The Show Must Go On (превод на персийски)

Реклама
превод на персийскиперсийски
A A

نمایش(زندگی) باید ادامه یابد

Версии: #1#2#3
لحظه های خالی(نا امیدی)،ما برای چه زندگی میکنیم؟
مکانهای خالی(تنهایی)، به نظرم از فرجام کارمون خبر داریم
دوباره و دوباره،آیا کسی میداند ما دنبال چه چیزی میگردیم؟
یک قهرمان دیگر،یک جنایت نابخردانه دیگر
پشت پرده یک نمایش پانتومیم
طاقت بیار،آیا کسی هست که تاب تحمل آن را داشته باشد؟
نمایش(زندگی) باید ادامه یابد
نمایش(زندگی) باید ادامه یابد
از درون قلبم شکسته
شاید ظاهرم اندکی به هم ریخته باشد
ولی لبخندم هنوز پابرجاست
هر چه میخواهد پیش آید،من همه چیز را به دست تقدیر سپرده ام
یک دل شکستگی دیگر،یک عشق نافرجام دیگر
دوباره و دوباره،آیا کسی میداند ما برای چه زندگی می کنیم؟
به گمانم دارم می آموزم،باید بیشتر مهر بورزم
به زودی به انتهای راه نزدیک میشوم
آن بیرون سپیده دم رسیده
ولی در درونم در تاریکی آرزوی رهایی(مرگ) دارم
نمایش(زندگی) باید ادامه یابد
نمایش(زندگی) باید ادامه یابد
شاید ظاهرم اندکی به هم ریخته باشد
ولی لبخندم هنوز پابرجاست
از درون قلبم شکسته
روحم نقش و نگار بال پروانه ها را به خود گرفته
داستانهای افسانه ای کودکی هیچگاه فراموش نمی شوند بلکه بال و پر بیشتری می گیرند
من میتوانم پرواز کنم دوستان من
نمایش(زندگی) باید ادامه یابد
نمایش(زندگی) باید ادامه یابد
با خنده ای تمسخر آمیز با زندگی مواجه میشوم
هیچگاه تسلیم نمی شوم
در برابر زندگی
،به طرز اغراق آمیزی در نقش اول نمایش زندگی خوش خواهم درخشید،
باید راهی برای ادامه بیابم
ادامه زندگی
نمایش(زندگی) باید ادامه یابد
 
Публикувано от mehran vaezimehran vaezi в втор., 05/02/2019 - 09:18
Последно редактирано от mehran vaezimehran vaezi в ср., 13/02/2019 - 05:08
английскианглийски

The Show Must Go On

Колекции, включващи „The Show Must Go On“
Идиоми от „The Show Must Go On“
Коментари