Текстове на песни на Maluma

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
11 PMиспански
11:11
английски #1 #2
български
гръцки
полски
португалски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2
френски
хърватски
23испанскианглийски
гръцки
немски
румънски
сръбски #1 #2
унгарски
руски
4 Babys (English Version)английски
4 Babys CD'S
addictedиспанскианглийски
италиански
немски
румънски
сръбски
турски
ADMVиспанскианглийски #1 #2 #3
гръцки
кюрдски (курманджи)
полски
руски
сръбски
турски
хърватски
български
Amigos Con Derechosиспански
Amor En Practica [Remix]испански
Aprovéchameиспанскианглийски
гръцки
Ay amorиспанскианглийски
сръбски
Bella [Remix]испански
Besameиспанскисръбски
Besas Tan Bienиспански
Borro Cassetteиспански
Pretty Boy, Dirty Boy
английски
български
гръцки
индонезийски
италиански
немски
нидерландски
румънски
сръбски
турски
унгарски
хърватски
японски
Carnavalиспански
PB.DB The Mixtape
английски #1 #2 #3
гръцки
италиански
полски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
хърватски
Climaxиспанскианглийски
сръбски
румънски
Colombian Girlиспански
Colombian Girl (Remix)испанскианглийски
немски
Condenaиспански
F.A.M.E
английски
хърватски
турски
Corazónиспански, португалски
F.A.M.E.
английски #1 #2 #3
български
виетнамски
гръцки
иврит
индонезийски
италиански
немски
нидерландски
полски
португалски #1 #2
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хинди
хърватски #1 #2
корейски
шведски
Correr El Riesgoиспански
Magia [2012]
Cosas Rarasиспански
Créemeиспанскианглийски
гръцки
Cuatro Babysиспански
Cuatro Babys
английски #1 #2
гръцки
италиански
немски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
български
нидерландски
португалски
Cuenta a saldoиспански
F.A.M.E
английски
румънски
хърватски
турски
Dale Que Voy [Remix]испански
Déjale Saberиспански
11:11
английски
гръцки #1 #2
румънски
руски
сръбски
турски
Delincuenteиспански
F.A.M.E
английски
български
хърватски
гръцки
руски
турски
Dime Que Te Pareceиспански
Dinero tiene cualquieraиспански
11:11
английски
гръцки
полски
руски
сръбски
Dispuestoиспански
11:11
английски #1 #2
френски
Donde estasиспанскианглийски
немски
сръбски
италиански
Dos Amoresиспански
Duele Tantoиспанскисръбски
Ehh Kiayиспански
El juegoиспанскисръбски
El maloиспански
El Perdedorиспански
Pretty Boy, Dirty Boy (2015)
азербайджански
английски
арабски
български
гръцки
иврит
италиански
немски
персийски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
El préstamoиспански
F.A.M.E
английски #1 #2 #3
български
гръцки
немски
нидерландски
полски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
El Puntoиспански
PBDB (The Mixtape)
английски
сръбски
El Tikiиспански
Pretty Boy, Dirty Boy
английски
италиански
немски
сръбски
турски
фински
френски
Ella Es Mi Fiesta [Remix]испански
Extrañándoteиспански
11:11
английски
сръбски
френски
faranduleraиспански
Magia
английски
Felices Los 4испански
SINGLE
азербайджански
английски #1 #2 #3
арабски
арменски
баски (други диалекти)
баски (съвременен, батуа)
български
гръцки
индонезийски
италиански
каталунски
македонски
немски
нидерландски
полски
португалски #1 #2 #3
румънски #1 #2
руски
сръбски #1 #2
турски
украински
унгарски
фински
френски #1 #2
хърватски #1 #2
иврит
латински
Felices Los 4 (Salsa Version)испанскианглийски
хърватски
Felices los 4 (Spanglish Version)английски
English Versions
турски
Fiesta De Veranoиспанскианглийски
сръбски
GPSиспанскианглийски
гръцки
индонезийски
немски
румънски
сръбски
турски
унгарски
арабски
руски
Hangoverиспански
F.A.M.E
английски
гръцки
румънски
руски
турски
Hawáiиспанскианглийски
български
полски
руски
сръбски
турски
хърватски
гръцки
How I like itанглийски, испански
F.A.M.E
английски
руски
HPиспански
11:11
албански
английски #1 #2
арабски
български
гръцки #1 #2
немски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
хърватски
Imagínate [Official Remix]испанскифренски
Instinto Naturalиспански
11:11
английски
български
полски
румънски
руски
сръбски
турски
хърватски
Intentaloиспанскианглийски
немски
сръбски
Intro F.A.M.E.испански
F.A.M.E.
