Текстове на песни на Ruggero Pasquarelli

Ruggero Pasquarelli в съвместни песниПреводи
Soy Luna (OST) - A rodar mi vidaиспански
Música en tí
английски
български
гръцки
иврит #1 #2
каталунски
немски
нидерландски #1 #2
румънски #1 #2 #3
руски #1 #2
сръбски
унгарски
френски #1 #2 #3 #4
хърватски
Soy Luna (OST) - Alasиспански
Soy Luna
английски #1 #2
български
гръцки
иврит
италиански #1 #2 #3
каталунски
немски
нидерландски #1 #2
португалски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски #1 #2
турски #1 #2 #3 #4 #5
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
хърватски #1 #2
Soy Luna (OST) - Allá voyиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
италиански
каталунски
китайски
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
украински
унгарски #1 #2 #3
френски #1 #2 #3 #4
хърватски
Soy Luna (OST) - Aquí estoyиспански
La vida es un sueño
английски
български
гръцки
италиански #1 #2
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски
хърватски
Agustín Bernasconi - Can't Feel My Faceиспански
Agustín Bernasconi - Cold Water-Companyиспански
Violetta (OST) - Crecimos juntosиспански
Crecimos juntos
английски
български
гръцки
италиански
немски
нидерландски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2 #3
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
японски
Soy Luna (OST) - Decirte lo que sientoиспански
Modo amar
английски
гръцки
иврит
немски
румънски
руски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Soy Luna (OST) - Esta noche no paroиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
иврит
немски
румънски
руски #1 #2 #3
турски
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
хърватски
Violetta (OST) - Hand In Hand Forever [Crecimos juntos]английски
Soy Luna (OST) - I'd Be Crazyиспански
Soy Luna
английски #1 #2
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски #1 #2
Violetta (OST) - Lights, Camera, Action [Luz, cámara, acción]английски
Violetta (OST) - Luz, cámara, acciónиспански
Hoy somos más (2013)
български
гръцки
румънски
руски
турски
унгарски
френски
Violetta (OST) - Mil vidas atrásиспански
Crecimos juntos
английски
български
гръцки #1 #2
италиански
немски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Soy Luna (OST) - Mírame a míиспански
Soy Luna
английски #1 #2
български
гръцки
иврит
италиански #1 #2
немски
нидерландски
португалски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
френски #1 #2 #3 #4 #5
хърватски
Soy Luna (OST) - Modo amarиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
немски #1 #2
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски #1 #2
Gastón Vietto - Modo Amarиспански
Elenco de Soy Luna
английски
немски
Soy Luna (OST) - Nada ni nadieиспански
Música en tí
английски
български
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Soy Luna (OST) - Nadie como túиспански
Modo amar
английски
български
гръцки
иврит
немски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Soy Luna (OST) - Princesaиспански
La vida es un sueño
английски #1 #2 #3
български
гръцки
иврит
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски
френски #1 #2 #3 #4 #5
Soy Luna (OST) - Prófugosиспански
Soy Luna
английски #1 #2
български
гръцки
иврит
италиански
немски
нидерландски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Soy Luna (OST) - Qué más daиспански
Música en tí
английски #1 #2
гръцки
иврит #1 #2
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
френски #1 #2 #3 #4 #5
Soy Luna (OST) - Quédateиспански
Modo amar
английски #1 #2 #3
български
гръцки #1 #2
иврит
италиански
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3 #4
хърватски
Soy Luna (OST) - Quiero verte sonreírиспански
Modo amar
английски
български
гръцки #1 #2
иврит
корейски
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
турски
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
хърватски
Violetta (OST) - Rescata mi corazónиспански
Gira mi canción
български
гръцки #1 #2
италиански
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски
Soy Luna (OST) - Si lo sueñas claroиспанскианглийски
български
гръцки
иврит
немски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски #1 #2
Soy Luna (OST) - Sientoиспански
Soy Luna
английски #1 #2 #3
български
гръцки
иврит
италиански
немски #1 #2
нидерландски
румънски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
френски #1 #2 #3
хърватски
Violetta (OST) - Sólo pienso en tiиспански
Crecimos juntos
английски
арабски
български #1 #2
гръцки #1 #2
италиански
румънски
руски
турски
унгарски
френски
хърватски
Soy Luna (OST) - Solo tu [Qué más da]италиански, испански
Soy Luna
английски
гръцки
испански
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
Soy Luna (OST) - Strangerанглийски
La vida es un sueño
български
гръцки
испански #1 #2
немски
нидерландски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски #1 #2 #3
Violetta (OST) - The Queen of the Dance Floorиспански
Gira mi canción
английски
български
румънски
руски
турски
френски
Agustín Bernasconi - Toothbrushиспански
Soy Luna (OST) - Un mundo idealиспанскибългарски
гръцки
немски
нидерландски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
Soy Luna (OST) - Vives en míиспански
La vida es un sueño
английски #1 #2 #3
български
гръцки #1 #2
иврит
италиански
немски
португалски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
таджикски
транслитерация
турски
украински
унгарски #1 #2
френски #1 #2 #3
хърватски
Agustín Bernasconi - Ya me enteréиспанскисръбски
Ruggero Pasquarelli е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Reik - Ya me enteréиспански
Des/Amor
албански
английски #1 #2
гръцки #1 #2
нидерландски
португалски
румънски #1 #2
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
хърватски
шведски
Коментари
Read about music throughout history