Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Russian National Anthem (1816-1833) - Молитва русских [Полная версия] (превод на виетнамски)

Russian National Anthem (1816-1833) - Молитва русских [Полная версия]

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
Всѣхъ утѣшителю—
Всё ниспошли!
 
Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
Царство ей стройное,
Въ силѣ спокойное!
Всё-жъ недостойное
Прочь отжени!
 
Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни!
Воинамъ мстителямъ,
Чести спасителямъ,
Миротворителямъ
Долгіе дни!
 
Мирныхъ воителей
Правды блюстителей
Боже, храни!
Жизнь ихъ примѣрную
Нелицемѣрную,
Доблестямъ вѣрную
Ты помяни!
 
О, Провидѣніе!
Благословеніе
Намъ ниспошли!
Къ благу стремленіе,
Въ счастьѣ смиреніе,
Въ скорби терпѣніе
Дай на земли!
 
Будь намъ заступникомъ,
Вѣрнымъ сопутникомъ
Насъ провожай!
Свѣтло-прелестная,
Жизнь поднебесная,
Сердцу извѣстная,
сердцу сіяй!
 
Публикувано от AussieMinecrafterAussieMinecrafter в(ъв)/на нед., 03/07/2022 - 10:51
Коментар от качилия текста:

Note: this uses pre-1917 orthography because the song was replaced before 1917.

превод на виетнамскивиетнамски
Подравняване на параграфите

Lời cầu Nguyện của Người Nga

Lạy chúa, hãy phù hộ Sa hoàng!
Để vinh quang, ngày dài
Hãy cho đi trên Trái Đất này!
Để người chinh phục tự hào,
Để người giữ kẻ yếu
Để an ủi mọi người,
Cấp mọi thứ!
 
Vùng đất của ngai vàng đầu tiên,
Chính thống Nga,
Chúa ơi, hãy cứu!
(Làm cho) sa hoàng của cô ấy hài hòa,
Bình tĩnh trong sức mạnh;
Và tất cả mọi thứ không xứng đáng
Lái đi!
 
Những người lính thề,
Mọi người thề,
Chúa ơi, hãy phù hộ (người ấy)!
Chiến binh của chiến tranh,
Vị cứu tinh của danh dự,
Trên Trái Đất (có thể họ được cấp) ngày dài!
 
(Vì chúng ta) những chiến binh của hòa bình,
Những người bảo vệ sự thật,
Chúa ơi, hãy cứu (họ)!
Cuộc sống của họ là mẫu mực,
(Họ) không có bản quyền,
Can đảm thực sự của họ
Có thể bạn nhớ!
 
Ôi!
Phước lành
Cấp cho chúng tôi!
Khát vọng tốt,
Khiêm tốn trong hạnh phúc,
Kiên nhẫn trong đau khổ
Hãy cho đi trên Trái Đất này!
 
Hãy là người bảo vệ của chúng tôi,
Người bạn đồng hành trung thành của chúng tôi,
Hẹn gặp lại!
Hãy cho chúng tôi ánh sáng đáng yêu của bạn,
Cuộc sống từ thiên đường,
Kiến thức vào trái tim của chúng tôi,
Và ánh sáng để tỏa sáng trong trái tim của chúng tôi!
 
Благодаря!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

This work is not copyrighted. / Nhenhe warrke arrangkwe kapirayte (copyright).

Публикувано от AussieMinecrafterAussieMinecrafter в(ъв)/на нед., 03/07/2022 - 10:57
Коментари
Read about music throughout history