Текстове на песни на Martina Stoessel

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
22испански
22 - Single
английски
арменски
гръцки
немски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
чешки
All Υou Gotta Doанглийски
TINI
арабски
босненски
гръцки
италиански
немски
нидерландски #1 #2
руски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
All'alba sorgerò [Let It Go]италианскианглийски #1 #2
испански
немски
полски
румънски
турски
френски
Born to Shineанглийски
TINI
гръцки
датски
испански
немски
нидерландски #1 #2
норвежки
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
шведски
Confía en míиспански
TINI
английски #1 #2
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски #1 #2
турски #1 #2 #3 #4
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Consejo de amorиспански
Quiero volver
английски
български
гръцки #1 #2
италиански
немски
нидерландски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
транслитерация
турски #1 #2
украински
унгарски #1 #2
френски
хърватски #1 #2
Diciembreиспански
TS3
английски
гръцки
немски
руски #1 #2
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
Don’t Cry for Meанглийски
TINI
арабски
гръцки
немски
нидерландски
португалски
руски
турски #1 #2
унгарски
френски
шведски
Ella diceиспанскианглийски
испански
немски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
хърватски
гръцки
Finders Keepersанглийски
TINI
датски
испански
италиански
немски
нидерландски
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
Floresиспански
Quiero volver
английски
български
гръцки
италиански
немски
персийски
руски
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
френски
Fresaиспански
CD Single
английски #1 #2
гръцки
иврит
немски
руски #1 #2
турски #1 #2
украински
унгарски
хърватски
Got Me Startedанглийски
TINI
гръцки
испански
немски
нидерландски
португалски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски #1 #2 #3 #4
хърватски
Great Escapeанглийски
TINI
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски #1 #2
френски
Guiso de lentejasиспански
ILoveYouHater
английски
немски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Handwrittenанглийски
TINI
гръцки #1 #2
немски
нидерландски
руски #1 #2
турски
унгарски #1 #2
I Want Youанглийски
TINI
гръцки
датски
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
хърватски
чешки
Imagineанглийскигръцки
испански
италиански
немски
турски #1 #2
френски
Libre soy [Let It Go] (Latin Spanish)испански
Frozen: Una aventura congelada
английски #1 #2
беларуски #1 #2
гръцки
италиански #1 #2 #3
немски
нидерландски
полски
португалски #1 #2
румънски
руски #1 #2
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
чешки
грузински
Like Thatанглийски
Quiero volver
български
испански
италиански
немски
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
Lo que tu alma escribeиспански
TINI
английски
гръцки
китайски
немски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
Losing the Loveанглийски
TINI
гръцки
испански #1 #2
италиански
немски
нидерландски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски #1 #2
френски #1 #2
Love Is Loveанглийски
Quiero volver
испански
италиански
немски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
хърватски
Lucha por tu sueñosиспанскианглийски
гръцки
италиански
китайски
латински
немски
португалски
румънски #1 #2
руски
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
My Stupid Heartанглийски
TINI
арабски
гръцки
испански
немски
нидерландски #1 #2
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски #1 #2
хърватски
шведски
Never Readyанглийски
Quiero volver
испански
немски
румънски
руски
турски #1 #2 #3 #4
унгарски
френски #1 #2
Oyeиспански
Oye - Single
английски #1 #2
български
гръцки #1 #2
иврит
немски
полски
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
чешки
Princesaиспански
Quiero volver
английски
български
гръцки
немски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
френски #1 #2
хърватски #1 #2
Quiero volverиспански
TINI
английски
български
гръцки
немски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
украински
