Текстове на песни на Nick Cave and the Bad Seeds

Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
(Are you) The one I've been waiting forанглийски
The Boatman's Call
гръцки #1 #2
сръбски
турски
хърватски
(I'll Love You) Till the End of the Worldанглийски
soundtrack to the film by Wim Wenders - Till the End of the World (1991)
гръцки
сръбски
A Box For Black Paulанглийски
From Her To Eternity
италиански
сръбски
Abattoir Bluesанглийски
Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus (2004)
немски
Ain't Gonna Rain Anymoreанглийски
Let Love In
гръцки
испански
руски
турски
френски
хърватски
And No More Shall We Partанглийски
No More Shall We Part
гръцки
испански
италиански
турски
унгарски
френски
сръбски
Anthroceneанглийски
Skeleton Tree
гръцки
нидерландски
сръбски
As I Sat Sadly By Her Sideанглийски
No More Shall We Part
гръцки
испански
сръбски
турски
френски
руски
Avalancheанглийскигръцки
португалски
румънски
Black Hairанглийски
The Boatman's Call
гръцки
френски
сръбски
Breathlessанглийскируски
сръбски
Bright Horsesанглийски
Ghosteen
руски
сръбски
Bring It Onанглийски
Nocturama
испански
сръбски
Bromptom Oratoryанглийскируски
сръбски
Brother, my cup is emptyанглийски
Henry's Dream (1992)
гръцки
руски
сръбски
By the time I get to Phoenixанглийски
Kicking Against the Pricks
гръцки
руски
сръбски
Cabin Feverанглийски
From Her To Eternity
италиански
сръбски
Cannibal's Hymnанглийски
Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus
гръцки
сръбски
турски
френски
Cassiel's Songанглийски
Songs for a November Night
руски
сръбски
Come Into My Sleepанглийскигръцки
испански
сръбски
Crow Janeанглийскисръбски
Death Is Not the Endанглийски
Murder Ballads (1996)
бенгалски
гръцки
иврит
испански
полски
румънски
турски
украински
урду
френски
хърватски
Dig, Lazarus, Dig!!!английскисръбски
турски
Distant Skyанглийски
Skeleton Tree
гръцки
нидерландски
сръбски
френски
Do You Love meанглийски
Let Love In (1994)
албански
гръцки
сръбски
турски
Do you love me (part 2)английски
I Let Love In
гръцки
Fable Of The Brown Apeанглийски
Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus
гръцки
сръбски
френски
Far From Meанглийски
The Boatman's Call
гръцки
руски
френски
хърватски
Fifteen Feet Of Pure White Snowанглийски
No More Shall We Part
гръцки
руски
турски
френски
хърватски
Firefliesанглийски
Ghosteen
руски
сръбски
Foi na Cruzпортугалски
The Good Son (1990)
английски
немски
турски
From Her To Eternityанглийски
From Her to Eternity (1984)
гръцки
италиански
Galleon Shipанглийски
Ghosteen
турски
Ghosteenанглийски
Ghosteen
руски
Ghosteen Speaksанглийски
Ghosteen
сръбски
Girl in Amberанглийски
Skeleton Tree
гръцки
нидерландски
руски
сръбски
френски
God is in the houseанглийскииспански
сръбски
Green Eyesанглийски
The Boatman's Call
гръцки
турски
френски
румънски
сръбски
Hallelujahанглийски
No More Shall We Part
гръцки
хърватски
He Wants Youанглийскигръцки
хърватски
Henry Leeанглийски
Murder Ballads
арабски
гръцки
италиански #1 #2
латвийски
немски
персийски
полски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Hey Joeанглийски
Kicking Against The Pricks
сръбски
френски
Higgs Boson Bluesанглийскигръцки
испански
сръбски
френски
румънски
Hold On To Yourselfанглийски
Dig, Lazarus, Dig!!!
