Małe rzeczy (превод на Персийски)

превод на Персийски

چیزهای کوچک

هیچ کئوم از ما به خاطر نداریم حالا روزهایی رو که با شادی میگذشت
ما چیز زیادی نمیخواستیم - من و تو و هیچ چیزی بعد از ما
ما سوال هارو نپرسیدیم، بازی ها رو نکردیم
امروز ما به حساب و کتاب همه اش میرسیم- هیچ دیوانگی نیست میدونم
چیکار میتونیم بکنیم باهاش؟
 
ما خونه مون رو روی شن میسازیم, قیمت دیگه امروز مهم نیست
ما تقریبا همه چیزو خریدیم, ولی هنوز هیچی نداریم
من میخوام فکرامو رو هم بریزم و صدای قلبامونو گوش بدم
و ببینم چقد خوشبختی توی این چیزهای کوچیک قایم شده
 
خوش بگذرون با چیزهای کوچک
چون این فرمولی نوشته شده اس برای خوشبختی
 
بین ما شراره ها پرواز میکنن, ما نور و مرحمت رو پیدا خواهیم کرد
ما خریدهای ناراحت پلاستیکی رو تموم خواهیم کرد, خوشی های بی خودی
مثل قبل میشه همه چیز، عجله نکن
با شروع از اول، با این چیزهای کوچک
 
ما خونه مون رو روی شن میسازیم, قیمت دیگه امروز مهم نیست
ما تقریبا همه چیزو خریدیم, ولی هنوز هیچی نداریم
من میخوام فکرامو رو هم بریزم و صدای قلبامونو گوش بدم
و ببینم چقد خوشبختی توی این چیزهای کوچیک قایم شده
 
خوش بگذرون با چیزهای کوچک
چون این فرمولی نوشته شده اس برای خوشبختی
 
مثل قبل میشه همه چیز، عجله نکن
با شروع از اول، با این چیزهای کوچک
مثل قبل میشه همه چیز، عجله نکن
با شروع از اول، با این چیزهای کوچک
 
ما خونه مون رو روی شن میسازیم, قیمت دیگه امروز مهم نیست
ما تقریبا همه چیزو خریدیم, ولی هنوز هیچی نداریم
من میخوام فکرامو رو هم بریزم و صدای قلبامونو گوش بدم
و ببینم چقد خوشبختی توی این چیزهای کوچیک قایم شده
 
خوش بگذرون با چیزهای کوچک
چون این فرمولی نوشته شده اس برای خوشبختی
خوش بگذرون با چیزهای کوچک
چون این فرمولی نوشته شده اس برای خوشبختی
خوش بگذرون با چیزهای کوچک
چون این فرمولی نوشته شده اس برای خوشبختی
 
Пуснато от mahta_ormavi в Срд, 02/11/2011 - 09:03
Добавен превод, изпълнявайки заявка, направена от zohrehz
Полски

Małe rzeczy

Коментари