963)
Rita Pavone - Come te non c'è nessunoиталиански
Rita Pavone (1963)
английски
полски
румънски
руски
турски
Rita Pavone - Cuoreиталиански
Non è facile avere 18 anni (1963)
английски
български
гръцки
португалски
румънски
турски
Little Tony - Cuore mattoиталиански
Questo mondo non mi va (1967)
албански
английски #1 #2 #3
български
гръцки #1 #2 #3
иврит
испански
персийски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
японски
Petra Zieger - Der Himmel schweigtнемски
Traumzeit (1984)
Mina - E penso a teиталиански
Mina (1971)
английски
Bruno Lauzi - E penso a teиталиански
Bruno Lauzi (1970)
английски #1 #2 #3 #4 #5
арабски
гръцки #1 #2 #3
датски
испански
немски
персийски
полски
португалски
руски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
хърватски
японски
Timur Selçuk - İspanyol Meyhanesiтурски
İspanyol Meyhanesi (1974)
английски
Salomé - Jo crec en tu [Да вярвам ли]каталунски
El clar país (1968)
английски
Joe Dolan - Make Me an Islandанглийскирумънски
тонгански
Maria Koterbska - Nie umiem takполски
Nie mówmy, że to miłość… (1967)
Peppino di Capri - Non siamo più insiemeиталиански
Peppino di Capri e i suoi Rockers (1961)
Iva Zanicchi - Nonostante leiиталиански
Fantasia (1972)
английски
румънски
Rita Pavone - Se fossi un uomoиталиански
Non è facile avere 18 anni (1963)
Rita Pavone - Son finite le vacanzeиталиански
Non è facile avere 18 anni (1963)
The Beatles - The Night Beforeанглийски
Help! (1965)
гръцки
есперанто
иврит
испански
немски
полски
румънски
сръбски
унгарски
френски
чешки
The Beatles - Ticket to Rideанглийски
Help! (1965)
виетнамски
гръцки
есперанто
испански
италиански
немски
полски
румънски
сръбски
унгарски
френски
чешки
Middle of the Road - Tweedle Dee, Tweedle Dumанглийски
Middle of the Road (1971)
Shocking Blue - Venusанглийски
At Home (1969)
гръцки
иврит
испански #1 #2
италиански
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски
руски
сръбски
тонгански
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
шведски
Mina - Vola, vola da meиталиански
Renato (1962)
Mina - Vorrei sapere perchéиталиански
Tintarella di luna (1960)
немски
турски
Barbra Streisand - Woman in Loveанглийски
Guilty (1980)
арабски
босненски
български
гръцки
испански
италиански #1 #2
каталунски
корейски
немски
персийски #1 #2
португалски
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2 #3
сръбски
тайски
турски
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
Pavel Matev - Аз взех от твойта слабост много… (Az vzeh ot tvoyta slabost mnogo…)българскианглийски
Damyan Damyanov - Аз исках да ти кажа две слова… (Az iskah da ti kaža dve slova…)български
Pavel Matev - Аз може би ще си замина… (Az može bi šte si zamina…)български
Pavel Matev - Аз те мисля, родино! И чувам… (Az te mislya, rodino! I čuvam…)български
Pavel Matev - Безмълвно – няма равнина… (Bezmǎlvno – nyama ravnina…)български
Pavel Matev - В нас нещо плаче, нещо моли… (V nas nešto plače, nešto moli…)български
Pavel Matev - Видение (Videnie)български
Blaga Dimitrova - Вик (Vik)българскианглийски
Peyo Yavorov - Две хубави очи (Dve hubavi oči)български
Подир сенките на облаците (1906)
норвежки
Pavel Matev - Догадка (Dogadka)български
Pavel Matev - Ела! (Ela!)български
Evtim Evtimov - За две ръце (Za dve rǎce)български
Petar Chernev - Заклинание (Zaklinanie)български
