Regnet (превод на Английски)

Advertisements
Норвежки

Regnet

Se mæ, føl mæ
Æ e her, hør mæ
Æ tappe lett på taket
Lage mårradugg på ruta
Yre i din vind
 
Æ e din sorg, din lengsel
Det e ont å se det
Gå ut en tur i været
Æ love dæ å være der
Men la paraplyen stå igjen
 
Hei, kjære du, ikkje vær redd
Æ e ikkje farlig, du har kjent mæ i hele ditt liv
Æ e i regnet
 
Æ e Radka Toneff-låten
Som du har unngådd så lenge
Sett den på, lukk øyan
Som vi gjor første gangen
Æ slidre gjennom åran
Som bekken ned fra fjellet
Tidlig i april
 
Hei, kjære du, ikkje vær redd
Æ e ikkje farlig, du har kjent mæ i hele ditt liv
Æ e i regnet
 
Æ vet det e tungt, at det e for mye å bære
Men det e bedre å skrike enn å ikkje kjenne nån ting
Du e liten i kveld, så inderlig aleina
Men æ e her, åpn opp
Vi e to i samme savn
 
Se mæ, føl mæ
Æ e her, hør mæ
Æ tappe lett på taket
Om kveln når du skal sove
Dysse dæ i søvn
 
Hei, kjære du, ikkje vær redd
Æ e ikkje farlig, du har kjent mæ i hele ditt liv
Hei, kjære du, ikkje vær redd
Æ e ikkje farlig, du har kjent mæ i hele ditt liv
 
Hei, du, ikkje vær redd
Æ e ikkje farlig, du har kjent mæ i hele ditt liv
Og nu e æ i regnet
 
Пуснато от mckennarayemckennaraye в Четв, 23/08/2018 - 02:43
Подравни параграфите
превод на Английски

The rain

See me, feel me
I am here, hear me
I'm tapping lightly on the roof
Making morning dew on the windowpane
Mist in your wind
 
I am your sorrow, your longing
It hurts to see it
Take a walk out in the air
I promise to be there
But leave your umbrella behind
 
Hey, my dear, don't be afraid
I'm not dangerous, you've known me your whole life
I'm in the rain
 
I'm the Radka Toneff1 song
That you've avoided for so long
Put it on, close your eyes
Like we did the first time
I'll come through the years
Like the brook down from the mountain
In early April
 
Hey, my dear, don't be afraid
I'm not dangerous, you've known me your whole life
I'm in the rain
 
I know it's heavy, that it's too much to bear
But it's better to scream than to not feel anything
You are small tonight, so deeply alone
But I'm here, open up
We are two in the same loss
 
See me, feel me
I am here, hear me
I'm tapping lightly on the roof
At night when you go to bed
Lulling you to sleep
 
Hey, my dear, don't be afraid
I'm not dangerous, you've known me your whole life
Hey, my dear, don't be afraid
I'm not dangerous, you've known me your whole life
 
Hey, my dear, don't be afraid
I'm not dangerous, you've known me your whole life
And now I'm in the rain
 
  • 1. a Norwegian jazz singer
Пуснато от mckennarayemckennaraye в Нед, 04/11/2018 - 14:53
Още преводи на "Regnet"
Английски mckennaraye
Sigrun Loe Sparboe: Топ 3
See also
Коментари