Quiero tener tu presencia (превод на Сръбски)

Advertisements
превод на Сръбски
A A

Želim da imam tvoje prisustvo

Želim da imam tvoje prisustvo
Želim da budeš na mojoj strani
Ne želim da razgovaram o budućnosti
Ne želim da razgovaram o prošlosti
 
Ne želim da pričam o ovoj deci
koja su toliko bespomoćna
ne želim da razgovaram o ratu
ne želim da razgovaram o nepokretnosti
 
Želim da imam tvoje prisustvo
Želim da budeš na mojoj strani
Ne želim da pričam o borbi
ako nismo spremni.
Ne želim da pričam o borbi
ako nismo spremni.
 
Želim da nađem jedan put
koji nije blatnjav
ne želim da razgovaram o prosjaku
ne želim da pričam o robovima.
 
Ne želim da pričam a opet to radim
i počinjem da budem umoran
od mnogo dobrih namera
koje ne daju ništa u zamenu.
 
(Želim da imam tvoje prisustvo) Ne želim da mi daš svoja leđa
(Želim da imam tvoje prisustvo) shvatiću ga ozbiljno
(Želim da imam tvoje prisustvo) dosta je reči
(Želim da imam tvoje prisustvo) nalazimo lek.
(Želim da imam tvoje prisustvo) Hajde da stvaramo put
(Želim da imam tvoje prisustvo) sa odlučnošću i hrabrošću
(Želim da imam tvoje prisustvo) bez razmišljanja da će putovanje
(Želim da imam tvoje prisustvo) stiži na svoje odredište.*
 
Пуснато от sajlovicnatasasajlovicnatasa в Съб, 15/07/2017 - 14:22
Коментари на автора:

*Destino=sudbina, ali i odredište.

ИспанскиИспански

Quiero tener tu presencia

Seguridad Social: Топ 3
See also
Коментари