Текстове на песни на London Grammar

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
Big Pictureанглийскигръцки
руски
сръбски
турски
Darling Are You Gonna Leave Meанглийскигръцки
немски
турски
унгарски
Devil Insideанглийски
Singles
гръцки
турски
Different Breedsанглийски
Truth is a Beautiful Thing (Deluxe Edition)
гръцки
Everyone Elseанглийски
Truth is a Beautiful Thing
гръцки
турски
руски
Flickersанглийски
If You Wait (2014)
гръцки
турски
Hell to the Liarsанглийски
Truth Is A Beautiful Thing
гръцки
италиански
руски #1 #2
турски
арабски
нидерландски
Helpанглийски
If You Wait (2013)
гръцки
немски
турски
Hey Nowанглийски
If You Wait
гръцки #1 #2
испански
италиански
немски
португалски
руски
сръбски
турски
френски
унгарски
High Lifeанглийски
If You Wait (2014)
гръцки
турски
If You Waitанглийски
If You Wait
гръцки #1 #2
турски
унгарски
In for the Killанглийски
If You Wait (2013)
турски
Interludeанглийски
If You Wait (2014)
гръцки
турски
Leave the War With Meанглийски
Truth is a Beautiful Thing
руски
May The Best (Church Mix)английски
Truth Is a Beautiful Thing
Maybeанглийски
Singles
гръцки
турски
шведски
Metal & Dustанглийски
If You Wait
гръцки
испански
италиански
немски
персийски
сръбски
тонгански
турски
унгарски
френски
Night Callанглийски
If you wait
гръцки
персийски
руски
сръбски
турски
Non Believerанглийски
Truth Is A Beautiful Thing
арабски
гръцки
иврит
испански
немски
руски
сръбски
турски
фински
Oh Woman Oh Manанглийскигръцки
турски #1 #2
японски
Rooting for Youанглийскиарабски
гръцки
немски
персийски
руски
турски
фински
иврит
Shyerанглийски
If You Wait (2014)
гръцки
турски
Sightsанглийски
If You Wait (2014)
гръцки
испански
португалски
турски
Stay Awakeанглийски
If You Wait (2014)
гръцки
турски
Strongанглийски
If You Wait (track 06)
гръцки
индонезийски
испански
италиански
каталунски
немски
румънски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
Truth Is a Beautiful Thingанглийски
Truth Is a Beautiful Thing
гръцки
немски
нидерландски
турски
френски
японски
Wasting my young yearsанглийски
If You Wait (2013)
гръцки #1 #2
испански
италиански
португалски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
We're All Hereанглийски
Cd single
гръцки
When We Were Youngанглийски
If You Wait (2013)
Wicked Gameанглийски
Wild Eyedанглийски
Truth Is A Beautiful Thing
нидерландски
турски
London Grammar в съвместни песниПреводи
Disclosure - Help Me Lose My Mindанглийски
Help Me Lose My Mind (2013)
гръцки #1 #2
испански
немски
румънски
турски
френски
Flume - Let You Knowанглийски
Коментари
Read about music throughout history