מלאכים ושדים (Malachim VeShedim) (превод на руски)

Със заявка за проверка
превод на рускируски
A A

Ангелы и демоны

Я - верёвка для виселицы,
Ты - спасательный канат
Я летаю без сознания
Ты берёшь время,
Мне тяжело выдерживать,
Ты просто понимаешь
Я только пытаюсь сосредоточиться
И добраться сюда
Я окружён стенами,
но не хватает защиты,
И ты свободна
От всей борьбы
Я преследую себя
От угла до угла
Когда всё, чего я хочу
это быть твоим
Демоны, которые в голове, ангелы, которые выше
Вожделение и гнев и любовь публики
Всё приводит в одно место -
Одиночество дальше, одиночество
Береги меня от себя самого,
Люби только меня,
Стой со мной во время бури
Без убежища
Длинные вдохи,
Довольствоваться малым,
Стоять на грани,
Быть на краю
Я - верёвка для виселицы,
Ты - спасательный канат
Я окружён стенами,
но не хватает защиты,
Мне тяжело чувствовать -
Ты просто слушаешь
Я только пытаюсь сосредоточиться
И быть твоим
Демоны, которые в голове, ангелы, которые выше
Вожделение и гнев и любовь публики
Всё приводит в одно место -
Одиночество дальше, одиночество
И нет мне покоя,
Может такой период,
Только когда ты обнимаешь
Я дышу во время шторма
Демоны, которые в голове, ангелы, которые выше
Вожделение и гнев и любовь публики
Всё приводит в одно место -
Одиночество дальше, одиночество
 
Благодаря!
Публикувано от Alexey StrugatskiyAlexey Strugatskiy в(ъв)/на четв., 28/10/2021 - 12:16
Авторът на този превод е включил опцията за проверка на превода.
Това означава, че той/тя ще се радва да получи поправки, предложения и т.н. относно превода.
Ако имате достатъчно познания и по двата езика от езиковата двойка, моля, остави своите коментари.
иврит
иврит
иврит

מלאכים ושדים (Malachim VeShedim)

Коментари
Read about music throughout history