Реклама

Текстове на песни на Passion Pit

Текстове на песниПреводиЗаявки
Carried Awayанглийскиvideoгръцки
Cry Like A Ghostанглийски
Gossamer
испански
It's Not My Fault I'm Happyанглийскиvideo
"Gossamer" (2012)
Lifted Up (1985)английскиvideo
Kindred
Little Secretsанглийскиvideoиспански
италиански
Love Is Greedанглийскиvideo
"Gossamer" (2012)
Moth's Wingsанглийскиvideo
Manners (2009)
корейски
немски
On My Wayанглийскиvideo
Sleepyheadанглийски, галски (ирландски)video
Manners
английски
естонски
фински
френски
Swimming in the floodанглийски
Manners
Take A Walkанглийскиvideo
Gossamer (2012)
руски
Where the Sky Hangsанглийскиvideo
Kindred
Where We Belongанглийскиvideo
"Gossamer" (2012)
Whole Life Storyанглийскиvideo
Kindred
Passion Pit в песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
Madeon - Pay No Mindанглийскиvideo
The Twilight Saga (OST) - Where I come fromанглийскиvideo
Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 OST [2012]
сръбски
турски #1 #2
Passion Pit е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
The Cranberries - Dreamsанглийскиvideo
Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993)
азербайджански
албански
гръцки
естонски
испански
италиански
немски
полски
румънски #1 #2
сръбски #1 #2
турски
френски
хърватски
Коментари