Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Текст на „天上太阳红彤彤 (Tiān shàng tài yáng hóng tōng tōng)“

A A

天上太阳红彤彤

天上太阳红呀红彤彤诶
心中的太阳是毛泽东诶
他领导我们得解放诶
人民翻身当家做主人
咿呀咿吱呦喂
呀而呀吱呦啊
人民翻身当家做主人
 
天上太阳红呀红彤彤诶
心中的太阳是毛泽东诶
他领导我们奋勇向前进诶
革命江山一耶一片红诶
咿呀咿吱呦喂
呀而呀吱呦啊
革命江山一片红(诶)
 
Благодаря!
получил/а 34 благодарности
Публикувано от TeSTaMeNTTeSTaMeNT в(ъв)/на 2019-07-27

 

Коментари
Read about music throughout history