Sergei Rachmaninoff - Ot'che nash' (Отьчє нашь)

Реклама
старобългарски/транслитерация
A A

Ot'che nash' (Отьчє нашь)

Отьчє нашь· ижє ѥси на нєбєсѣхъ !
Да свѧтитъ сѧ имѧ Твоѥ́ ·
да придєтъ цѣсарьствиѥ Твоѥ́ ·
да бѫ́дєтъ волꙗ Твоꙗ́
ꙗко на нєбєсє и на ꙁємл҄и;
Хлѣбъ нашь насѫщьнъ
даждь намъ дьньсь ·
И остави намъ длъгꙑ нашѧ
ꙗкожє и мꙑ оставлꙗѥмъ
длъжьникомъ нашимъ·
и нє въвєди на́съ въ искоушєниѥ ·
нъ иꙁбави нꙑ отъ лѫкаваѥго ⁙
Аминь
 
Публикувано от SilentRebel83SilentRebel83 в пет., 18/01/2013 - 00:56
Последно редактирано от Miley_LovatoMiley_Lovato в съб., 24/03/2018 - 22:59
Благодаря!

 

Реклама
Видео
Коментари
SilentRebel83SilentRebel83    пет., 18/01/2013 - 01:41

greetings, ivank23. Can you post the lyrics or if you are able to, make the corrections? My source was from wikipedia.org.

ivank23ivank23    пет., 18/01/2013 - 01:43

Yep, I'll make the corrections. The lyrics are written in the Russian alphabet, not the appropriate alphabet for Old Church Slavonic.

SilentRebel83SilentRebel83    пет., 18/01/2013 - 01:45

Thank you. I was just about to translate it into Tongan using the English text. Glad you mentioned this beforehand.

ivank23ivank23    пет., 18/01/2013 - 01:47

If you can't see all the letters, I suggest using Internet Explorer, it works for me. Wink smile