שתי ארצות (Shtey Aratsot) (превод на английски)

Със заявка за проверка
превод на английскианглийски
A A

Two countries

I got it immediately that it is not forever
Like a bird torn between two countries.
I looked for a reason to continue going
Like choosing between to live or to die.
 
I turned the key, started on my way,
I did swear not to look back.
People have stopped, looked at the sky,
I got afraid and wanted to go back.
 
To go back
To the one moment I have lost,
A moment before the time has ended.
Halt to remember
Before everything here changes,
The fire comes closer, the window closes.
 
I continued driving, what else could I do,
I’ve met a blind man who had seen God.
I looked for words to light my way,
I couldn’t find, wanted to go back.
 
To go back
To the one moment I have lost,
A moment before the time has ended.
Halt to remember
Before everything here changes,
The fire comes closer, the window closes.
 
To go back, to go back
To the one moment I have lost,
A moment before the time has ended.
Halt to remember
Before everything here changes,
The fire comes closer, the window closes.
 
(before the time has ended)
I continued driving, what else could I do,
I’ve met a blind man who had seen God.
 
Благодаря!
Публикувано от IsraelWuIsraelWu в(ъв)/на четв., 08/07/2021 - 15:38
Авторът на този превод е включил опцията за проверка на превода.
Това означава, че той/тя ще се радва да получи поправки, предложения и т.н. относно превода.
Ако имате достатъчно познания и по двата езика от езиковата двойка, моля, остави своите коментари.
иврит
иврит
иврит

שתי ארצות (Shtey Aratsot)

Преводи на „שתי ארצות (Shtey ...“
английски IsraelWu
Коментари
Moshe KayeMoshe Kaye    пет., 09/07/2021 - 21:21

Israel,

A few suggested word choices for your consideration:
I did swear not to look back. ->> I swore not to look back.

Halt to remember --> "I stop to remember" or even "i stopped to remember" depending on tense you choose. Halt is more commonly used as a command... for example.... Halt or i will throw a wet noodle in your general direction!

~Moshe

IsraelWuIsraelWu    нед., 17/10/2021 - 07:17

Hi Moshe,
Thanks for suggestions.
In the first one I saw a premeditated decision, not just an automatic response to the circumstances. "I took an oath not to look back" seemed too strong and too pretentious. "I swore not to look back" seemed to me too automatic a response. "I did swear not to look back" seemed to me just right, a bit of thought put into it, preceding the action (the doing). If my feeling seems wrong to you, I"l change it.

The second one, in Hebrew, is a direct command given to himself "עצור לזכור", it's an imperative not present or past tense. It could be just "Stop" but "Halt" seemed to me stronger than "Stop", you know, "the German touch".

Moshe KayeMoshe Kaye    съб., 10/07/2021 - 14:16

Thank you for the explanations Israel! I really like this song and translation.

Read about music throughout history