Ne İçindeyim Zamanın (превод на тонгански)

Реклама
турски

Ne İçindeyim Zamanın

Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.
 
Bir garip rüya rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil,
Rüzgarda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil.
 
Başım sükutu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen;
İçim muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş.
 
Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim.
 
Публикувано от cataclysmuscataclysmus в ср., 09/10/2013 - 14:41
превод на тонганскитонгански
Подравни параграфите
A A

'Ikai 'I he Kuonga

'Ikai 'i he kuonga 'e au
Pe 'i hono kakato 'i tu'a na
Ka 'i he vaitafe ta'efa'ofi
'O ha momeniti fakaha'amonga mo laulahi.
 
Mo e ha lanu matamatakehe 'o ha misi
Jino kotoa pe kuo fakatotonu
Mo e kapakau kuo puna 'i he havili
Ko ia 'oku 'ikai ma'ama'a hange ko au.
 
Ko e ha falemomosi lahi 'a ho'oku 'ulu
'A ia 'oku momosi'i 'a e longomate
'Oku ma'u hoku loto ha'ana anga
Ha potu ta'eha'ano kote pe mo e kofutu'a.
 
Kuo hoko 'a mamani ki ha 'akau 'aivi
Vaofi kia au hono 'aka, kuou 'ilo'i...
Ha maama lanu langi mo lanu moana
'Oku ou kaukau'i ki loto totonu ai.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Публикувано от SilentRebel83SilentRebel83 в ср., 25/12/2013 - 23:40
Коментари на автора:

Translated from the English by cataclysmus.

Още преводи на „Ne İçindeyim Zamanın“
тонгански SilentRebel83
Ahmet Hamdi Tanpınar: Топ 3
Коментари