Текст на „Հրամանատար (Hramanatar)“

A A

Հրամանատար

(Նախերգանք).
Հրամանատա՜ր...
 
(Տուն 1).
Կար հայրենիք, որ կյանքից է վեր,
Կար քեզ համար մի երկիր, մի սեր,
Ու թե թշնամին սահմանին է մեր`
Զենքդ չէր կարող լռել...
 
(Տուն 2).
Քեզ տուն դառձավ ռազմի դաշտը խենթ,
Դու ուր տարար խաչդ, իմ ընկեր,
Եվ բախտն էր անզոր, չէր կարող պահել քեզ ետ,
Հաղթողի ոգիդ վերցրիր քեզ հետ...
 
(Նախակրկներգ).
Քո արյան սուրբ կանչով
Դեր կկռվեն սերունդները մեր նոր։
 
(Կրկներգ).
Հրամանատա՜ր, պատիվը քո արդար,
Կյանքդ էր պայքար հանուն խաղաղ նոր օրվա,
Հայրենի հողի համար, լույսդ վառ
Չխնայեցի՛ր, հավերժի ճամփով անցար:
 
(Կրկնատող).
Հայրենի հողի համար, լույսդ վառ
Չխնայեցիր, հավերժի ճամփով անցար...
 
(Տուն 3).
Միշտ ես եղել զինվորիդ կողքին,
Ուժ ես տվել դժվարին պահին,
Դու չես նահանջել, չես ընկել դիմաց թուրքին,
Պայքարել ես դու գնով կյանքիդ...
 
(Նախակրկներգ)...
 
(Կրկներգ)...
 
(Կրկնատող)...
 
(Մեներգ).
Հրամանատա՜ր...
 
(Կրկներգ)...
 
(Կրկնատող)...
 
(Խմբերգ).
Չխնայեցի՛ր, հավերժի ճամփով անցար...
 
(Կրկներգ)...
 
(Կրկնատող)...
 
Благодаря!
Публикувано от Gregory DavidianGregory Davidian в(ъв)/на пон., 20/09/2021 - 14:48
Последно редактирано от Gregory DavidianGregory Davidian в(ъв)/на втор., 21/09/2021 - 18:14
Добавено в отговор на заявка, направена от Clémence GortzounianClémence Gortzounian

 

Преводи на „Հրամանատար ...“
Коментари
Read about music throughout history