Текстове на песни на Lucio Dalla

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
...E non andar più viaиталиански
Come è profondo il mare (1977)
1983италиански
1983 (1983)
4 marzo 1943италиански
Storie di casa mia
английски #1 #2
венециански
гръцки
испански
немски
полски
румънски
фински
японски
60.000.000 di anni faиталиански
Viaggi organizzati (1984)
Africaиталиански
Terra di Gaibola (1970)
Agnese Dellecocomereиталиански
Luna matana (2001)
Alla fermata del tramиталиански
Il giorno aveva cinque teste (1973)
Amore disperatoиталианскианглийски
испански
немски
френски
Angeliиталиански
Lucio Dalla - Legacy Edition (2019)
английски
френски
Anna Bellannaиталианскииспански
френски
Anna e Marcoиталиански
DallAmeriCaruso
английски #1 #2
испански
немски
румънски
френски
Anni luceиталиански
Luna matana (2001)
Apriti cuoreиталиански
Cambio
английски
немски
Aquilaиталиански
Viaggi organizzati (1984)
Atento al loboиспански
Attenti al lupoиталиански
Cambio (1990)
английски #1 #2
испански
немски
полски
румънски
френски
шведски
Baggio Baggioиталиански
Luna Matana (2001)
английски
Balla, balla ballerinoиталиански
Dalla
английски
испански
румънски
френски
Banana Republicиталиански
Banana Republic
английски
Barcarolaиталианскианглийски
Bisogna saper perdereиталианскианглийски
испански
каталунски
полски
румънски
руски
Camionиталиански
1983 (1983)
Canzoneиталиански
Canzone
английски
български
испански
немски
румънски
сръбски
френски
хърватски
Caraиталианскианглийски
португалски
турски
френски
Carmen Colonиталиански
Anidride solforosa (1975)
немски
Carusoиталиански
Dallamericaruso (1986)
азербайджански
албански
английски #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
арабски #1 #2 #3
босненски
български #1 #2 #3
венециански
грузински
гръцки #1 #2 #3 #4 #5
датски
иврит
индонезийски #1 #2
испански #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
литовски
немски #1 #2 #3 #4
нидерландски #1 #2
персийски #1 #2
полски
португалски #1 #2
румънски
руски #1 #2 #3 #4
словенски
сръбски #1 #2 #3
турски #1 #2
унгарски #1 #2
филипински/тагалог
фински
френски #1 #2 #3
хърватски #1 #2
японски #1 #2
китайски
корейски
македонски
Chi sarò ioиталиански
Luna matana (2001)
Chissà se lo saiиталиански
Bugie (1985)
Ciaoиталиански
Ciao
английски
испански
Com'è profondo il mareиталианскианглийски #1 #2
испански
немски
фински
френски #1 #2
Corso Buenos Airesиталиански
Come è profondo il mare (1977)
Cosa Saràиталианскианглийски
испански
френски
Disperato erotico stompиталиански
Come è profondo il mare
английски
гръцки
испански
румънски
фински
Dolce Susannaиталиански
Terra di Gaibola (1970)
Domenico Sputoиталиански
Luna matana (2001)
Due ragazziиталиански
Automobili (1976)
È lìиталиански
Il giorno aveva cinque teste (1973)
Felicitàиталианскирумънски
испански
Fumettoиталиански
Terra di Gaibola (1970)
Futuraиталианскианглийски
испански
Grippaggioиталиански
Il giorno aveva cinque teste (1973)
Hennaиталиански
Henna
английски
Il bambino di fumoиталиански
Storie di casa mia (1971)
Il cieloиталианскианглийски
гръцки
испански
румънски
руски
френски
Il colonnelloиталиански
Storie di casa mia (1971)
Il coyoteиталиански
Il giorno aveva cinque teste (1973)
Il cucciolo Alfredoиталиански
Come è profondo il mare (1977)
Il fiume e la cittàиталиански
Terra di Gaibola (1970)
Il gigante e la bambinaиталианскианглийски
испански
френски
Il mio fiore neroиталиански
Terra di Gaibola (1970)
Il motore del 2000италиански
Automobili (1976)
английски
Il parco della lunaиталиански
Dalla (1980)
Intervista con l'avvocatoиталиански
Automobili (1976)
Itacaиталиански
Storie di casa mia
английски
Kamikazeиталиански
Luna matana (2001)
L'altra parte del mondoиталиански
1983 (1983)
L'anno che verràиталиански
Caro amico ti scrivo (2002)
английски #1 #2 #3
гръцки
испански #1 #2 #3
немски
полски
португалски
румънски #1 #2
френски #1 #2
L'auto targata «TO»италиански
Il giorno aveva cinque teste (1973)
L'ingorgoиталиански
Automobili (1976)
L'operaio Gerolamoиталиански
Il giorno aveva cinque teste (1973)
L'ultima lunaиталиански
Lucio Dalla(1979)
английски
испански
полски
