Please translate Gecələr Uzun Gecələr Səssiz

Азербайджански

Gecələr Uzun Gecələr Səssiz

Gecələr uzun gecələr səssiz, səhərin ətrin neynirəm sənsiz
Ağrıyır qəlbim gözlərim xəstə, yata bilmirəm gəl məni səslə

Gəlmə qaranlığ gecələr, taqətım yoxdur gecələr
Gözlərim töksə yaşını, dəryadan çoxdur gecələr
Dəryadan çoxdur gecələr, taqətım yoxdur gecələr

Gecələr uzun gecələr səssiz, səhərin ətrin neynirəm sənsiz
Ağrıyır qəlbim gözlərim xəstə, yata bilmirəm gəl məni səslə.

Коментари