турски
френски
Hollywoodанглийски
Ghosteen
I Had A Dream, Joeанглийски
Henry's Dream
гръцки
персийски
сръбски
френски
I Let Love Inанглийски
Let Love In
гръцки #1 #2
турски
френски
хърватски
I Need Youанглийски
Skeleton Tree
гръцки
нидерландски
сръбски
турски
I'm Gonna Kill That Womanанглийски
Kicking Against The Pricks
гръцки
сръбски
френски
Idiot Prayerанглийски
The Boatman's Call
гръцки
нидерландски
Into My Armsанглийскиарабски
грузински
гръцки #1 #2 #3
испански
италиански
немски
португалски
румънски #1 #2 #3
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски #1 #2
Jack The Ripperанглийски
Henry's Dream
гръцки
сръбски
френски
Jesus Aloneанглийски
Skeleton Tree
гръцки
нидерландски
сръбски #1 #2
хърватски
Jesus Met The Woman At The Wellанглийски
Kicking Against The Pricks
гръцки
френски
Jubilee Streetанглийскигръцки
руски
сръбски
турски
френски
Knockin' On Joeанглийски
The Firstborn Is Dead
италиански
хърватски
Lamentанглийски
The Good Son
гръцки
сръбски
френски
Lay Me Lowанглийски
Leviathanанглийски
Ghosteen
Lightning Boltsанглийски
Lime Tree Arbourанглийскигръцки
хърватски
Little Empty Boatанглийскигръцки
сръбски
Long Black Veilанглийски
Kicking Against The Pricks (1986)
гръцки
френски
Loom Of The Landанглийски
Henry's Dream
турски
Love Letterанглийски
No More Shall We Part
испански
италиански
френски
хърватски
Lovely Creatureанглийски
Murder Ballads
френски
Lovermanанглийски
Let Love In
гръцки
руски
сръбски
турски
арабски
Lucyанглийски
The Good Son
френски
Magnetoанглийски
Skeleton Tree
нидерландски
руски
Mercyанглийски
Tender Prey
френски
хърватски
Mermaidsанглийски
Push The Sky Away
гръцки
френски
New Morningанглийски
Tender Prey
френски
Night Raidанглийски
Ghosteen
Nobody's Baby Nowанглийски
Let Love In
турски
френски
O Childrenанглийскиарабски
гръцки #1 #2
испански
персийски
руски
сръбски
турски #1 #2
хърватски
румънски
O'Malley's Barанглийски
Murder Ballads (1996)
Oh my lordанглийски
No more shall we part
гръцки
Opium Teaанглийскируски #1 #2
сръбски
хърватски
румънски
People Ain't No Goodанглийски
The Boatman's Call
гръцки
сръбски
турски #1 #2
френски
Push the sky awayанглийскиарабски
гръцки
сръбски
Red Right Handанглийски
Let Love In
гръцки
испански
немски
португалски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Right Out Of Your Handанглийски
Nocturama
френски
Rings of Saturnанглийски
Skeleton Tree
гръцки
нидерландски
руски
Rock Of Gibraltarанглийски
Nocturama
френски
Sad Watersанглийски
Your Funeral...My Trial
гръцки
сръбски
френски
Saint Huckанглийски
From Her To Eternity
италиански
Shoot Me Down английскирумънски
сръбски
Skeleton Treeанглийски
Skeleton Tree
гръцки
нидерландски
португалски
сръбски
френски
Sleeping Analeahанглийски
Kicking Against The Pricks
френски
Slowly Goes The Nightанглийски
Tender Prey
френски
хърватски
арабски
сръбски
Song of Joyанглийски
Murder Ballads (1996)
гръцки
персийски
сръбски
Sorrow's Childанглийски
The Good Son
гръцки
френски
Spinning Songанглийски
Ghosteen
сръбски
Stagger Leeанглийски
Murder Ballads (1996)
полски
руски
Straight To Youанглийски
Henry's Dream
сръбски
френски
Stranger Than Kindnessанглийски
Your Funeral...My Trial (1986)
арабски
френски
Sun Forestанглийски
Ghosteen
сръбски
Sunday's Slaveанглийски
Tender Prey
френски
Sweetheart Comeанглийски
No More Shall We Part
френски
The Ballad of Robert Moore and Betty Coltraneанглийскируски
The Carnival Is Overанглийски
Kicking Against The Pricks
испански
френски
The Carnyанглийски
Your Funeral... My Trial (1986)
италиански
The Curse of Millhavenанглийски
Murder Ballads (1996)
немски
френски
The Good Sonанглийски
The Good Son
сръбски
френски
The Hammer Songанглийски
The Good Son
френски
The Kindness of Strangersанглийски
Murder Ballads (1996)
немски
руски
The Mercy Seatанглийски
Tender prey
арабски
гръцки #1 #2
немски
сръбски
турски
руски
The Moon Is In The Gutterанглийски
From Her To Eternity
френски
The Ship Songанглийскигръцки
сръбски
турски #1 #2
френски
The Sorrowful Wifeанглийски
No More Shall We Part
гръцки
The Sweetest Embraceанглийскисръбски
The Train Songанглийски
The Good Son
френски
The Weeping Songанглийски
The Good Son
гръцки
персийски
руски
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
The Willow Gardenанглийскихърватски
There Is A Kingdomанглийски
The Boatman's Call
гръцки
френски
There Is A Townанглийски
Nocturama
испански
френски
There She Goes my Beautiful Worldанглийски
Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus
гръцки
Thirsty Dogанглийски
Let Love In
френски
To Be By Your Sideанглийскиарабски
гръцки
испански
сръбски
турски
унгарски
френски
Today’s Lessonанглийскисръбски
Waiting for Youанглийски
Ghosteen
руски
сръбски
Wanted Manанглийски
The Firstborn Is Dead
италиански
немски
Watching Aliceанглийски
Tender Prey
френски
We Came Along This Roadанглийски
No More Shall We Part
гръцки
немски
френски
We Know Who You Areанглийскигръцки
Well Of Miseryанглийски
From Her To Eternity
италиански
West County Girlанглийскигръцки
When I First Came To Townанглийски
Henry's Dream (1992)
немски
хърватски
Where Do We Go Now But Nowhereанглийски
The boatman's call
гръцки
Where the Wild Roses Grow английски
Murder Ballads
азербайджански
арабски
български
грузински
гръцки
испански #1 #2
италиански
латвийски
немски #1 #2
персийски
полски #1 #2
румънски
руски #1 #2
словашки
сръбски #1 #2
турски #1 #2
унгарски #1 #2 #3 #4
фински #1 #2 #3
френски #1 #2 #3
хърватски
Wonderful Lifeанглийскигръцки
Your Funeral My Trialанглийски
Your Funeral...My Trial
италиански
френски
Nick Cave and the Bad Seeds в песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
Marianne Faithfull - Crazy Loveанглийски
Before the Poison (2005)
Коментари
Help Children with Cancer