английски
Juegos Prohibidos [Remix]испански
La Curiosidadиспанскианглийски #1 #2
гръцки
италиански
немски
румънски
сръбски
La exанглийски, испански
F.A.M.E
английски
сръбски
руски
френски
La flacaиспански
11:11
английски
сръбски
La Intenciónиспански
Magia [2012]
La invitaciónиспански
Pretty Boy Dirty Boy the Mixtape
английски
италиански
сръбски
La Misma Monedaиспанскианглийски
италиански
немски
руски
сръбски
La Temperaturaиспанскианглийски #1 #2
италиански
немски
нидерландски
сръбски
хърватски
Let's summerиспанскианглийски
Linda pero peligrosaиспански
Locoиспански
Magia (2012)
английски
гръцки
сръбски
Magiaиспанскианглийски
сръбски
Malaиспански
Magia [2012]
Mala míaиспански
FAME
английски #1 #2
арабски
български
гръцки #1 #2
каталунски
немски
португалски
румънски
руски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски
хърватски
Mala mía (Remix)испанскианглийски
гръцки
турски
хърватски
Maloиспански
Marineroиспански
Fame
английски #1 #2
български
гръцки #1 #2
каталунски
китайски #1 #2
немски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски #1 #2
турски #1 #2
украински
унгарски
френски
хърватски #1 #2
иврит
Máximo nivelиспански
Me enamoré de tiиспански
11:11
английски
гръцки
руски
сръбски
френски
Me Gustaиспанскианглийски
гръцки
румънски
руски
сръбски
Me gusta todo en tiиспанскианглийски
сръбски
френски
Me Gustasиспански
Pretty Boy Dirty Boy
английски
гръцки
сръбски
казахски
Mi declaraciónиспански
F.A.M.E
английски
гръцки
румънски
руски
френски
хърватски
Mi exиспански
Miss Independentиспанскианглийски
сръбски
Mujer peligrosaиспанскианглийски
португалски
сръбски
Negarloиспански
No puedo olvidarteиспански
11:11
английски
румънски
сръбски
турски
хърватски
No Quieroиспански
No Se Me Quitaиспански
11:11
английски #1 #2
български
гръцки
полски
румънски
сръбски
турски
хърватски
руски
унгарски
No Voy A Beber Masиспански
Obsesionиспанскианглийски
сръбски
Obsesión [Remix]испански
Ojos que no venиспански
F.A.M.E
английски #1 #2
гръцки
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
хърватски
Pasarla bienиспанскианглийски #1 #2
сръбски
Pierde El Controlиспански
Presientoиспански
Magia [2012]
Pretextosиспански
Pretty boy, dirty boy
английски
италиански
сръбски
френски
Primer amorиспански
Magia
Princesinhaиспански
Puesto pa' tiиспански
11:11
английски
руски
сръбски
Punto Finalиспанскианглийски
сръбски
Qué Chimbaиспанскианглийски
гръцки
полски
сръбски
хърватски
български
руски
Que Pasaraиспански
Qué Penaиспанскианглийски
български
гръцки #1 #2
полски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
Qué Penaиспански
Recuérdameиспански
Pretty boy, dirty boy
английски
сръбски
Salgamosиспански
Se Acaba El Tiempo [Remix]испански
Shhh (Calla')испански
11:11
английски
гръцки
руски
сръбски
унгарски
Sin contratoиспански
Pretty Boy, Dirty Boy
английски #1 #2
гръцки
италиански
немски
португалски
румънски #1 #2
руски
словашки
сръбски
турски
украински
френски
хърватски
Sin contrato (Remix)испански
Sin Contrato [PBDB Version]испански
Solo A Solasиспанскианглийски
сръбски
турски
Solosиспанскибългарски
Solteraанглийски, испански
11:11
английски
испански
Te Pilleиспански
Te quieroиспански
11:11
английски #1 #2
български
гръцки
сръбски
френски #1 #2
