Реклама

Моля, помогнете "Ninnə Yarım (Ninne)" да бъде преведена

Азербайджански
A A

Ninnə Yarım (Ninne)

Evlərinin önü yonca
Yonca qalxmış dam boyunca, dam boyunca
Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə
Əsmər yarım, ninnə
Ninnə, ninnə
 
Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə
Əsmər yarım, ninnə
Ninnə, ninnə
 
Evlərinin önü darçın
Fələk qoymur gözüm açım, gözüm açım
Səni alım, hara qaçım, ninnə yarim, ninnə
Əsmər yarım, ninnə
Ninnə, ninnə
 
Səni alım, hara qaçım, ninnə yarim, ninnə
Əsmər yarım, ninnə
Ninnə, ninnə
 
Evlərinin önü lalə
Saqi olub ver piyalə, ver piyalə
Yoldaş olup, düşək yola, ninnə yarım, ninnə
Əsmər yarım, ninnə
Ninnə, ninnə
 
Yoldaş olup, düşək yola, ninnə yarım, ninnə
Əsmər yarım, ninnə
Ninnə, ninnə
 
Ninnə yarım, ninnə
Əsmər yarım, ninnə
Ninnə, ninnə
 
Коментари на автора:

Folk song from Kirkuk.
Versions exist in Turkish (as "Evlerinin Önü Yonca") and the Iraqi Turkmen dialect (probably).

Коментари