Advertisements

Текстове на песни на Mary Boys Band

Текстове на песниПреводиЗаявки
Да надбягаме птицитеБългарски
Непознати улици 2012
Английски
Гръцки
Транслитерация
Дългият път към дома (Dǎlgiyat pǎt kǎm doma)Българскиvideo
Дългият път към дома (2010)
Есен (Esen)Българскиvideo
Unknown Streets
Английски
Гръцки #1 #2
Транслитерация
Турски
Идва нощтаБългарскиvideo
Само за теб (2004)
Гръцки
Транслитерация
Искам да съм с теб (Iskam da sǎm s teb)Българскиvideo
Само за теб (2004)
Есперанто
Френски
Момичето до менБългарскиvideo
Само за теб
Гръцки
Транслитерация
Непознати улици (Nepoznati ulici)Българскиvideo
Непознати улици (2001)
Английски
Гръцки
Транслитерация
Огледало (Ogledalo)Българскиvideo
Непознати улици (2001)
Гръцки
Транслитерация
Слънчогледите (Slǎnčogledite)Българскиvideo
Дългият път към дома (2010)
Гръцки
Транслитерация
Коментари