Текстове на песни на Scorpions

Текстове на песниПреводиЗаявки
'Cause I Love Youанглийски
Bad for Good: The Very Best of Scorpions
немски
сръбски
френски
321английски
Humanity - Hour 1
немски
руски
турски
френски
A Moment In A Million Yearsанглийски
Eye II Eye
гръцки
немски
руски
турски
украински
френски
Actionанглийски
Lonesome Crow
немски
френски
Alien Nationанглийски
Face The Heat (1993)
български
португалски
руски
украински
френски
Always Be with Youанглийски
Born to touch your feelings - Best of Rock Ballads (2017)
гръцки
индонезийски
турски
френски
Always Somewhereанглийски
Lovedrive (1979)
албански
български
гръцки #1 #2
индонезийски
испански
китайски
немски
португалски
румънски
руски
сръбски
тайски
турски
унгарски
френски #1 #2
хърватски
Animal Magnetismанглийски
Animal Magnetism
гръцки
френски
Are You The One?английски
Pure Instinct (1996)
гръцки
немски
нидерландски
руски
турски
украински
френски
Backstage Queenанглийски
Virgin Killer (1976)
немски
френски
Bad Boys Running Wildанглийски
Love At First Sting (1984)
гръцки
сръбски
Believe In Loveанглийски
Savage Amusement
беларуски
гръцки
индонезийски
италиански
китайски
немски
португалски
румънски
сръбски
турски
унгарски
френски
Big City Nightsанглийски
Love At First Sting (1984)
български
гръцки
немски
турски
унгарски
френски
Blackoutанглийски
Blackout (1982)
португалски
Born To Touch Your Feelingsанглийски
Taken By Force
арабски
български
гръцки
индонезийски
немски
нидерландски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски #1 #2
украински
унгарски
френски
Can't Live Without Youанглийски
Blackout (1982)
гръцки
немски
португалски
френски
Catch your trainанглийски
Virgin Killer (1976)
гръцки
немски
China Whiteанглийски
Blackout (1982)
немски
португалски
френски
Coming Homeанглийски
Love At First Sting (1984)
гръцки
португалски
Crying Daysанглийски
Virgin Killer (1976)
Daddy's Girlанглийски
Face The Heat (1993)
гръцки
руски
турски
украински
френски
Dark Ladyанглийски
In Trance (1975)
Deep And Darkанглийски
Humanity - Hour 1
гръцки
немски
турски
френски
Does Anyone Know?английски
Pure Instict (1996)
гръцки
немски
Don't Believe Herанглийски
Crazy World (1990)
гръцки
немски
португалски
Don't Make No Promises (Your Body Can't Keep)английски
Animal Magnetism
гръцки
френски
Don't Stop At The Topанглийски
Savage Amusement
португалски
Drifting Sunанглийски
Fly to the Rainbow
Du bist so schmutzigнемски
Eye II Eye
английски
турски
френски
Evening Windанглийски
In Trance (1975)
Every Minute Every Dayанглийски
Savage Amusement
френски
Eye of the Stormанглийски
Return To Forever (2015)
гръцки
италиански
немски
португалски
сръбски
фински
френски
Far Awayанглийски
Fly to the Rainbow
Fly People Flyанглийски
Fly to the Rainbow
Fly To The Rainbowанглийски
Fly To The Rainbow
Follow Your Heartанглийски
MTV Unplugged in Athens
арабски
гръцки #1 #2
индонезийски
италиански
нидерландски #1 #2
румънски
сръбски #1 #2
турски
унгарски
френски
хърватски
Going Out With A Bangанглийски
Return to Forever (2015)
немски
Gypsy Lifeанглийски
Return To Forever (2015)
румънски
руски
Hard Rockin' The Placeанглийски
Return to Forever (2015)
He's A Woman - She's A Manанглийски
Taken By Force
испански
френски
Hell-Catанглийски
Virgin Killer (1976)
Here In My Heartанглийски
Moment Of Glory
гръцки
немски
румънски #1 #2
унгарски
френски
Heroes Don't Cryанглийски
Live Bites
гръцки
испански
италиански
немски
полски
португалски
румънски
руски
френски
Hit between the eyesанглийски
Crazy World (1990)
гръцки
Hold me tightанглийски
Animal magnetism
португалски
Holidayанглийски
Lovedrive (1979)
албански
български
виетнамски
гръцки #1 #2
немски
персийски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
House of Cardsанглийски
Return to Forever (2015)
гръцки
немски
френски
Humanityанглийски
Humanity - Hour 1
арабски
