A Matter Of Time (превод на Виетнамски)

Реклама
превод на ВиетнамскиВиетнамски
A A

Chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra

Đôi khi cảm thấy như nó được tạo ra để bị phá vỡ 1
Đôi khi chúng ta khao khát những điều không nói ra
Chúng ta cố gắng tránh mọi hỗn loạn 2
Bằng cách không thể hiện cảm xúc ra ngoài
 
Đôi khi chúng ta có vẻ ở sai vị trí
Tìm kiếm một sự kết hợp chết người
Đôi khi giống như trí tưởng tượng
Tìm tất cả những cảm giác rẻ tiền
 
Tại sao 3
Chúng ta không đi ngược dòng lại?
Chống lại tất cả lời khuyên của người khác
Chúng ta cứ chạy, chúng ta cứ chạy
Nó chỉ là chuyện sớm muộn thôi 4
 
Trước khi tất cả vang vọng lại
Và đi mất
Đâm vào các bức tường
Hãy giữ tay tôi và nhắm mắt lại
Trước khi tất cả vang vọng lại
Và rơi
Tôi cho rằng nó chỉ là chuyện sớm muộn thôi
 
Đôi khi cảm giác như nó được tạo ra để bị phá vỡ
Đôi khi chúng ta hành động như thể chúng ta đã chọn như vậy
Chúng ta cố gắng để lấy lại một cái gì đó bị đánh cắp
Bằng cách nhớ lại nó đã từng rất quý giá 5
 
Tại sao
Chúng ta không đi ngược dòng lại?
Chống lại tất cả lời khuyên của người khác
Chúng ta cứ chạy, chúng ta cứ chạy
Nó chỉ là chuyện sớm muộn thôi
 
Trước khi tất cả vang vọng lại
Và đi mất
Đâm vào các bức tường
Hãy giữ tay tôi và nhắm mắt lại
Trước khi tất cả vang vọng lại
Và rơi
Tôi cho rằng nó chỉ là chuyện sớm muộn thôi
 
Trước khi tất cả vang vọng lại
Và đi mất
Đâm vào các bức tường
Hãy giữ tay tôi và nhắm mắt lại
Trước khi tất cả vang vọng lại
Và rơi
Tôi cho rằng nó chỉ là chuyện sớm muộn thôi
 
  • 1. be meant to be: là định mệnh phải như vậy
  • 2. Lời bài gốc đúng là "avoid", không phải "fight"
  • 3. Lời bài gốc phải là "Why" thay cho "hey", vì cô Sennek hát thành Hey nên ai đó đã ghi lại sai
  • 4. Nghĩa đen: "A matter of time" vấn đề thời gian, ý nói chuyện đó nhất định sẽ xảy ra dù sớm hay muộn
  • 5. golden: làm bằng vàng, ám chỉ vật quý
Пуснато от Taylor DoTaylor Do в Втр, 30/04/2019 - 02:16
Коментари на автора:

Bài rất ý nghĩa của quốc gia Bỉ trong Eurovision 2018, biểu diển bởi Sennek

АнглийскиАнглийски

A Matter Of Time

Коментари