Русия води позорна война срещу Украйна.     Бъдете с Украйна!
Споделяне
Размер на шрифта
Оригинален текст

Текст на „Den förtrollade barnaföderskan“

Det ståndar en lind allt sunnan under by
- Allt under den linden så grön -
Där ståndar en jungfru, hon borstar sitt hår
- I riden så varligt genom lunden med henne -
 
Hon trolovade så granner en man
Den unge herr Olof, det hette han
 
Liten Elin hon spörjer sin svärmoder om råd
"Huru länge skall kvinnan med barnet gå?"
 
"I fyrtio veckor på åttonde år
så länge ska du med det barnet gå!"
 
De klädde på Elin en silkessärk
Hon gick uppå golvet med så mycken värk
 
Herr Olof han spörjer kär systeren sin
"Ack, ville du nu hjälpe allra kärestan min?"
 
Systeren gångar till brudekiste
Så gör hon två vaxdockor, allt med stor liste
 
Så sveper hon dem uti vitan lin
Hon bär dem i loftet för moderen sin
 
"Ack, kära min moder, låte fara eders harm
I tage eders gossebarn uti eders arm!"
 
"Jag haver förtrollat båd himmel och jord
förutom det ställe där brudkisten stod!"
 
Så breder de kisten med silketyg blå
där föder liten Elin de sönerna två
 
Det gjorde herr Olofs moder stor nöd
- Allt under den linden så grön -
Så snart blev hon utav den harmen död
- I riden så varligt genom lunden med henne -
 

 

Преводи на „Den förtrollade ...“
Ranarim: 3-те най-преглеждани
Коментари