бенгалски
гръцки #1 #2
италиански
китайски
литовски
немски
персийски
португалски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
I Can't Explainанглийски
Savage Amusement
I Wanted To Cry (But The Tears Wouldn't Come)английски
Acoustica (2001)
френски
I'm Going Madанглийски
Lonesome Crow
немски
френски
I'm Leaving Youанглийски
Love At First Sting (1984)
I've Got To Be Freeанглийски
Taken By Force
френски
In Search Of The Peace Of Mindанглийски
Lonesome Crow
френски
In Tranceанглийски
In Trance (1975)
гръцки
румънски
турски
хърватски
In Your Parkанглийски
Virgin Killer (1976)
турски
Inheritanceанглийски
Lonesome Crow
италиански
турски
френски
Is There Anybody Thereанглийски
Lovedrive (1979)
гръцки
It All Dependsанглийски
Lonesome Crow
турски
френски
Lady starlightанглийски
Animal Magnetism
гръцки
турски
унгарски
Leave Meанглийски
Lonesome Crow
италиански
турски
френски
Life Is Too Shortанглийски
Acoustica (2001)
гръцки
индонезийски
португалски
румънски
турски
френски
Life's Like A Riverанглийски
In Trance (1975)
гръцки
сръбски
френски
Living And Dyingанглийски
In Trance (1975)
гръцки
персийски
руски #1 #2
турски
френски
Living For Tomorrowанглийски
Savage Amusement
френски
Lonely Nightsанглийски
Face The Heat (1993)
албански
арабски
гръцки
италиански
немски
персийски
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Lonesome Crowанглийски
Lonesome Crow
френски
Longing for Fireанглийски
In Trance (1975)
Loreleiанглийски
Sting in the Tail (2010)
гръцки
италиански
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
френски
чешки
Love Of My Lifeанглийски
Acoustica (2001)
френски
Love Will Keep Us Aliveанглийски
Humanity - Hour 1
арабски
гръцки
румънски
руски
сръбски
турски
френски
Loving You Sunday Morningанглийски
Lovedrive (1979)
испански
хърватски
Lust Or Loveанглийски
Crazy World (1990)
гръцки
турски
френски
Make It Realанглийски
Animal Magnetism
гръцки
Maybe I Maybe Youанглийски
Unbreakable
азербайджански
арабски
гръцки
иврит
испански
немски #1 #2
персийски
румънски
руски #1 #2 #3 #4
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
Melrose Avenueанглийски
Born to touch your feelings - Best of Rock Ballads (2017)
Moment Of Gloryанглийски
Moment Of Glory
гръцки
руски
френски
Money And Fameанглийски
Crazy World (1990)
беларуски
гръцки
португалски
френски
My City, My Townанглийски
Unbreakable
руски
No One Like Youанглийски
Blackout (1982)
гръцки #1 #2
индонезийски
испански
латвийски
немски
персийски
португалски
румънски
сръбски
турски #1 #2
френски
No Pain No Gainанглийски
Face The Heat (1993)
турски
Passion Rules the Gameанглийски
Savage Amusement
сръбски
Pictured Lifeанглийски
Virgin Killer (1976)
Polar Nightsанглийски
Virgin Killer (1976)
Raised On Rockанглийски
Sting in the Tail (2010)
гръцки
Restless Nightsанглийски
Crazy World (1990)
френски
Rhythm Of Loveанглийски
Savage Amusement
гръцки
италиански
португалски
сръбски
турски
унгарски
френски
Robot Manанглийски
In Trance (1975)
Rock You Like A Hurricaneанглийски
Love At First Sting (1984)
гръцки
испански
китайски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
френски
хърватски
Rollin' Homeанглийски
Return to Forever (2015)
гръцки
Send Me An Angelанглийски
Crazy World (1990)
албански
български
гръцки
иврит
индонезийски
испански
италиански
китайски
кюрдски (сорани)
немски
нидерландски
персийски
полски
португалски #1 #2
румънски
руски #1 #2 #3 #4 #5
сръбски
турски #1 #2 #3
украински #1 #2
унгарски #1 #2
фински
френски #1 #2
хърватски
чешки
шведски
американски жестомимичен език
She's Knocking At My Doorанглийски
Pure Instinct (1996)
френски
SLYанглийски
Sting in the Tail (2010)
гръцки
руски
френски
Soul behind the Faceанглийски
Pure Instinct (1996)
македонски
португалски
руски
сръбски
Speedy's Comingанглийски
Fly To The Rainbow
немски
френски
Steamrock Feverанглийски
