Текстове на песни на S.H.E

S.H.E
Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
Boom boom boomкитайскианглийски
транслитерация
турски
Ring Ring Ringкитайски
Forever (永远)
английски
транслитерация
SHEROкитайски
SHERO
английски
арабски
транслитерация
сръбски
Super starкитайскианглийски #1 #2
арабски
испански
транслитерация
турски
френски
Woman in Loveанглийски
Genesis (2002)
полски
一眼万年 (Yī Yǎn Wàn Nián)китайскианглийски #1 #2
гръцки
транслитерация #1 #2
френски
不想長大 (bù xiǎng zhǎng dà)китайскианглийски
арабски
транслитерация
中国话 (Chinese Language)китайски
Play
английски
руски
транслитерация
他还是不懂 (He Still Do Not Know)китайски
Forever (永远)
английски
транслитерация
你太诚实 (You're too Honest)китайски
Super Star
английски
транслитерация
你曾是少年 (Wings of my words)китайскианглийски
транслитерация
你还好不好 (Nǐ Hái Hǎobù Hǎo)китайски
Girl's Dorm
английски
гръцки
транслитерация
別說對不起 (Bié Shuō Duìbùqì)китайскианглийски
гръцки
транслитерация
френски
十七 (17)китайски
17 (十七)
английски #1 #2
транслитерация
十面埋伏 (Ten sided ambush) [Shí miàn máifú]китайски
奇幻旅程
半糖主义 (Half Sugarism)китайски
Super Star
английски
транслитерация
怎麼辦 (Zěnme bàn)китайскианглийски
транслитерация
恋人未满 (Not a Lover)китайски
Together
английски
транслитерация
愛就對了 (ài jiù duìle)китайскианглийски
транслитерация
我一直都在 (Wo Yi Zhi Dou Zai)китайскианглийски
транслитерация
我愛你 (I Love You)китайскианглийски
транслитерация
月桂女神 (Laurel Tree Goddess)китайски
Once Upon A Time (2005)
английски
транслитерация
热带雨林 (Tropical Rainforest)китайски
Youth Socity (2002)
английски
транслитерация
紫藤花 (Wisteria)китайски
Forever 永远 (2006)
английски
транслитерация
花都开好了 (Flowers Blooming)китайски
Forever (永远)
английски
транслитерация
触电 (Electrocution)китайскианглийски
транслитерация
迫不及待 (Can Not Wait)китайскианглийски
транслитерация
S.H.E е изпълнил/а и кавър(и) наПреводи
Aneka - Japanese Boyанглийски
Japanese Boy (1981)
гръцки
немски
унгарски
френски
японски
Dimash Kudaibergen - Super Starкитайскианглийски
унгарски
японски
Pauline Lan - 我的溫柔只有你看得見 (Wǒ de wēn róu zhǐ yǒu nǐ kàn dé jiàn)китайски
《我的溫柔只有你看得見》專輯 (1992)
английски
Коментари
Read about music throughout history