Secret Land (превод на Персийски)

Advertisements
превод на Персийски
A A

سرزمین اسرار آمیز

خاطرم هست
برگها فرو می افتادند در سنت ژرمن
یه روز سرد نوامبر بود
تو رفتی و من رویایی در سر داشتم
 
هیچکس نمیدونه که من کی هستم
شاید یه روز بفهمی
همه میدونن که من چی هستم
وقتی تو سرزمین اسرار آمیز هستم
 
هیچکس نمیدونه چقدر تلاش کردم
که دیگه دروغی نگم
همه میدونن که سرانجام
من سرزمین اسرار آمیر راپیدا میکنم
 
بهت نیاز دارم،میتونم تورو حس کنم
انقدر طولانی، بدون تو نمیتونم سر کنم
میدونم که از هم جدا شدیم
من توی این شهر میمونم چونکه خیلی دلم برات تنگ شده
 
میتونم حسش کنم،جدی میگم
رازی را که میخوام برملا کنم
و من بازگشتم،آن را دیدم
تمام عشقم به تو باید از بین میرفت ولی من خیلی دلم برات تنگ شده
 
هیچکس نمیدونه که من کی هستم
شاید یه روز بفهمی
همه میدونن که من چی هستم
وقتی تو سرزمین اسرار آمیز هستم
 
هیچکس نمیدونه چقدر تلاش کردم
که دیگه دروغی نگم
همه میدونن که سرانجام
من سرزمین اسرار آمیر راپیدا میکنم
 
هیچکس نمیدونه که من کی هستم
شاید یه روز بفهمی
همه میدونن که من چی هستم
وقتی تو سرزمین اسرار آمیز هستم
 
هیچکس نمیدونه چقدر تلاش کردم
که دیگه دروغی نگم
همه میدونن که سرانجام
من سرزمین اسرار آمیر راپیدا میکنم
 
بهت نیاز دارم،میتونم تورو حس کنم
انقدر طولانی بدون تو نمیتونم سر کنم
چون دلم برات خیلی تنگه
 
هیچکس نمیدونه که من کی هستم
شاید یه روز بفهمی
همه میدونن که من چی هستم
وقتی تو سرزمین اسرار آمیز هستم
 
هیچکس نمیدونه چقدر تلاش کردم
که دیگه دروغی نگم
همه میدونن که سرانجام
من سرزمین اسرار آمیر راپیدا میکنم
 
Пуснато от mehran vaezimehran vaezi в Втр, 12/03/2019 - 12:56
АнглийскиАнглийски

Secret Land

See also
Коментари