френски #1 #2
L'ultima vanitàиталиански
Storie di casa mia (1971)
La bambina (l'inverno è neve, l'estate è sole)италиански
Il giorno aveva cinque teste (1973)
La canzone di Orlandoиталиански
Il giorno aveva cinque teste (1973)
La casa in riva al mareиталианскианглийски
венециански
испански
португалски
румънски
френски
La sera dei miracoliиталиански
Dalla
английски
испански
румънски
френски
сръбски
турски
La signoraиталиански
Lucio Dalla (1979)
La strada e la stellaиталиански
Luna matana (2001)
Le parole incrociateиталиански
Anidride solforosa
френски
Le rondiniиталиански
Cambio (1990)
английски
испански
Liberiиталиански
12000 Lune
английски
немски
Lucio, dove vai?италиански
Storie di casa mia (1971)
Lukиталиански
Bugie (1985)
Ma come fanno i marinaiиталиански
Banana Republic
английски
испански
френски
Malinconia d'ottobreиталиански
La neve con la luna
английски #1 #2
испански
Mamboиталиански
Dalla (1980)
Meri Luisиталиански
Dalla (1980)
Milanoиталиански
duvudubà
английски
Mille migliaиталиански
Automobili (1976)
Mondo di uominiиталиански
Lucio Dalla e Gli Idoli (1966)
Navigandoиталиански
Bugie (1985)
Noi come voiиталиански
1983 (1983)
Non sono matto (o la capra Elisabetta)италиански
Terra di Gaibola (1970)
Non vergognarsi maiиталиански
Ciao
английски
немски
Notteиталиански
Lucio Dalla (1979)
Notte americanaиталиански
Luna matana (2001)
Nuvolariиталиански
Automobili
английски
Occhi di ragazzaиталиански
Terra di Gaibola (1970)
Orfeo biancoиталиански
Terra di Gaibola (1970)
Passato, presenteиталиански
Il giorno aveva cinque teste (1973)
Pecorellaиталиански
1983 (1983)
Per due innamoratiиталиански
Storie di casa mia (1971)
Pezzo zeroанглийски, неизвестен
Il giorno aveva cinque teste (1973)
Piazza Grandeиталианскианглийски
български
гръцки
испански
румънски
сръбски
португалски
Quale Allegriaиталианскианглийски
Ribotиталиански
Bugie (1985)
Rispondimiиталиански
Henna
английски
Scusami tanto ma ho solo teиталиански
Bugie (1985)
Se io fossi un angeloиталиански
Bugie
английски
испански
каталунски
френски
Serial killerиталиански
Luna matana (2001)
Siamo Deiиталиански
Dalla (1980)
Sicilianoиталиански
Luna matana (2001)
Soli io e teиталиански
Bugie (1985)
Soloиталиански
1983 (1983)
Stellaиталианскирумънски
Stella di mareиталианскианглийски
испански
каталунски
немски
полски
румънски #1 #2
руски
френски
Stornelloиталиански
Viaggi organizzati (1984)
Strade su stradeиталиански
Storie di casa mia (1971)
Sylvieиталиански
Terra di Gaibola (1970)
английски
полски
френски
Tangoиталиански
Lucio Dalla (1979)
Telefonami tra vent'anniиталианскианглийски
полски
Toroиталиански
Viaggi organizzati (1984)
Treno a velaиталиански
Come è profondo il mare (1977)
Tu come eriиталиански
Viaggi organizzati (1984)
Tu non mi basti maiиталианскианглийски
румънски
френски
Tutta la vitaиталиански
Viaggi organizzati
испански
Ulisse coperto di saleиталиански
Anidride Solforosa
английски
испански
Un hombre llamado Jesúsиспански
Un uomo come meиталиански
Storie di casa mia (1971)
Un'auto targata Torinoиталианскианглийски
испански
полски
Viaggi organizzatiиталиански
Viaggi organizzati (1984)
Washingtonиталианскианглийски
Zingaroиталиански
Luna matana (2001)
Lucio Dalla в съвместни песниПреводи
Marta sui tubi - Cromaticaиталиански
Carne con gli occhi (2011)
Mango (Italy) - Forse che si, forse che noиталиански
Ti Porto In Africa (2004)
Francesco De Gregori - Gesù Bambinoиталиански
Viva l'Italia
английски
Stadio - Grande figlio di puttanaиталиански
Stadio - 1982
английски
венециански
испански
португалски
Ornella Vanoni - I grandi cacciatoriиталиански
Uomini (1983)
Pierdavide Carone - Nanìиталиански
Nanì e altri racconti....
английски
Angela Baraldi - Preghieraиталиански
Viva (1990)
Perigeo - Tea Partyиталиански
Alice
Gianni Morandi - Vitaиталианскианглийски
немски
Lucio Dalla е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Gianni Morandi - C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stonesиталиански
Gianni quattro
английски
испански
румънски
японски
Gianluca Ginoble - Hennaиталиански
Коментари
Read about music throughout history