Pillow Talk (превод на иврит)

Реклама
превод на ивритиврит
A A

שיחת כריות

נעלה על האונייה
נלך בקצב איטי וגבוה
אור וחושך
החזיקי אותי חזק ורך
 
אני רואה את הכאב, רואה את התענוג
אף אחד מלבדך, אף אחד מלבדי, אף אחד מלבדנו
שנינו ביחד
אני אוהב להחזיק אותך קרוב, הלילה ותמיד
אני אוהב להתעורר לצידך
אני אוהב להחזיק אותך קרוב, הלילה ותמיד
אני אוהב להתעורר לצידך
 
אז אנחנו נעצבן את השכנים
במקום שנרגיש את הדמעות
המקום לאבד את הפחדים שלך
יה, התנהגות פזיזה
מקום כל כך טהור, כל כך מלוכלך וחי
נהיה במיטה כל היום, במיטה כל היום, במיטה כל היום
עושים יחסי מין ונלחמים
זה גן העדן שלנו וזה איזור המלחמה שלנו
זה גן העדן שלנו וזה איזור המלחמה שלנו
 
שיחת כריות
אויבת שלי, שותפה שלי
אסירים
ואז אנחנו חופשיים, זה קו דק
 
אני רואה את הכאב, רואה את התענוג
אף אחד מלבדך, אף אחד מלבדי, אף אחד מלבדנו
שנינו ביחד
אני אוהב להחזיק אותך קרוב, הלילה ותמיד
אני אוהב להתעורר לצידך
אני אוהב להחזיק אותך קרוב, הלילה ותמיד
אני אוהב להתעורר לצידך
 
אז אנחנו נעצבן את השכנים
במקום שנרגיש את הדמעות
המקום לאבד את הפחדים שלך
יה, התנהגות פזיזה
מקום כל כך טהור, כל כך מלוכלך וחי
נהיה במיטה כל היום, במיטה כל היום, במיטה כל היום
עושים יחסי מין ונלחמים
זה גן העדן שלנו וזה איזור המלחמה שלנו
זה גן העדן שלנו וזה איזור המלחמה שלנו
 
גן עדן, גן עדן, גן עדן, גן עדן
איזור מלחמה, איזור מלחמה, איזור מלחמה
גן עדן, גן עדן, גן עדן, גן עדן
איזור מלחמה, איזור מלחמה, איזור מלחמה
 
אז אנחנו נעצבן את השכנים
במקום שנרגיש את הדמעות
המקום לאבד את הפחדים שלך
יה, התנהגות פזיזה
מקום כל כך טהור, כל כך מלוכלך וחי
נהיה במיטה כל היום, במיטה כל היום, במיטה כל היום
עושים יחסי מין ונלחמים
זה גן העדן שלנו וזה איזור המלחמה שלנו
זה גן העדן שלנו וזה איזור המלחמה שלנו
 
Публикувано от May AharonovMay Aharonov в пон., 15/07/2019 - 14:54
английскианглийски

Pillow Talk

Коментари