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Recuerdoиспански
Recuerdo - Single
английски
гръцки
немски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
украински
унгарски
френски
хърватски
български
Respirarиспански
Quiero volver
английски
български
гръцки
немски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
френски #1 #2
хърватски
Se escapa tu amorиспански
TINI
английски
гръцки
немски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Si tú te vasиспански
TINI
английски #1 #2
арабски
български
гръцки
италиански
китайски #1 #2
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски #1 #2
уелски
унгарски
френски #1 #2 #3 #4
хърватски
Siempre brillarásиспански
TINI
английски #1 #2 #3 #4
български
гръцки #1 #2
немски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2 #3 #4 #5 #6
чешки
Sigo adelanteиспански
TINI
английски
гръцки
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
Sólo dime túиспански
TINI
английски
немски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
Still Standingанглийски
TINI
гръцки
испански
немски
руски #1 #2
турски
унгарски #1 #2
френски
Suéltate El Peloиспански
Suéltate El Pelo - Single
английски #1 #2
гръцки
немски
румънски
руски #1 #2
турски
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
Te quiero másиспански
Quiero volver
английски
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски
турски #1 #2 #3
украински
унгарски
френски
хърватски #1 #2 #3
Tu resplandorиспански
Disney Princesas: Canciones de las Princesas (2012)
английски
гръцки
италиански
немски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Wavesанглийски
Quiero volver
испански
немски
руски
турски #1 #2 #3
френски
Ya no hay nadie que nos pareиспански
TINI
английски
български
италиански
немски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
хърватски
Ya no me llamesиспански
Cd Single
английски
немски
румънски
руски
хърватски
Yo me escaparéиспански
TINI
английски
немски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
Yo te amo a tiиспански
TINI
английски
български
гръцки #1 #2
немски
нидерландски
персийски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
¿Por qué te vas?испански
Quiero volver
английски
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
полски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски #1 #2
Martina Stoessel в съвместни песниПреводи
Violetta (OST) - A los cuatro vientosиспански
Violetta en vivo (2013)
английски #1 #2
български
гръцки
датски
италиански
каталунски
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски
турски
унгарски
френски
хърватски #1 #2
чешки
Violetta (OST) - A mi ladoиспански
Gira mi canción
английски
български
гръцки
италиански
немски #1 #2
нидерландски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски #1 #2
френски #1 #2
хърватски
чешки
Violetta (OST) - Abrázame y verásиспански
Crecimos juntos
английски #1 #2 #3 #4 #5
български
гръцки #1 #2
датски
италиански
немски #1 #2
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3 #4
хърватски #1 #2 #3
Violetta (OST) - Alcancemos las estrellasиспански
Hoy somos más (2013)
английски #1 #2
български
гръцки
италиански #1 #2 #3
малтийски
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски #1 #2
турски #1 #2 #3 #4 #5
унгарски
френски #1 #2 #3 #4
хърватски
Violetta (OST) - Algo se enciendeиспански
Hoy somos más (2013)
английски #1 #2
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
Violetta (OST) - All Around The World [En gira]английскинемски
Violetta (OST) - Be Mine [Yo soy así]английскиполски
Violetta (OST) - Being Stars [Alcancemos las estrellas]английски
R3HAB - Bésame (I Need You)английски, испански
T3
английски
немски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
хърватски #1 #2
Violetta (OST) - Breathless [Habla si puedes]английскииталиански
Violetta (OST) - Código amistadиспански
Hoy somos más (2013)
английски #1 #2
български
гръцки #1 #2
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2 #3 #4
руски
турски #1 #2
унгарски #1 #2
френски
Violetta (OST) - Cómo quieresиспански
Hoy somos más (2013)
английски
български
гръцки #1 #2
италиански
каталунски
