Русия води позорна война срещу Украйна.     Бъдете с Украйна!
  • Octavian Goga

    La noi → превод на английски

Споделяне
Размер на шрифта
Със заявка за проверка
Оригинален текст
Размяна на местата на текста и превода

La noi

La noi sunt codri verzi de brad
Şi câmpuri de mătasă;
La noi atâţia fluturi sunt,
Şi-atâta jale-n casă.
 
Privighetori din alte ţări
Vin doina să ne-asculte;
La noi sunt cântece şi flori
Şi lacrimi multe, multe...
 
Pe boltă, sus, e mai aprins,
La noi, bătrânul soare,
De când pe plaiurile noastre
Nu pentru noi răsare...
 
La noi de jale povestesc
A codrilor desişuri,
Şi jale duce Murăşul,
Şi duc tustrele Crişuri.
 
La noi nevestele plângând
Sporesc pe fus fuiorul,
Şi-mbrăţişându-şi jalea plâng
Şi tata, şi feciorul.
 
Sub cerul nostru-nduioşat
E mai domoală hora,
Căci cântecele noastre plâng
În ochii tuturora.
 
Şi fluturii sunt mai sfioşi
Când zboară-n zări albastre,
Doar roua de pe trandafiri
E lacrimi de-ale noastre.
 
Iar codrii ce-nfrăţiţi cu noi
Îşi înfioară sânul
Spun că din lacrimi e-mpletit
Şi Oltul, biet, bătrânul...
 
Avem un vis neîmplinit,
Copil al suferinţii,
De jalea lui ne-au răposat
Şi moşii, şi părinţii...
 
Din vremi uitate, de demult,
Gemând de grele patimi,
Deşertăciunea unui vis
Noi o stropim cu lacrimi...
 
Превод

We

At us are green forests of fir trees
And fields of silk;
At us are so many butterflies,
And so much grief in home.
 
Nightingales from other countries
Come to listen our doina¹;
At us are songs and flowers
And many , many tears...
 
Up on the sky, is brighter
At us the old sun,
Since when on our lands
It doesn’t rise up for us...
 
At us tells of grief
The thicket of forests,
And grief Mureşul² carries,
And all the three Criş³ .
 
At us the wives crying
Increase the threads on spindle,
And embracing their grief they cry
The father and son too.
 
Bellow our touched sky
The hora⁴ is slower
Because our songs are weeping
In the eyes of all.
 
And the butterflies are shier
When they fly to blue horizons
Just the dew on the roses
Is tears of us.
 
And forests ,which are as our brothers,
They thrill their bosom
They say that from tears is plaited
The poor, old Olt⁵ ...
 
We have an unfulfilled dream,
Child of suffering,
Mourning for it passed away
Our ancestors, and parents too...
 
From forgotten times, long ago,
Groaning of hard addictions,
The uselessness of a dream
We sprinkle with tears...
 
Авторът на този превод е помолил за проверка на превода.
Това означава, че той/тя ще се радва да получи поправки, предложения и т.н. относно превода.
Ако имате достатъчно познания и по двата езика от езиковата двойка, моля, напишете коментар.
Octavian Goga: 3-те най-преглеждани
Коментари