Pain - Has an element of blank (превод на испански)

Със заявка за проверка
английски
английски
A A

Pain - Has an element of blank

Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there was
A time when it was not.
It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain
 
Публикувано от Alma BarrocaAlma Barroca в(ъв)/на съб., 26/09/2020 - 13:21
Последно редактирано от sandringsandring в(ъв)/на четв., 17/06/2021 - 05:42
превод на испанскииспански
Подравняване на параграфите

Hay algo de vacío en el dolor

Hay algo de vacío en el dolor
No sabe recordar
Cuando ha empezado, o si había
Un tiempo en el que no lo había.
No tiene un futuro sino a sí misma
Sus reinos infinitos contienen
Su pasado, iluminado para percibir
Nuevos momentos de dolor
 
Благодаря!
получил/а 1 благодарност

Translation done by Alma Barroca. In case you want to reprint it, please ask for permission first and always cite my name as its author. /
Tradução feita por Alma Barroca. Caso você queira reutilizá-la, por favor peça por permissão antes e sempre cite meu nome como o do autor.

Публикувано от Alma BarrocaAlma Barroca в(ъв)/на съб., 26/09/2020 - 19:01
Авторът на този превод е включил опцията за проверка на превода.
Това означава, че той/тя ще се радва да получи поправки, предложения и т.н. относно превода.
Ако имате достатъчно познания и по двата езика от езиковата двойка, моля, остави своите коментари.
Коментари
Read about music throughout history