بۆچ منت ناوێ (Bochi Mnt Nawe)

кюрдски (сорани)/транслитерация
A A

بۆچ منت ناوێ

دەبم بە غوڵام بۆ چاو کالت
خۆ من گاور نیم جوانێ گیان ھاتومە مالت
خۆ من گاور نیم گیان و گیان ھاتومە مالت
 
بۆچ منت ناوێ، بۆچی منت ناوێ
خۆ من وە بێ تۆ گیان و گیان دلم ناسرەوێ
خۆ من وە بێ تۆ گیان و گیان ھەل ناکەم تاوێ
 
دەبم بە غوڵام بۆ چاو مەستت
خۆ من گاور نیم خانم گیان کەوتوومە دەستت
 
بۆچ منت ناوێ، بۆچ منت ناوێ
توخدا دا دەی پێم بلێ بۆچ منت ناوێ
خۆ من وە بێ تۆ گیان و گیان ھەل ناکەم تاوێ
خۆ من وە بێ تۆ ئەی ھاوار دلم ناسرەوێ
 
شل شل بمکوتن بە نەباتەوە
شل شل بمکوتە گیان گیان بە نەباتەوە
بمنێرە تەھول بمرم دەی سەر گۆناتەوە
 
بۆچ منت ناوێ، بۆچ منت ناوێ
دا دەی پێم بلێ توخدا بۆچ منت ناوێ
خۆ من وە بێ تۆ ئەی ھاوار ھەل ناکەم تاوێ
خۆ من وە بێ تۆ چ بکەم دەی دلم ناسرەوێ
 
ھەتا مەیلت بوو بە مەیلت ژیام
ئێستا تۆ بێ مەیل گیان ئەمنش دلنییام
 
بۆچ منت ناوێ، بۆچ منت ناوێ
خۆ من بە وێ تۆ گیان و گیان ھەل ناکەم تاوێ
خۆ من بە وێ تۆ شۆرە ژن ناسرەوم تاوێ
 
ھەتا مەیلت بوو بە مەیلم کردی
ئێستا تۆ بێ مەیلی برۆ وامزانی مردی
 
بۆچ منت ناوێ، بۆچ منت ناوێ
خۆ من وە بێ تۆ ئەی ھاوار ھەل ناکەم تاوێ
خۆ من وە بێ تۆ چ بکەم دەی دلم ناسرەوێ
 
английски

 

За да публикувате превод, влезте или се регистрирайте.
Преводи на „بۆچ منت ناوێ“
Коментари