Текстове на песни на Schiller

Schiller
Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
Always Youанглийски
Atemlos (2010)
украински
Bernstein:Paradiesнемски
Lichtwärts
английски
Dancing In The Darkанглийски
Sonne
Dancing With Lonelinessанглийски
Weltreise
Das Endeнемски
Weltreise
английски
Das Unbekannte Reichнемски
Zeitgeist
английски
Der Anfangнемски
Weltreise
английски
Der Prophetнемски
Weltreise
английски
Der Tag ... Du bist erwachtнемскианглийски
Destinyанглийски
Weltreise
Die Nacht ... Du bist nicht alleinнемски
Tag und Nacht (2005)
английски
Distanceанглийски
Weltreise
Dream of Youанглийски
Weltreise
гръцки
немски
персийски
руски #1 #2
сръбски
френски
Dreamsанглийски
Voyage
персийски
Ein schöner Tagнемски
Weltreise
английски
Einsamkeitнемски
Weltreise
английски
Energyанглийски
Sonne
Epic Shoresанглийски
Sonne
Fallingанглийски
Tag und Nacht
немски
Fernwehнемски
Weltreise
английски
Glück Und Erfüllungнемски
Zeitgeist
английски
Hallucinating Beautyанглийски
Sonne
I need youанглийскинемски
I saved youанглийски
Tag und Nacht
немски
Innocent liesанглийски
Lichtblick (2010)
Leben... I Feel Youанглийски
Leben
български
гръцки #1 #2
немски #1 #2 #3
румънски #1 #2
руски
сръбски #1 #2
таджикски
френски
Let me love youанглийски
Sehnsucht (2008)
албански
гръцки
испански
италиански
словенски
турски
унгарски
Liebeнемскианглийски
Liebesschmerzнемски
Zeitgeist (1999)
английски
Miles & Milesанглийски
Day And Night
гръцки
Morgenstundнемски
Morgenstund (2019)
Oasisанглийски
Sonne
Pale Blue Eyesанглийски
Sonne
Paradiseанглийски
Paradise
немски
Reach Outанглийски
Sonne
Ruheнемски
Zeitgeist (1999)
английски #1 #2
Sehnsuchtнемски
Sehnsucht (2008)
английски #1 #2 #3 #4 #5
испански
Soleil de nuitфренски
Sonne
немски
руски
Sonneнемски
Sonne
английски
персийски
руски
турски
френски
The Endанглийски
Voyage
персийски
The Silenceанглийски
Sonne
Tiredанглийскинемски
руски
турски
Tired of Being Aloneанглийски
Sehnsucht
сръбски
турски
унгарски
френски
Träumeнемски
Weltreise
английски
Velvet Aeroplaneанглийски
Sonne
Zeitgeistнемски
Zeitgeist
Schiller в съвместни песниПреводи
Owl City - Aliveанглийски
Maya Saban - I miss youанглийскинемски
нидерландски
Despina Vandi - Sundayанглийски
C'est La Vie (2010)
гръцки
турски
Sarah Brightman - The Smileанглийскируски
унгарски
Коментари
Help Children with Cancer