Advertisements

Please translate Mei Shao Nu Zhan Shi

  • Изпълнител: Sailor Moon (OST)
  • Гостуващ изпълнител: Tang Baoru, Zhou Huimin, Wang Xinping.
  • Песен: Mei Shao Nu Zhan Shi
  • Заявка: Chinese (Cantonese) → Транслитерация
Chinese (Cantonese)

Mei Shao Nu Zhan Shi

飛身到天邊為這世界一戰 紅日在夜空天際出現

拋出救生圈霧裡舞我的劍 邪道外魔星際飛閃

你你你快跪下 看我引弓千里箭

你你你快跪下 勿要我放出了魔毯

你你你快跪下 不要我手握天血劍

你你你快跪下 狂風掃落雷電

美少女轉身變 已變成戰士

以愛凝聚力量救世人跳出生天

身體套光圈合上兩眼都見 明亮像佛光天際初現

雖詭計多端但美少女一變 邪道外魔都企一邊

你你你快跪下 看我引弓千里箭

你你你快跪下 勿要我放出了魔毯

你你你快跪下 不要我手握天血劍

你你你快跪下 狂風掃落雷電

美少女轉身變 已變成戰士

以愛凝聚力量救世人跳出生天

Моля, помогнете "Mei Shao Nu Zhan Shi" да бъде преведена
Коментари