Текстове на песни на Sara Tavares

Текстове на песниПреводиЗаявки
Amor Éпортугалски
Balancê (2005)
английски
Balancêпортугалски
Balancê (2005)
английски
Bom Feelingпортугалски
Balancê (2005)
английски
Brincar de Casamentoпортугалски
Fitxadu (2017)
английски
Cabo Verde Na Coraçaoкабовердиански
Mi Ma Bó
английски
Calling My Musicанглийски
Chamar a músicaпортугалски
Eurovision Song Contest 1994
английски
испански
италиански
немски
руски
шведски
Coisas Bunitasпортугалски
Fitxadu (2017)
английски
испански
Dam Boкабовердиански
Balancê (2005)
De Nuaкабовердиански
Balancê (2005)
Di Almaкабовердиански
Xinti
английски
Ess Amorкабовердиански
Balancê (2005)
Eu Sei... (Insp. no Salmo 139)португалски
Mi Ma Bô
английски
испански
Filingaduкабовердиански
Fitxadu (2017)
Fitxaduкабовердиански
Fitxadu (2017)
Flutuarпортугалски
Fitxadu (2017)
английски
Gingaкабовердиански
Fitxadu (2017)
Guisaкабовердиански
Balancê (2005)
I've got a song in my heartанглийски
Mi ma bô (1999)
Intro - Onda de Somпортугалски
Fitxadu (2017)
английски
Lisboa Kuyaпортугалски
Balancê (2005)
английски
Mininoкабовердиански
Xinti (2009)
английски
Muna Xeiaкабовердиански
Balancê (2005)
Nha Cretcheu (Meu Amor)португалски
Mi Ma Bô (1999)
английски
Novidadiкабовердиански
Balancê (2005)
One Loveпортугалски
Balancê (2005)
английски
Para Sempre Amorкабовердиански
Fitxadu (2017)
Pé na estradaкабовердианскианглийски
Planeta Sukriкабовердиански
Balancê (2005)
испански
Poka Terraкабовердиански
Balancê (2005)
Quando Dás Um Pouco Maisпортугалски
Xinti
английски
испански
френски
So d'imaginaпортугалски
Xinti
английски
So Sabiкабовердиански
Fitxadu (2017)
английски
португалски
Ter Peito e Espaçoпортугалски
Fitxadu (2017)
английски
Txom Bomкабовердиански
Fitxadu (2017)
Voá borboletaкабовердиански
Mi ma bô (1999)
английски
португалски
Коментари
Read about music throughout history