Taken by Force
Still Loving Youанглийски
Love At First Sting (1984)
азербайджански
албански
арабски #1 #2
български
виетнамски
гръцки #1 #2
иврит
индонезийски #1 #2
испански #1 #2
италиански #1 #2
китайски
латвийски
македонски
немски
персийски
португалски #1 #2
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3 #4
словашки
сръбски
тайски
турски #1 #2
узбекски
украински #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
чешки
шведски
Sun in My Handанглийски
In Trance (1975)
Tease Me Please Meанглийски
Crazy World (1990)
френски
The Best Is Yet To Comeанглийски
Sting in the Tail (2010)
гръцки
турски
френски
чешки
The Future Never Diesанглийски
Humanity - Hour 1
руски
сръбски
турски #1 #2
френски
The Good Die Youngанглийски
Sting in the Tail (2010)
гръцки
персийски
руски
сръбски
украински
унгарски
френски
The Riot of Your Timeанглийски
Taken by Force
The Sails Of Charonанглийски
Taken By Force
гръцки
руски
френски
The Spirit Of Rockанглийски
Sting in the Tail (2010)
френски
The Zooанглийски
Animal Magnetism
гръцки
португалски
руски
френски
They Need A Millionанглийски
Fly To The Rainbow
френски
This Is My Songанглийски
Fly To The Rainbow
гръцки
френски
Time Will Call Your Nameанглийски
Pure Instinct (1996)
френски
To Be With You In Heavenанглийски
Crazy World (1990)
руски
френски
Top of the Billанглийски
In Trance (1975)
турски
Turn You Onанглийски
Sting in the Tail (2010)
гръцки
френски
Under the Same Sunанглийски
Face The Heat (1993)
индонезийски
руски
Vientos de cambioиспански
Wind of Change
руски
Virgin Killerанглийски
Virgin Killer (1976)
френски
We Built This Houseанглийски
Return To Forever (2015)
гръцки
We Were Born to Flyанглийски
Humanity Hour I
португалски
руски
We Will Rise Againанглийски
Humanity - Hour 1
румънски
турски
френски
We'll Burn the Skyанглийски
Taken By Force
гръцки
немски
френски
When The Smoke Is Going Downанглийски
Blackout (1982)
български
гръцки #1 #2
индонезийски
испански
немски
персийски #1 #2
португалски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
унгарски
фински
френски
When You Came Into My Lifeанглийски
Pure Instinct (1996)
азербайджански
албански
арабски
гръцки
иврит
италиански
немски
нидерландски
персийски
португалски #1 #2
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Where The River Flowsанглийски
Pure Instinct (1996)
украински
френски
White Doveанглийски
Live Bites
гръцки #1 #2
индонезийски
немски
португалски
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
Wind of Changeанглийски
Crazy World (1990)
албански
арабски #1 #2
български
виетнамски
гръцки
испански
италиански
казахски
китайски
македонски
немски #1 #2
нидерландски
персийски #1 #2
португалски #1 #2
румънски
руски
сръбски
тайски #1 #2
турски #1 #2 #3
украински #1 #2
унгарски
фински
френски
хърватски
шведски
японски
узбекски
Womanанглийски
Face The Heat (1993)
казахски
румънски
сръбски
френски
Yellow Butterflyанглийски
Eye II Eye
турски
френски
Yellow Ravenанглийски
Virgin Killer (1976)
испански
италиански
немски
португалски
руски #1 #2
френски
You And Iанглийски
Pure Instinct (1996)
български
гръцки
индонезийски
италиански
немски
румънски
руски
сръбски #1 #2
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
чешки
You give me what I needанглийски
Blackout (1982)
португалски
You're Lovin' Me To Deathанглийски
Humanity - Hour 1
гръцки
немски
турски
френски
Your Last Songанглийски
Humanity: Hour I
руски
Your Lightанглийски
Taken By Force
немски
руски
френски
Ветер перемен (Veter peremen)руски
Wind of Change
английски
полски
транслитерация
荒城の月 (Kojo No Tsuki)японски
Tokyo Tapes
английски
персийски
транслитерация
френски
Свързано с(ъс) ScorpionsОписание
ZenoИзпълнителZeno Roth was the brother of Uli Roth
Scorpions заявки за транскрипция
Heartbreaker английски 
Коментари
Read about music throughout history