Mignonne allons voir si la rose (превод на международна фонетична азбука)

Реклама
превод на международна фонетична азбукамеждународна фонетична азбука
A A

miɲɔn alɔ̃ vwaʁ si la ʁoz

a kasɑ̃dʁ
 
miɲɔn alɔ̃ vwaʁ si la ʁoz
ki sə matɛ̃ ave dekloz
sa ʁɔbə də puʁpʁ o solɛj
a pwɛ̃ pɛʁdy sɛtə vɛpʁe
le pli də sa ʁɔbə puʁpʁe
e sɔ̃ tɛ̃ o votʁə paʁɛj
 
las vwaje kɔm ɑ̃ pø dɛspas
miɲɔn ɛl a dəsy la plas
las las se bote lese ʃwaʁ
o vʁemɑ̃ maʁatʁə natyʁ
pɥi kynə tɛlə flœʁ nə dyʁ
kə dy matɛ̃ ʒyskəz‿o swaʁ
 
dɔ̃k si vu mə kʁwaje miɲɔn
tɑ̃di kə vɔtʁ aʒə flœʁɔn
ɑ̃ sa ply vɛʁtə nuvote
køje køje vɔtʁə jønɛs
kɔm a sɛstə flœʁ la vjɛjɛs
fəʁa tɛʁniʁ vɔtʁə bote
 
Благодаря!
получил/а 1 благодарност
Feel to point out errors or suggest improvements in any of my translations.
Публикувано от maëlstrommaëlstrom в пет., 16/03/2018 - 04:50
Последно редактирано от maëlstrommaëlstrom в/на пон., 09/04/2018 - 12:49
френскифренски

Mignonne allons voir si la rose

Коментари