малтийски
немски
нидерландски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
Violetta (OST) - Crecimos juntosиспански
Crecimos juntos
английски
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
японски
Violetta (OST) - Dans mon mondeфренски
Violetta
английски
гръцки
датски
италиански
немски
хърватски
Violetta (OST) - Descubríиспански
Gira mi canción
английски
български
гръцки #1 #2
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски
турски
унгарски
френски
хърватски
чешки #1 #2
Agustín Bernasconi - Desde cuandoиспанскинидерландски
унгарски
Violetta (OST) - En giraиспански
Gira mi canción (2014)
английски #1 #2
български
гръцки
италиански
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски #1 #2
френски
хърватски
Violetta (OST) - En mi mundoиспански
Violetta (2012)
азербайджански
английски
български
гръцки #1 #2 #3
иврит
италиански #1 #2 #3
немски
нидерландски
португалски
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2
турски #1 #2 #3
унгарски #1 #2
френски
фризийски
хърватски
шведски
Violetta (OST) - Encender nuestra luzиспански
Gira mi canción
английски #1 #2
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски #1 #2
румънски
руски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
Violetta (OST) - Esto no puede terminarиспански
Violetta en vivo
английски #1 #2 #3 #4
босненски
български
гръцки
италиански
немски
румънски
руски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
Violetta (OST) - Euforiaиспански
Hoy somos más (2013)
английски
български
гръцки
италиански
немски
румънски #1 #2 #3 #4
руски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
Violetta (OST) - Friends Till The Endанглийски
Gira mi canción (2014)
български
гръцки
испански
италиански #1 #2
немски #1 #2
нидерландски
португалски
румънски
руски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
Violetta (OST) - Friendship Code [Código amistad]английски
Violetta (OST) - Habla si puedesиспански
Violetta
английски #1 #2 #3
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2 #3 #4
руски #1 #2
турски #1 #2 #3 #4
унгарски
френски
хърватски
Violetta (OST) - Hand In Hand Forever [Crecimos juntos]английски
Violetta (OST) - How Do You Want (Me to Love You) [Cómo quieres]английски
Violetta (OST) - Hoy somos másиспански
Hoy somos más
английски #1 #2
български
гръцки #1 #2
италиански
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
Violetta (OST) - I Love You [Te Creo]английски
Violetta
азербайджански
български
грузински
гръцки
датски #1 #2
испански #1 #2
италиански
немски #1 #2
нидерландски #1 #2
руски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
шведски #1 #2
Violetta (OST) - I'm Alive [Supercreativa]английски
Violetta (OST) - In My Own World (en inglés)английски
Violetta (2012)
български
гръцки
испански
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски #1 #2
тонгански
турски #1 #2 #3
унгарски
The Vamps - It's a Lieанглийски
Night & Day
гръцки
италиански
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
Violetta (OST) - Junto a tiиспански
Violetta (2012)
английски #1 #2
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
шведски
Álvaro Soler - La cintura (Remix)английски, испански
Mar de colores (2018)
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
полски
украински
унгарски
френски
хърватски
Jorge Blanco - Light Your Heartанглийски
TINI
гръцки
испански
немски
нидерландски
руски
сръбски
турски
унгарски
чешки
Max (USA) - Lights Down Low (Latin Mix)английски
Hell's Kitchen Angel
гръцки
испански
италиански
руски
турски #1 #2
унгарски
хърватски
Violetta (OST) - Llámameиспански
Crecimos juntos
английски
български
гръцки
италиански
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
хърватски
Aitana - Lo Malo (Remix)испански
Violetta (OST) - Love Is a Game [Si es por amor]английски
Violetta (OST) - Más que dosиспански
Crecimos juntos
английски
български
гръцки #1 #2
немски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски
Violetta (OST) - Mi perdiciónиспански
Cantar es lo que soy
английски
Violetta (OST) - Nel mio mondoиталиански
Violetta (2012)
английски