Te Quiero Amarиспански
Te Quiero Cerquitaиспански
Te Vivíиспански
Tengo Un Amorиспански
Pretty Boy,Dirty Boy
английски
персийски
румънски
сръбски
хърватски
унгарски
Traga'oиспанскианглийски
Tu cariñoиспански
Pretty boy, dirty boy
английски
италиански
сръбски
Tu Me Gustas Tantoиспанскифренски
Tu miradaиспански
Magia
английски
Tu vecinaанглийски, испански
11:11
английски
руски
Tus Besosиспански
Tus Besos
английски #1 #2
сръбски
френски
Un polvoиспанскианглийски
руски
сръбски
хърватски
Una aventuraиспански
Pretty Boy, Dirty Boy
английски
румънски
турски
украински
хърватски
Unfollowиспански
F.A.M.E
английски
руски
френски
хърватски
Vámonos de fugaиспанскианглийски
сръбски
Ven Y Dimeиспански
Vitaminaиспанскианглийски
немски
румънски
руски
сръбски
арумънски
български
Vuelo hacia el olvidoиспански
Pretty boy dirty boy
английски
арабски
италиански
румънски
сръбски
Ya No Es Niñaиспански
Pretty Boy Dirty Boy
английски
гръцки
румънски #1 #2
сръбски
Yo Se Bien Quien Tu Eresиспански
¿Dónde Estás?испански
Maluma в съвместни песниПреводи
Leslie Grace - Aireиспански
Cd single
английски
гръцки
Reik - Amigos con derechosиспански
Ahora (2019)
английски #1 #2 #3
гръцки #1 #2
италиански
полски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
Wisin & Yandel - Amor Amorиспанскианглийски
хърватски
J Álvarez - Amor en Practica Remixиспанскианглийски
XXXTENTACION - Arms Around Youанглийски
Arms Around You (Single)
гръцки
испански
немски
румънски
руски
турски
хърватски
Farina - Así Asíиспанскианглийски
Danny Romero - Bandidaиспански
11:11
английски #1 #2
хърватски
Wolfine - Bella (Remix)испанскианглийски
сръбски
турски
Madonna - Bitch I'm Locaанглийски, испански
Madame X (2019)
турски
Shakira - Chantajeиспански
El Dorado (2017)
азербайджански
английски #1 #2 #3 #4 #5 #6
арабски #1 #2
български
гръцки #1 #2
иврит #1 #2
индонезийски #1 #2
италиански
каталунски #1 #2
корейски
немски #1 #2
нидерландски
персийски
полски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
филипински/тагалог
френски
хърватски #1 #2
японски
Shakira - Chantaje (Versión Salsa)испански
El Dorado (2017)
английски
италиански
каталунски
португалски #1 #2
Shakira - Clandestinoиспанскианглийски #1 #2 #3 #4 #5 #6
арабски
гръцки
италиански
немски
нидерландски
персийски
полски
португалски
румънски
руски
сръбски #1 #2
турски
унгарски
френски
хърватски
Jason Derulo - Colours (Spanglish Remix)английски, испански
"The Official Rússia 2018 FIFA World Cup Coca-Cola's Song" (2018)
гръцки
полски
руски
сръбски
турски
френски
хърватски
Karol G - Créemeиспански
Ocean
английски
гръцки
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
украински
хърватски
Thalía - Desde esa nocheиспански
Latina (2016)
английски
арабски
гръцки
италиански
корейски
немски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
хърватски
Aya Nakamura - Djadja (Remix)испански, френскианглийски #1 #2
хърватски
Prince Royce - El clavo (Remix)испански
Alter Ego
английски #1 #2
гръцки
румънски
сръбски
The Black Eyed Peas - Feel the beatанглийски, испански
Translation (2020)
английски
хърватски
Feid - FRESH KERIASиспански
FERXXO (VOL 1: M.O.R)
английски
хърватски
BURNS - Hands On Meанглийскируски
сръбски
Flo Rida - Holaанглийскииспански
