Русия води позорна война срещу Украйна.     Бъдете с Украйна!
  • Ww Ww

    Most Dear → превод на руски

Споделяне
Размер на шрифта
Оригинален текст
Размяна на местата на текста и превода

Most Dear

Oh for the love that I have lost
I sing for her reverently
And long for her ferverently
Come back, oh come back
But she does not hear
Yes she is the most dear
I love her, I love her
I'll shout it for all to hear
Yes she is the most dear
 
Превод

Самая дорогая

О, ради любви, которую я потерял
Я благоговейно пою для неё
И страстно желаю её
Вернись, о, вернись
Но она не слышит
Да, она самая дорогая
Я люблю ее, я люблю ее
Я буду кричать об этом на весь мир
Да, она самая дорогая
 
Ww Ww: 3-те най-преглеждани
Коментари