Златният Орфей '75 (1975)
английски
руски
Pavel Matev - Заклинание (Zaklinanie)български
Pavel Matev - Замиращите стъпки на жената… (Zamiraštite stǎpki na ženata…)български
Pavel Matev - Знам разни часове, но тоя… (Znam razni časove, no toya…)български
Pavel Matev - И да стихнат големите страсти… (I da stihnat golemite strasti…)български
Pavel Matev - Изповед (Izpoved)български
Damyan Damyanov - Интимно (Intimno)български
Donika Venkova - Коя бе ти (Koya be ti)български
Доника Венкова (1976)
Damyan Damyanov - Към себе си (Kǎm sebe si)български
Signal (Bulgaria) - Лодка ли е любовта (Lodka li e lyubovta)български
Каскадьори (1981)
Kolyo Sevov - Лунната соната (Lunnata sonata)български
Ivan Vazov - Майка ми (Mayka mi)българскианглийски
немски
полски
турски
Pavel Matev - Март (Mart)български
Pavel Matev - Молба (Molba)български
Rositsa Nikolova - Морското момиче Варна (Morskoto momiče Varna)български
Естрадна, забавна и танцова музика от български композитори (1964)
Pavel Matev - Музика (Muzika)български
Pavel Matev - На загиналите ремсисти (Na zaginalite remsisti)български
Damyan Damyanov - На сбогуване (Na sboguvane)български
Pavel Matev - Най-после светлина припада… (Nay-posle svetlina pripada…)български
Petya Yordanova - Нестинарски припев (Nestinarski pripev)български
От жарта ти ида (1978)
Pavel Matev - Ноктюрно (Noktyurno)български
Pasha Hristova - Остани (Ostani)български
Паша Христова (1972)
английски #1 #2
италиански
немски
полски
португалски
руски
турски
Damyan Damyanov - Остани тази нощ! Тук при мен остани! (Ostani tazi nošt! Tuk pri men ostani!)български
Vladimir Golev - Песен за уличката (Pesen za uličkata)български
Pavel Matev - Познати ли пространства в мен звънтят… (Poznati li prostranstva v men zvǎntyat…)български, руски
Damyan Damyanov - Покруса (Pokrusa)български
Damyan Damyanov - Последното листо (Poslednoto listo)български
Damyan Damyanov - Предупреждение (Predupreždenie)български
Pavel Matev - Преображения (Preobraženiya)български
Pavel Matev - Разсъмване (Razsǎmvane)български
Emil Dimitrov - Само тази нощ (Samo tazi nošt)български
Моя страна (1970)
Pavel Matev - След чудото (Sled čudoto)български
Pavel Matev - Случайност – ти бъди благословена! (Slučaynost – ti bǎdi blagoslovena!)български
Damyan Damyanov - Спектакъл (Spektakǎl)български
Pavel Matev - Спомени за птици (Spomeni za ptici)български
Pavel Matev - Ти сън ли си? (Ti sǎn li si?)български
Damyan Damyanov - У дома (U doma)български
Pavel Matev - Упование (Upovanie)българскианглийски
Ahat - Черната овца (Černata ovca)български
Походът (1989)
английски #1 #2
гръцки
италиански
руски
Lea Ivanova - Чико от Порто Рико (Čiko ot Porto Riko)български
Леа (1979)
есперанто
Damyan Damyanov - Чудо (Čudo)български
Damyan Damyanov - Щурче (Šturče)български
Свързано с(ъс) Lili IvanovaОписание
Lili Ivanova & Asen GargovИзпълнителLili Ivanova recorded two albums with Asen Gargov and a few singles beside them.
Damyan DamyanovИзпълнителA lot of Lili Ivanova's songs have their lyrics written by Damyan Damyanov.
Pavel MatevИзпълнителA lot of Lili Ivanova's songs have their lyrics based on poems by Pavel Matev.
Asen GargovИзпълнителLili Ivanova and Asen Gargov recorded two albums together, and Gargov wrote a few songs for her as well.
Коментари
Read about music throughout history