сръбски
турски
унгарски
Gims - Hola Señorita (Maria)френски, испански, английски
TrascenDance (Ceinture Noir - Réédition)
английски #1 #2 #3
арабски
гръцки
испански
персийски
полски
португалски #1 #2
румънски
руски
сръбски
турски
хърватски
чешки
Alexis Y Fido - Imaginateиспанскианглийски
френски
Carlos Vives - La Bicicleta (Remix)испански
La Bicicleta (Remix) - Single
английски
полски
румънски
Luny Tunes - La filaанглийски, испански
Wisin & Yandel - La luzиспански
Los Campeones del Pueblo "The Big Leagues"
английски #1 #2
сръбски
Myke Towers - La playa (Remix)испанскианглийски
Becky G - La Respuestaиспански
La Respuesta - Single
английски #1 #2
български
гръцки #1 #2
немски
нидерландски
полски
румънски
руски #1 #2
турски
украински
унгарски
хърватски
японски
Fanny Lu - La tierra del olvidoиспанскианглийски
Carlos Vives - La Tierra del Olvido (2015)испански
Más Corazón Profundo: en vivo desde la bahía de Santa Marta.
английски
Reykon - Latinaиспанскианглийски
гръцки
сръбски
хърватски
Steve Aoki - Maldadиспанскианглийски
български
гръцки
румънски
сръбски
Alkilados - Me Gustaиспански
Single
английски
Piso 21 - Me llamas remixиспанскианглийски
гръцки
иврит
италиански
немски #1 #2
португалски
румънски
сръбски
турски
хърватски
Madonna - Medellínанглийски, испански
Madame X
английски #1 #2
български
испански
италиански
немски
румънски
турски
унгарски
хърватски
Feid - Porfa (Remix)испанскианглийски
български
Lucas Lucco - Princesinha (Español)португалски
O Destino - Ao Vivo
английски
Sech - Qué más pues (Remix)испански
Sueños (2019)
английски
сръбски
Yandel - Qué vas a hacerиспански
Quién Contra Mí 2
Ha*Ash - Quédate Lejosиспански
Ha*Ash Primera Fila-Hecho Realidad
английски
гръцки
хърватски
Anitta - Sí o noиспанскианглийски
португалски
руски
сръбски
Anitta - Sim ou Nãoпортугалскианглийски
гръцки
испански
италиански
немски
румънски
руски
турски
френски
чешки
Sin Bandera - Sobre míиспанскианглийски
Yandel - Sólo míaиспански
#UPDATE
английски
индонезийски
италиански
полски
португалски
румънски
сръбски
турски
Shakira - Trapиспански
El Dorado (2017)
английски #1 #2 #3
български
гръцки
индонезийски
италиански
румънски
руски
словашки
сръбски #1 #2
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Ricky Martin - Vente Pa' cáиспанскиазербайджански
английски
арабски
гръцки
корейски
немски
нидерландски
полски #1 #2
румънски
руски
сръбски
тамилски
турски
унгарски
френски
Silvestre Dangond - Vivir bailandoиспанскианглийски
гръцки
руски
хърватски
Felipe Peláez - Vivo pensando en tiиспанскианглийски
италиански
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
Carlos Vives - Volví a Nacerиспански
Corazón Profundo
английски
български
гръцки
италиански
португалски
сръбски
Nicky Jam - X (Remix)испанскианглийски
турски
Maluma е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Juanma Rios - Chantajeиспански
Por Última Vez
COLZ - Her Mind Went Blank (Borró Cassette)английски
Her Mind Went Blank (Borró Cassette) CD'S
Ralph Larenzo - How Embarrassing [Qué Pena - English Version]английски
Reggaeton English Versions
Коментари
mah_iimah_ii    ср., 10/12/2014 - 18:10

Can please someone translate Maluma Tus Besos?
Thank you! xoxo

Read about music throughout history