Текстове на песни на Skillet

Skillet
Текстове на песниПреводиЗаявки за превод
A little Moreанглийскииталиански
сръбски
турски
унгарски
френски
румънски
Alien Youthанглийски
Alien Youth
италиански
унгарски
Always The Sameанглийски
Alien Youth
италиански
American Noiseанглийски
Rise
турски
Anchorанглийскирумънски
турски
Angels Fall Downанглийски
Invincible
Awake And Aliveанглийски
Awake [Deluxe Edition]
гръцки
индонезийски
испански
италиански
немски
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
унгарски #1 #2
френски
Back From the Deadанглийски
Unleashed
италиански
полски
турски
унгарски #1 #2
Back to Lifeанглийски
Victorious
унгарски
Battle cryанглийски
Rise
гръцки #1 #2
италиански
турски
унгарски
фински
френски
Believeанглийскигръцки
италиански
румънски
сръбски
турски #1 #2
унгарски
френски
Better Than Drugsанглийски
Comatose
испански
португалски
румънски
руски
турски
унгарски
Braveанглийски
Unleashed Beyond
италиански
полски
турски
Breaking Freeанглийски
Unleashed Beyond
турски
унгарски #1 #2
Burn it downанглийски
Unleashed
унгарски
Circus for a psychoанглийскигръцки
турски
Collideанглийски
Collide
гръцки
италиански
немски
тонгански
турски
унгарски
Comatoseанглийскигръцки
испански
италиански
полски
румънски #1 #2
руски #1 #2 #3
словенски
сръбски
турски
украински
унгарски
фински
френски
хърватски #1 #2
Dead Insideанглийскидатски
италиански
сръбски
турски
унгарски
френски
Don't Wake meанглийскигръцки
италиански
немски
сръбски #1 #2
турски
унгарски
френски
Dreaming of Edenанглийскитурски
унгарски
Everything Goes Blackанглийскигръцки
турски
унгарски
Falling inside the Blackанглийскивиетнамски
гръцки
испански
италиански
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
хърватски
Famousанглийски
Unleashed
унгарски
Feel Invincibleанглийски
Unleashed
гръцки
испански
немски
полски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски
унгарски
френски
FingerNailsанглийскигръцки
румънски
Finish Lineанглийски
Victorious
унгарски
Fire and furyанглийски
Rise
гръцки
испански
италиански
полски
турски
унгарски
френски
шведски
американски жестомимичен език
румънски
Forgivenанглийски
Awake [Deluxe Edition]
гръцки
руски
турски
унгарски
френски
Forsakenанглийски
Gasolineанглийски
Skillet (1996)
Good To Be Aliveанглийскииталиански
румънски
сръбски
унгарски
Hard to Findанглийски
Rise
гръцки
Heroанглийски
Awake
азербайджански
гръцки
испански
италиански #1 #2
китайски
португалски #1 #2
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
японски
I Canанглийски
Skillet (1996)
I Want To Liveанглийски
Unleashed
гръцки
испански
италиански
румънски
руски
турски
унгарски
Imperfectionанглийскигръцки
унгарски
чешки
Invincibleанглийски
It's Not Me, It's Youанглийски
Awake [Deluxe Edition]
гръцки
италиански
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Legendaryанглийскируски
сръбски
турски
унгарски
Lionsанглийски
Feel İnvisible
турски
Live Free Or Let Me Dieанглийскигръцки
румънски
турски
Looking For Angelsанглийски
Lucyанглийски
Awake [Deluxe Edition]
гръцки
индонезийски
испански
италиански
нидерландски
руски
сръбски
турски
унгарски
хърватски
чешки
Madness in meанглийски
Rise
гръцки
руски
турски
унгарски
Monsterанглийскиарабски
гръцки
есперанто
испански #1 #2
италиански
немски
персийски
полски
португалски
румънски
руски #1 #2 #3
сръбски
турски #1 #2
унгарски #1 #2
фински
френски
чешки
My Obsessionанглийскииталиански
френски
Never Going Backанглийски
Victorious
унгарски
Never Surrenderанглийскигръцки #1 #2
испански
италиански
немски
португалски
румънски
турски
чешки
Not Gonna Dieанглийски
Rise
виетнамски
гръцки
испански
италиански
румънски
руски #1 #2
сръбски
турски
украински
унгарски
One Day Too Lateанглийскигръцки
испански
италиански
румънски
турски
фински
Open Woundsанглийскигръцки
италиански
турски
фински
Out Of Hellанглийски
Unleashed
сръбски
унгарски
Reachанглийски
Victorious
гръцки
турски
унгарски
Rebirthingанглийски
Comatose
гръцки
испански
италиански
португалски
румънски
руски
турски
френски
хърватски
Riseанглийски
Rise
гръцки #1 #2
испански
италиански
немски
руски
сръбски
турски
френски
Rise Upанглийски
Victorious
унгарски
Salvationанглийски
Rise
гръцки
хърватски
Salvation with Introанглийски
Rise
турски
Saturnанглийски
Skillet
Save meанглийски
Victorious
сръбски
турски
унгарски
Saviorанглийскигръцки
румънски
турски
унгарски
френски
Saviors of the worldанглийски
Unleashed
руски
унгарски
Say goodbyeанглийскигръцки
италиански
полски
румънски #1 #2
сръбски #1 #2
турски
унгарски
Should've When You Could'veанглийскисръбски
Sick of Itанглийскиарабски
гръцки
иврит
италиански
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
Sometimesанглийскигръцки
немски
румънски
турски
Starsанглийски
Unleashed
азербайджански
гръцки
италиански
немски
полски
турски
унгарски
Terrify the Darkанглийски
Victorious
гръцки
нидерландски
унгарски
The Last Nightанглийскиарабски
гръцки
испански
италиански
немски
нидерландски
руски
сръбски
турски
унгарски
френски
The Older I Getанглийскигръцки
италиански
сръбски
турски
чешки
The Oneанглийскитурски
унгарски
френски
The Resistanceанглийски
Unleashed
гръцки
испански
румънски
руски
сръбски
турски
унгарски
This Is the Kingdomанглийски
Victorious
унгарски
Those Nightsанглийскигръцки
румънски
сръбски
чешки
Undefeatedанглийски
Unleashed
турски
унгарски
Under My skinанглийскифренски
Victoriousанглийски
Victorious
турски
унгарски
Watching for Cometsанглийски
Unleashed
сръбски
турски
унгарски
френски
What I Believeанглийски
Rise
гръцки
испански
италиански
румънски
сръбски
турски
фински
Whispers in the darkанглийскиарабски
виетнамски
гръцки
испански
италиански
румънски
руски
сръбски
турски
украински
унгарски
френски
хърватски
Will You Be There?английскигръцки
сръбски
турски
унгарски
Would It Matter?английскигръцки
испански #1 #2
италиански
немски
румънски
сръбски
турски
френски
You Ain't Readyанглийски
Victorious
турски
унгарски
Your Name is Holyанглийскиазербайджански
Yours to holdанглийскигръцки
румънски
сръбски
турски
унгарски
Skillet в песни, в които е гостуващ изпълнителПреводи
Radio Tapok - Feel Invincible (Russian Version)рускиунгарски
Radio Tapok - Monster (На русском (Cover by RADIO TAPOK))рускиунгарски
Коментари
Help Children with Cancer