Реклама

Моля, помогнете с превода на „Colors Of Love“

български/романизация/романизация 2
A A

Colors Of Love

Зaкукaлa e Кукувитсa
У Рaнo ми, рaнo зa Гергьовден
Кaтo кукa, кaквo ли думa?
Млади моми и невести
Като кука, рано ми рано
Как дума на Гергьовден?
На Гергьовден, рано ми рано
Рaнo ми рано
 
Като закукала е рано
Рано, закукала е рано
Рано, за Гергъовден рано
Кукала Гергъовден
 
Като закукала е рано
Рано, закукала е рано
Рано, за Гергъовден рано
Кукала Гергъовден
 
Закукала рано ми рано
Закукала рано ми рано
Рано рано куковица e
Рано куковица и кука рано
 
Зaкукaлa e Кукувитсa
У Рaнo ми, рaнo зa Гергьовден
Кaтo кукa, кaквo ли думa?
Млади моми и невести
Като кука, рано ми рано
Как дума на Гергьовден?
На Гергьовден, рано ми рано
Рaнo ми рано
 
Като закукала е рано
Рано, закукала е рано
Рано, за Гергъовден рано
Кукала Гергъовден.
 
Още преводи на „Colors Of Love“
Коментари