Oh My Love (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски

آه عشقم

آه عشقم برای اولین بار در زندگیم
چشمانم کاملا باز هستند
آه عشقم برای اولین بار در زندگیم
چشمانم می توانند ببینند
 
من باد را می بینم،آه درختان را میبینم
هر چیزی در قلبم روشن و واضح است
من ابرها را می بینم،آه آسمان را میبینم
هر چیزی در دنیایمان روشن و واضح است
 
آه عشقم برای اولین بار در زندگیم
چشمانم کاملا باز هستند
آه عشقم برای اولین بار در زندگیم
ذهنم می تواند حس کند
 
من غم و اندوه را حس می کنم،آه رویا ها را حس می کنم
هر چیزی در قلبم روشن و واضح است
من زیستن را حس می کنم،آه عشق را حس میکنم
هر چیزی در دنیایمان روشن و واضح است
 
Пуснато от mostafasadeghi9mostafasadeghi9 в Срд, 30/03/2016 - 09:36
Английски

Oh My Love

Коментари