Pillow Talk (превод на тонгански)

Реклама
превод на тонганскитонгански
A A

Lau'alea Mohe

Ha'u aa
'Ai tuai mo e le'olahi
Maama mo po'uli
Puke au ke ma'u mo maamalie.
 
Ku jio au 'a e mamahi, mo e holi
'Ikai ha taha pe koe pe, pe koe pe, ha taha pe kitaua pe
'Uu jino fakataha
Ku holi keu puke koe vaaofi, 'i poo ni 'o lau'ikuonga
Ku holi keu aa aa hake vaaofi koe
Ku holi keu puke koe vaaofi, 'i poo ni 'o lau'ikuonga
Ku holi keu aa aa hake vaaofi koe.
 
Ke tau hoha'a ki he kaungaapi
'I he potu 'oku ongo'i lo'imata
Ko e potu ni 'oku mole koe ho'o ilifia
'Io, mo e ongo'iloto fakasesele
Ha potu 'oku ma'a 'aupito, fu'u 'uli mo mo'oni
Mohe 'aho kotoa, 'aho kotoa, 'aho kotoa
Mohe mo koe pea kei tau'i pe
Ko hota palataisi ia mo 'eta potu tau
Ko hota palataisi ia mo 'eta potu tau.
 
Lau'alea mohe
Ko hoku fili, ko hoku kaume'a
Kaupopula
Pea tau'ataaina 'a taua, ko ha fa'ahinga vanavana ia.
 
Ku jio au 'a e mamahi, mo e holi
'Ikai ha taha pe koe pe, pe koe pe, ha taha pe kitaua pe
'Uu jino fakataha
Ku holi keu puke koe vaaofi, 'i poo ni 'o lau'ikuonga
Ku holi keu aa aa hake vaaofi koe
Ku holi keu puke koe vaaofi, 'i poo ni 'o lau'ikuonga
Ku holi keu aa aa hake vaaofi koe.
 
Ke tau hoha'a ki he kaungaapi
'I he potu 'oku ongo'i lo'imata
Ko e potu ni 'oku mole koe ho'o ilifia
'Io, mo e ongo'iloto fakasesele
Ha potu 'oku ma'a 'aupito, fu'u 'uli mo mo'oni
Mohe 'aho kotoa, 'aho kotoa, 'aho kotoa
Mohe mo koe pea kei tau'i pe
Ko hota palataisi ia mo 'eta potu tau
Ko hota palataisi ia mo 'eta potu tau.
 
Palataisi, palataisi, palataisi, palataisi
Potu tau, potu tau, potu tau, potu tau
Palataisi, palataisi, palataisi, palataisi
Potu tau, potu tau, potu tau, potu tau.
 
Ke tau hoha'a ki he kaungaapi
'I he potu 'oku ongo'i lo'imata
Ko e potu ni 'oku mole koe ho'o ilifia
'Io, mo e ongo'iloto fakasesele
Ha potu 'oku ma'a 'aupito, fu'u 'uli mo mo'oni
Mohe 'aho kotoa, 'aho kotoa, 'aho kotoa
Mohe mo koe pea kei tau'i pe
Ko hota palataisi ia mo 'eta potu tau
Ko hota palataisi ia mo 'eta potu tau.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Публикувано от SilentRebel83SilentRebel83 в втор., 02/02/2016 - 14:31
английскианглийски

Pillow Talk

Коментари