Текстове на песни на Moby

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
A Case For Shameанглийски
Innocents
сръбски
тонгански
френски
A Dark Cloud Is Comingанглийски
Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt
руски
Almost Homeанглийски
Innocents
немски
Are You Lost in the World Like Me?английски
These Systems Are Failing (2016)
гръцки
испански
немски
португалски
тонгански
украински
френски
Be The Oneанглийски
Destroyed
Beautifulанглийски
Devil Wears Prada soundtrack
гръцки
тонгански
френски
Bodyrockанглийски
Play
Disco Liesанглийски
Last Night
гръцки
унгарски
френски
Dream About Meанглийски
Hotel
румънски
Extreme Waysанглийски
18
български
гръцки
испански
турски
френски
хърватски
Flowerанглийски
Play:The B Sides(2004)
български
тонгански
турски
френски
Goанглийски
Moby
албански
нидерландски
Hyenasфренски
Last Night
английски
сръбски
тонгански
I Love To Move In Hereанглийски
Last Night
In My Heartанглийски
18(2002)
гръцки
румънски
тонгански
турски
френски
In this cold placeанглийски
More Fast Songs About the Apocalypse (2017)
немски
френски
In This Worldанглийски
18(2002)
гръцки
полски
румънски
руски
сръбски
тонгански
турски
френски
хърватски
Lift me upанглийски
Hotel (2005)
български
гръцки
испански
руски
сръбски
тонгански
турски
френски
Like A Motherless Childанглийски
Everything Was Beautiful and Nothing Hurt (2018)
Love Shouldанглийски
Hotel
турски
Mere Anarchyанглийски
Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt
гръцки
турски
Mistakeанглийски
Wait For Me
гръцки
полски
тонгански
турски
френски
шведски
Natural Bluesанглийски
Play(1999) / It's Only the End of the World OST
гръцки
испански
немски
румънски
руски
турски
френски
хърватски
One Of These Morningsанглийски
18
гръцки
френски
Pale Horsesанглийски
Wait For Me (2009)
Porcelainанглийски
Play
български
гръцки
испански
немски
румънски
руски #1 #2
сръбски
тонгански
турски
френски
хърватски
Raining Againанглийски
Hotel
гръцки
Signs Of Loveанглийски
18
Slipping Awayанглийски
Hotel
гръцки
испански
румънски
Slipping Away (Crier la vie)английскинемски
Someone to Loveанглийски
Animal Rights (1996)
South Sideанглийски
Play (1999)
Temptationанглийски
Hotel
турски
унгарски
The Ceremony Of Innocenceанглийски
Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt
руски
The Middle Is Goneанглийски
Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt
руски
The Only Thingанглийски
Third Person (soundtrack)
гръцки
немски
The Perfect Lifeанглийски
Innocents
гръцки
естонски
испански
португалски
хърватски
The Right Thingанглийски
"Destroyed" (2011)
гръцки
The Sky Is Brokenанглийски
Play (1999)
The Sorrow Treeанглийски
Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt
руски
The Waste Of Sunsанглийски
Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt
руски
This Wild Darknessанглийски
Everything Was Beautiful and Nothing Hurt (2018)
Wait For Meанглийски
Wait For Me
български
немски
румънски
сръбски
тонгански
We Are All Made Of Starsанглийски
18
румънски
турски
Welcome To Hard Timesанглийски
Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt
руски
When It's Cold I'd Like To Dieанглийски
Everything Is Wrong (1995)
гръцки
руски
Whispering Windанглийски
Play: The B-Sides
сръбски
турски
унгарски
Why Does My Heart Feel So Bad ?английски
Play(1999)
арменски
африканс
гръцки
иврит
испански
немски #1 #2
персийски
румънски
руски
сръбски #1 #2
турски
френски
хърватски
шведски
Moby в песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
Amaral - Escaparиспанскианглийски
немски
португалски
Mylène Farmer - Looking for My Nameанглийски, френски
Point de suture
английски
италиански
португалски
Mylène Farmer - Slipping Away (Crier la vie)английски, френскианглийски #1 #2
гръцки
испански
италиански
хърватски
Moby е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Joy Division - A New Dawn Fadesанглийски
Unknown Pleasures (1979)
босненски
гръцки #1 #2
испански #1 #2
италиански
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
френски
David Lynch - The Big Dreamанглийски
The Big Dream
Коментари