Man Down (превод на иврит)

превод на ивритиврит
A A

חיסלתי אדם - Man Down

לא התכוונתי לשים קץ לחייו
אני יודעת שזה לא היה בסדר
אני לא יכולה אפילו להירדם בלילה
לא יכולה לסלק את זה מראשי
אני צריכה להיעלם מטווח ראיה
לפני שאסיים מאחורי סורגים
 
מה שהתחיל כקטטה פשוטה
הפך למצב ממש בעייתי
רק חושבת על הזמן שמצפה לי (בכלא)
בא לי לבכות
 
כי לא התכוונתי לפגוע בו
הוא יכול להיות בן של מישהו
ולקחתי את לבו כאשר
שלפתי את האקדח ההוא
 
חיסלתי אדם
חיסלתי אדם
 
אוי אמא אמא אמא
כרגע יריתי באדם למוות
בתחנה מרכזית
מול קהל גדול
הו למה הו למה
אוי אמא אמא אמא
כרגע יריתי באדם למוות
בתחנה מרכזית
 
אקדח קליבר 22
אני קוראת לה פגי סו
היא נכנסת בדיוק לנעליים שלי
מה אתה מצפה ממני לעשות
אם אתה מתנהג אלי כאל טפשה
אני אאבד את קור הרוח
ואושיט יד לנשק
 
אני לא התכוונתי להוריד אותו
אבל עכשיו מאוחר מכדי לסגת
לא יודעת מה חשבתי לעצמי
עכשיו הוא כבר לא בחיים
אז אני עומדת לעזוב את העיר
 
כי לא התכוונתי לפגוע בו
הוא יכול להיות בן של מישהו
ולקחתי את לבו כאשר
שלפתי את האקדח ההוא
 
חיסלתי אדם
חיסלתי אדם
 
אוי אמא אמא אמא
כרגע יריתי באדם למוות
בתחנה מרכזית
מול קהל גדול
הו למה הו למה
אוי אמא אמא אמא
כרגע יריתי באדם למוות
בתחנה מרכזית
 
תראה, מעולם לא הייתי מסוגל לזה
מעולם לא יכלתי לעשות את זה
מעולם לא יכלתי לעשות את זה
אוי אלוהים
מה נהיה ממני
נהיה ממני
נהיה ממני
למה לחצתי על ההדק
על ההדק, על ההדק, בום!
וגמרתי לכושי, גמרתי לכושי את החיים כל כך מוקדם
כאשר לחצתי על ההדק, לחצתי על ההדק, לחצתי לעברך
שמישהו יאמר לי מה אני הולך, מה אני הולך לעשות
 
אני אומר שהרגתי אדם, כן אני אומר
 
כאשר הלכתי העירה
 
כי עכשיו אני פושע, פושע, פושע,
הו אלוהים, רחמים, עכשיו אני פושע
מת אדם
תאמרו בבקשה לשופט שיגזור את המינימום
בורח מהעיר, אף אחד לא יראה אותי עכשיו
 
אוי אמא אמא אמא
כרגע יריתי באדם למוות
בתחנה מרכזית
מול קהל גדול
הו למה הו למה
אוי אמא אמא אמא
כרגע יריתי באדם למוות
בתחנה מרכזית
 
Публикувано от amihudamihud в нед., 27/03/2016 - 09:40
Източник на превод:
английскианглийски

Man Down

Коментари