Sen Gitme (превод на персийски)

Реклама
превод на персийскиперсийски
A A

تو نرو

شب خیلی وقت بود زده بود رفته بود
تکه های افتاده ام را جمع کرده بودم
اگر امروز تو را نمی دیدم
برایم مهم نبود این همه زمان نبودنت
 
نمی انداختم خودم را از دستان خودم
 
قبلا نمی گفتم ، چه خوب بودیم قبلا
 
از کنارم نگذر اینگونه نرو
انسان ها رفتند ، سال ها ... تو نرو
تو نرو ، چیزهایی که از آنها می ترسم کنارم بمانند
شهر ها از پا بیافتند ، تو نرو
 
Публикувано от mahfmahf в ср., 25/12/2013 - 22:02
турскитурски

Sen Gitme

Коментари