Moj Aniol (Мой Анёл) (превод на Международна фонетична азбука)

Advertisements
Белоруски

Moj Aniol (Мой Анёл)

Beautiful World, beautiful life, beautiful sky.
О, мой Анёл, трымай мяне, не адпускай.
О, мой Анёл, сваiм крылом
Дорыш нам святло!
 
Ты кожны дзень даеш мне сiлы,
I ружы сцелеш пада мной.
О, мой Анёле, дружа мiлы,
Да сонца мне iсцi дазволь.
О, мой Анёле, дружа мiлы,
Да сонца мне iсцi дазволь.
 
Beautiful World, beautiful life, beautiful sky.
О, мой Анёл, трымай мяне, не адпускай.
О, мой Анёл, сваiм крылом
Дорыш нам святло!
 
I ноччу цёмнаю i рана
I у дзень i у вечар залаты.
Нас захавай ад сэрца ранау.
Ад злых людзей i пустаты.
Нас захавай ад сэрца ранау.
Ад злых людзей i пустаты.
 
Beautiful World, beautiful life, beautiful sky.
О, мой Анёл, трымай мяне, не адпускай.
О, мой Анёл, сваiм крылом
Дорыш нам святло!
 
Пуснато от Sanderijn в Втр, 15/08/2017 - 18:51
Последно редактирано от Sanderijn на Съб, 19/08/2017 - 14:12
Подравни параграфите
превод на Международна фонетична азбука

mɔj anʲɔɫ

bjuːtɪfʊl wəːld, bjuːtɪfʊl laɪf, bjuːtɪfʊl skaɪ.
ɔ, mɔj anʲɔɫ, trɨmaj mʲanʲɛ, nʲɛ adpuskaj.
ɔ, mɔj anʲɔɫ, svaim krɨɫɔm
dɔrɨʂ nam sʲvʲatɫɔ!
 
tɨ kɔʐnɨ d͡zʲɛnʲ dajɛʂ mnʲɛ siɫɨ,
I ruʐɨ sʲt͡sʲɛlʲɛʂ pada mnɔj.
ɔ, mɔj anʲɔlʲɛ, druʐa miɫɨ,
da sɔnt͡sa mnʲɛ ist͡si dazvɔlʲ.
ɔ, mɔj anʲɔlʲɛ, druʐa miɫɨ,
da sɔnt͡sa mnʲɛ ist͡si dazvɔlʲ.
 
bjuːtɪfʊl wəːld, bjuːtɪfʊl laɪf, bjuːtɪfʊl skaɪ.
ɔ, mɔj anʲɔɫ, trɨmaj mʲanʲɛ, nʲɛ adpuskaj.
ɔ, mɔj anʲɔɫ, svaim krɨɫɔm
dɔrɨʂ nam sʲvʲatɫɔ!
 
I nɔt͡ʂːu t͡sʲɔmnaju i rana
I u d͡zʲɛnʲ i u vʲɛt͡ʂar zaɫatɨ.
nas zaxavaj ad sɛrt͡sa ranau.
ad zɫɨx lʲud͡zʲɛj i pustatɨ.
nas zaxavaj ad sɛrt͡sa ranau.
ad zɫɨx lʲud͡zʲɛj i pustatɨ.
 
bjuːtɪfʊl wəːld, bjuːtɪfʊl laɪf, bjuːtɪfʊl skaɪ.
ɔ, mɔj anʲɔɫ, trɨmaj mʲanʲɛ, nʲɛ adpuskaj.
ɔ, mɔj anʲɔɫ, svaim krɨɫɔm
dɔrɨʂ nam sʲvʲatɫɔ!
 
Пуснато от Alex Bisaki в Пет, 18/01/2019 - 09:32
Още преводи на "Moj Aniol (Мой Анёл)"
Международна фонетична азбука Alex Bisaki
See also
Коментари