български
гръцки
испански
немски
румънски
руски
турски #1 #2
унгарски
Violetta (OST) - Nuestro caminoиспански
Hoy somos más (2013)
английски #1 #2
български
гръцки #1 #2
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Violetta (OST) - On Beatиспански
Hoy somos más (2013)
английски
български
немски
нидерландски
румънски
руски
турски
унгарски
френски
Violetta (OST) - On Beat [English Version]английски
Violetta (OST) - Once Again [Veo Veo]английски
Violetta (OST) - Our Way [Nuestro camino]английскидатски
турски
Violetta (OST) - Podemosиспански
Cantar es lo que soy
английски #1 #2 #3 #4
български
гръцки
италиански #1 #2
немски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
хърватски
Violetta (OST) - Quieroиспански
Gira mi canción
английски #1 #2
български
гръцки #1 #2
италиански #1 #2
нидерландски #1 #2
румънски
руски
турски
унгарски
френски
Violetta (OST) - Right Now [Hoy somos más]английскииспански
италиански
Alesso - Sad Songанглийскигръцки
немски
сръбски
турски
чешки
Violetta (OST) - Ser mejorиспански
Violetta en vivo
английски #1 #2 #3
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
чешки
Violetta (OST) - Shooting Stars [Encender nuestra luz]английски
Violetta (OST) - Si es por amorиспански
Hoy somos más (2013)
английски #1 #2
български
гръцки #1 #2
италиански
малтийски
немски
нидерландски #1 #2
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски #1 #2
френски
Violetta (OST) - Something Lights up Again [Algo se enciende]английски
Violetta (OST) - Soy mi mejor momentoиспански
Violetta en vivo
английски #1 #2
африканс
български
гръцки #1 #2
италиански #1 #2
немски
нидерландски
португалски
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
Violetta (OST) - Supercreativaиспански
Gira mi canción (2014)
английски
български
гръцки
италиански
малтийски
немски
нидерландски #1 #2
португалски
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
унгарски #1 #2
френски
хърватски
Violetta (OST) - Te creoиспански
Violetta (2012)
английски #1 #2
български
гръцки #1 #2 #3
италиански
малтийски
немски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски
хърватски
Violetta (OST) - Te esperaréиспански
Violetta
английски #1 #2
български
гръцки #1 #2
италиански
немски
румънски
руски #1 #2
турски #1 #2
украински
унгарски
Violetta (OST) - Tienes el talentoиспански
Cantar es lo que soy
английски #1 #2 #3
български
италиански
немски
нидерландски
руски
турски
унгарски
Violetta (OST) - Tienes todoиспански
Violetta (2012)
английски
български
гръцки
италиански
португалски
румънски
руски
турски
унгарски
хърватски
David Bisbal - Todo es posibleиспански
Cd single
английски
арабски
италиански
немски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
френски
хърватски
Violetta (OST) - Underneath It Allанглийски
Gira mi canción
български
гръцки #1 #2 #3
датски #1 #2
испански
италиански
каталунски
немски
нидерландски #1 #2 #3
полски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски #1 #2 #3
турски #1 #2 #3
украински
унгарски
фински
френски #1 #2 #3
хърватски
чешки
Violetta (OST) - Ven y cantaиспански
Violetta
английски #1 #2 #3 #4
български
гръцки
италиански
малтийски
немски
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
турски #1 #2 #3
унгарски
Violetta (OST) - Veo veoиспански
Violetta (2012)
английски
български #1 #2
гръцки
датски
италиански #1 #2
немски
нидерландски
полски
румънски #1 #2
руски #1 #2
турски #1 #2
унгарски
френски
Jonas Blue - Wildанглийски, испански
Blue
английски
гръцки
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2
хърватски
Ovy On The Drums - Ya no me llamesиспанскианглийски
немски
полски
руски #1 #2
турски #1 #2
хърватски
Коментари
bellavozbellavoz    нед., 07/07/2013 - 02:14

That song is already on this site, but it's under the artist title "Violetta"

leqendfoodleqendfood    пон., 16/09/2013 - 19:37

teşekkür ederim...bide algo se enciendeyide çevirebilirmisiniz lütfenn

violettamviolettam    ср., 16/10/2013 - 08:38

violetta ile leon besan (öpücük) yaptiğina göre anlami ne çok merak ediyorum lütfen esto no puede terminar

Read about music throughout history