Some (You’ll Be Mine) (Транслитерация)

Advertisements
Транслитерация

Some (You’ll Be Mine)

Версии: #1#2
Huh come on boy
This is my ṣǫm&LOVE
Woo
Yeah here we go
 
Su bèk gyǫp ḳurųl pyǫ ballanna bwa
Hǫl dalkomhan moksoriya ṣǫm&LOVE
Salĵangman matboge hèjudųshi
Nè gwitgarųl ganjirǫphyǫ ṣǫm&LOVE
 
Nè maųmųn nǫro inhè
Daraolla Yeah
Jǫ hanųrųi tèyangboda gangnyǫlhèjyǫṣǫ
Jogųm dǫ ondoga ollagamyǫn
Gų nunbiche deigeṣǫ
 
Oh my gosh dadųl nǫman bwa ṣǫm&LOVE
A to Z shin-gyǫng ṣųyǫ ṣǫm&LOVE
Nan ṭo bamsè dwichǫgyǫ
You’ll be mine
You’ll be mine
You’ll be mine
You’ll be mine
 
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE Here we go
Ṣǫm&LOVE
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
Ṣǫm&LOVE
La la la la la la la la la la
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE oh
Ṣǫm&LOVE
 
Ch-ch-ch-check it
Sangsang-ųi sangsang-ųl modu ṭwiǫnǫmǫ
Ṭan yǫjan bèk bǫnųl bullǫdo
Boji ana you know
Gų èl bol ṭèn nè du nuni
Hatųhatųdw⁠endè Uhhuh
Nan oh my god nǫn oh my boy
Midųl suga ǫpsǫ ṣǫm&LOVE
 
Sǫltang-eda jǫryǫ nw⁠eun
Nè mamųl bwa Aloha
Dalkomsųrǫn enǫjiro gadųk chèwǫjyǫ
Ĵarithè mollatdǫn mamųi ridųm Yeah
Ne shimjang-e ojik naman ḳochige hè jullè
 
Oh my gosh gwènhi buranhè
Steal Love
A to Z dajǫnghan nǫ Steal Love
Gų mamųl humchijin ma
You’ll be mine
You’ll be mine
You’ll be mine
You’ll be mine
 
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
Ṣǫm&LOVE
La la la la la la la la la la
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE oh
Ṣǫm&LOVE
 
Chǫųm matbon sarang-iran
Daldidan nunbiche ǫjirǫ
Ǫsǫ ṗalli dallyǫwasǫ nal ḳok anajwǫ
 
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE
Dǫ gaḳai dagaga
You’ll be mine
You’ll be mine
You’ll be mine
You’ll be mine
 
Ṣǫm&LOVE
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
Ṣǫm&LOVE
La la la la la la la la la la
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE oh
Ṣǫm&LOVE
We got that good love
That good love tonight ṣǫm&LOVE
We got that good love
That good love alright ṣǫm&LOVE
We got that good love
That good love tonight
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE
Ṣǫm&LOVE oh
Ṣǫm&LOVE
 
Пуснато от amateuramateur в Нед, 03/02/2019 - 12:53
Коментари на автора:

Alternative romanization system which I hope is easier to follow.

è = [ɛ],
ǫ = [ʌ],
ų = [ɯ].

Remaining accented letters stand for the so-called 'double' / 'tense' Korean consonants.

Английски, Корейски

Some (You’ll Be Mine)

Още преводи на "Some (You’ll Be ..."
Транслитерация amateur
See also
Коментари