Текстове на песни на A-Mei

Текстове на песниПреводиЗаявки
Ao Jiao (傲娇 )Китайски
Story Thief
Английски
Bold For My Love (好膽你就來)Тайвански
阿密特
Английски
Китайски
Японски
Cai hong (彩虹)КитайскиАнглийски
Dui ai tou xiang (對愛投降)КитайскиАнглийски
Hai Kuo Tian Kong (海阔天空)КитайскиТранслитерация
Английски
Jìde (記得)КитайскиАнглийски
Гръцки
Руски
Транслитерация #1 #2
Френски
Jie Duan (戒断)Китайски
Story Thief
Английски
Kai Men Jian Shan (開門見山)КитайскиАнглийски
Ku Qi Yu Er Yu (哭泣與耳語)КитайскиАнглийски
Mèng Zhōng Zuò Hān Rén (夢中作憨人)КитайскиАнглийски
Японски
Ni Shuo Le Suan (你说了算)Китайски
Story Thief
Английски
Nǐ zài kàn wǒ ma (你在看我嗎?)Китайски
你在看我嗎?
Английски
Shen Hou (身后)Китайски
Story Thief
Английски
Tīng Hǎi (听海)КитайскиАнглийски #1 #2 #3 #4 #5
Гръцки
Индонезийски
Китайски
Корейски
Транслитерация
Френски
Zhàn Zài Gāo Gǎng Shàng (站在高崗上)КитайскиАнглийски
Транслитерация
Zhenshi (真实)КитайскиАнглийски
Корейски
Транслитерация
Zhuang Zui (装醉)Китайски
Story Thief
Английски
三月КитайскиАнглийски
也許明天КитайскиАнглийски
他們КитайскиАнглийски
剪愛КитайскиАнглийски
Транслитерация
哭不出來 (kū bù chūlái)КитайскиАнглийски
怪胎秀Китайски
AMIT 2
Корейски
Английски
母系社會КитайскиАнглийски
Транслитерация
Френски
真實 RealityКитайски
真實 Truth
Английски
聽海 (Tīng hǎi)Китайски
Bad Boy
Английски
Корейски
血腥愛情故事КитайскиАнглийски #1 #2
Транслитерация
還有眼淚就好КитайскиАнглийски
A-Mei - текстове на песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
Beijing 2008 Olympic Games - Forever FriendsКитайскиАнглийски
Коментари