Llagas de amor (превод на румънски)

испански
испански
A A

Llagas de amor

Esta luz, este fuego que devora.
Este paisaje gris que me rodea.
Este dolor por una sola idea.
Esta angustia de cielo, mundo y hora.
 
Este llanto de sangre que decora
lira sin pulso ya, lúbrica tea.
Este peso del mar que me golpea.
Este alacrán que por mi pecho mora.
 
Son guirnalda de amor, cama de herido,
donde sin sueño, sueño tu presencia
entre las ruinas de mi pecho hundido.
 
Y aunque busco la cumbre de prudencia
me da tu corazón valle tendido
con cicuta y pasión de amarga ciencia.
 
Публикувано от celalkabadayicelalkabadayi в(ъв)/на пет., 15/12/2017 - 06:15
Редактирано последно от Valeriu RautValeriu Raut в(ъв)/на ср., 03/11/2021 - 10:33
Коментар от качилия текста:

2021-11-03
The lyrics layout has been updated.
Please review your translation.
Sorry for the inconvenience.
Thank you.

превод на румънскирумънски (поетичен)
Подравняване на параграфите

Dureri de dragoste

Această lumină, acest foc mistuitor.
Acest peisaj cenușiu ce mă înconjoară.
Această durere pentru o singură idee.
Această neliniște a cerului, a lumii și a timpului.
 
Acest strigăt de sânge care împodobește
pasărea liră fără puls cu o torță unsă.
Această greutate a mării care mă lovește.
Acest scorpion care în pieptul meu locuiește.
 
Toate sunt o coroană a dragostei, un pat al rănilor,
unde fără somn visez la prezența ta
printre ruinele pieptului meu scufundat.
 
Și, deși caut profunzimea prudenței
dă-mi inima ta întinsă peste valea
cu cucută și pasiunea științei amare.
 
Благодаря!
получил/а 2 благодарности
Това е поетичен превод – възможни са отклонения от оригиналния текст (допълнителни или изпуснати думи или информация, заместване на една дума с друга).
Публикувано от ioan.transylvaniaioan.transylvania в(ъв)/на четв., 01/04/2021 - 00:35
Редактирано последно от ioan.transylvaniaioan.transylvania в(ъв)/на втор., 28/12/2021 - 11:24
Коментар от качилия текста:

Pentru cei ce iubesc poezia lui Federico García Lorca ...
Dureri de dragoste | Llagas de amor ...

Ioan ... din Transylvania... (inima Apusenilor, poalele Făgărașului, Timișoara, Sibiu, .... Dunărea, ... Canada)

Преводи на „Llagas de amor“
румънски Pioan.transylvania
Коментари
ioan.transylvaniaioan.transylvania    четв., 01/04/2021 - 00:35

Pentru cei ce iubesc poezia lui Federico García Lorca ...
Dureri de dragoste | Llagas de amor ...

Read about music throughout history